ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ရပ္တုိင္းရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ လုပ္ရျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆုိတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵေတြကို အျမဲတမ္းထည့္ထည့္ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ “ေက်ာင္းသြားမလို႔”၊ “စာေမးပြဲေျဖမလို႔”၊ “တကၠစီ စီးသြားရေအာင္”၊ “ ေနာက္လက်ရင္ ျပန္လာမယ္”  စသည္ စသည္ေတြဟာ မိမိရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆႏၵကို ေျပာတာမဟုတ္ပါလား။


အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ ဒီလိုဆႏၵေတြကို intentions လု္ိ႔ ေခၚၾကပါစုိ႔။ အဲ့ဒီ intentions ေတြမွာလည္း ေျပာဆိုတဲ့ကိစၥ၊ အေျခအေန၊ အခ်ိန္နဲ႔ ေျပာသူရဲ့ စိတ္သေဘာထားေပၚမွီျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လို အေျခအေနမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး set phrases ေတြကိုသံုးျပီးမိမိရဲ့ ဆႏၵ intentions ေတြကို ထုတ္ေဖၚရပါသလဲ ဆိုတာ ေခါင္းစဥ္ခြဲျပီး တင္ျပသြားပါတယ္။


ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကိုေဖၚျပရာဝယ္


ကိုယ္က တစ္ခုခုကို အခုခ်က္ျခင္း လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ “I'm going to...”  ဆို တဲ့ phrase နဲ႕တြဲျပီးေျပာရတယ္။

 • I'm going to call my father. 
 • I'm going to have a bath.
 • I'm going to kill you, Max.

 

ခ်က္ျခင္းလုပ္လုိက္ဦးမယ္ကို “I think I'll…” နဲ႔ တြဲျပီး သံုးလို႔လည္းရပါတယ္။

 • I think I'll do some more typing. (စာ႐ိုက္လိုက္ဦးမယ္)
 • I think I'll go to sleep now. (အိပ္လိုက္ဦးမယ္)


ေနာက္တစ္ခါ သင္က တစ္ခုခုလုပ္မလုိ႔ စီစဥ္ထားျပီးျပီ၊ သင့္ရဲ့လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵက fixed plan ျဖစ္ထားျပီးျပီ ဆုိရင္ verb –ing နဲ႔ တိုက္ရိုုက္ေျပာရတယ္။

 • I'm taking it back to the library soon.
 • I'm going away.


တစ္ခါတစ္ေလလည္း future continuous tense နဲ႔ လည္းေျပာရတယ္။

 • I'll be waiting.


ကိုယ္လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာကို ေျပာခ်င္တဲ့အခါ ဒီလိုမ်ိဳး "I've decided to…" ကိုသံုးျပီးေျပာရတယ္။

 • I've decided to clear this place out.
 • I've decided to go there.


တစ္ခုခုကိုလုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵမရွိဘူး၊ မလုပ္ဖူးဆိုရင္ေတာ့ "I've decided not to…" သို႔မဟုတ္ "I'm not going to…" စတာေတြနဲ႔ တြဲျပီးေျပာရပါတယ္။

 • I'm not going to make it easy for them. (လြယ္လြယ္ နဲ႕အေလွ်ာ့မေပးဘူး)
 • I've decided not to take it. (မယူေတာ့ဘူး)

 

မေသခ်ာတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား


တစ္ခါတစ္ေလ ကို္ယ္က လုပ္ဖုိ႔ရည္ရြယ္တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ျဖစ္ မလုပ္ျဖစ္ မေသခ်ာဘူးဆိုရင္ 'I'm thinking of…" ဆုိတဲ့ phrase နဲ႔ တြဲျပီးေျပာရတယ္။

 • I'm thinking of going to the theatre next week. (သြားမလားလို႕)
 • I'm thinking of giving it up altogether. (လက္ေလွ်ာ့လိုက္မလားလို႕)
 • I'm thinking of writing a play. (ေရးမလားလို႕)


ဒါမွမဟုတ္ရင္ "I might…" သို႔မဟုတ္ " I may…" တုိ႔ နဲ႔လည္းေျပာၾကတယ္။

 • I might do that or I might go to Ireland.
 • I might stay there a day or two.
 • I may come back to Britain, I'm not sure.


ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ နည္းနည္းပညာသား ပါပါတယ္။ သင္ေျပာမယ့္ ကိစၥကို ၾကားတဲ့ သူက အံ့အားသင့္သြားမယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲ့ဒီကိစၥကို သေဘာတူမွာ မဟုတ္ေလာက္ဖူးဆုိရင္ " I thought I might…" (လုပ္ရင္ေကာင္းမလားလုိ႔……….) နဲ႔တြဲျပီးေျပာရတယ္။ တိုးသာဆုတ္သာရွိေအာင္ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • I thought I might buy a house next year.
 • I thought I might get him over to the dinner one evening.


ကိစၥတစ္ခုကို လုပ္ဖုိ႔မရွိဘူး၊ မလုပ္ျဖစ္တာကလည္း သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာေသးဘူးတဲ့ vague negative ကို " I might not…" ဆိုတဲ့ phrase နဲ႔ တြဲေျပာရပါတယ္။

 • I might not go. (မသြားျဖစ္ဖို႕မ်ားတယ္)

 

လံုးဝခိုင္မာတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား


လုံုးဝလုပ္ဖုိ႔ ေသခ်ာပါတယ္၊ လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ျပီးသားလည္း ျဖစ္တယ္၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို လုပ္လိမ့္မယ္ဆိုတာ အာမခံတဲ့အခါ "I'll…" (I will…) နဲ႔ ေျပာရပါတယ္။

 • I'll buy one as soon as I can.
 • I'll do it this afternoon and ring you back.
 • I'll explain its function in a minute.


လံုးဝမလုပ္မွာ ေသျခာတယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေဖၚျပရင္ "I won't…" နဲ႔ ေျပာရံုပါဘဲ။

 • I won't go.
 • I won't give you any trouble.
 • I won't let my family suffer.


ယဥ္ေက်းတဲ့ formal ပုံစံနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေဖၚျပပံု


မိမိရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ ခန္႕ညားတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေဖာ္ျပညႊန္းဆိုတဲ့အခါ " I intend to …" ဆိုတဲ့ phrase ကိုသံုးပါတယ္။

 • I intend to carry on with it. (ဆက္လုပ္မယ္)
 • I intend to go into this in rather more detail this term. (အေသးစိပ္ ဆက္လုပ္မယ္)
 • I intend to be conciliatory. (ေျပျငိမ္းလိုသည္)


I intend ...” ဆုိတဲ့ phrase ကို “Verb -ing” နဲ႔ လိုက္ရတဲ့ ပံုစံနဲ႔လည္း မၾကာခဏ သံုးေလ့ရွိပါတယ္။

 • I intend retiring to France. (ျပင္သစ္မွာဘဲ အေျခခ်ေတာ႔မယ္)


ပိုမိုခုိင္ျမဲတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အထူးျပဳျပီး ေျပာခ်င္တဲ့အခါမွာ " I have every intention of …" ဆိုတဲ့ phrase ကိုသံုးျပီးေျပာၾကပါတယ္။

 • I have every intention of buying it. (ဝယ္ကိုဝယ္မွာ)


ပိုျပီး တည္တံ့ခန္႕ညား formal ပုံစံက်တဲ့ အသုံးအႏွုန္းေတြကေတာ့ " My intention is to …" ၊ "It's my intention to…" စတာေတြနဲ႔ ေျပာရတာေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 • My intention is to provide a reconstruction of this largely discredited ideology.
 • It is still my intention to resign if they willfully fail to print the story.


ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ formal ပံုစံနဲ႔ ကိုယ္မလုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵကို ေျပာခ်င္ရင္ " I don't intend to…" ဆုိတဲ့ phrase နဲ႔ ေျပာရပါတယ္။

 • I don't intend to investigate that at this time. (လုပ္ဖို႕စိတ္ကူးမရွိဘူး)
 • I don't intend to stay too long. (အၾကာၾကီးေနဖို႕စိတ္ကူးမရွိဘူး)


မလုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵကိုပုိျပီးအထူးျပဳ ေျပာခ်င္ရင္ " I have no intention of…" နဲ႔ ေျပာရပါတယ္။

လံုးဝလုပ္ဖုိ႔ ဆႏၵမရွိေတာ့ဘူးေပါ့။

 • I have no intention of making a run for it.
 • I have no intention of retiring.
 • I've no intention of marrying again.

 

မရည္ရြယ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ


တစ္ခါတစ္ေလ မရည္ရြယ္ထားတာေတြ ျဖစ္တတ္၊ လုပ္မိတတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ပိုက္ဆံေရတြက္ေနတုန္း တစ္ေယာက္ေယာက္က ေဘးကေန စကားလာလာ ျဖတ္ေျပာေနလုိ႔ အာရံုပ်က္ျပီး ပိုက္ဆံမွားေရမိတာမ်ိဳးေပါ့။ အဲ့ဒီလုိ မရည္ရြယ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ involuntary intentions ေတြကို ေျပာတဲ့အခါမွာေတာ့  be going to…might ၊  may နွင့္ will စတာေတြနဲ႔ ေျပာရပါတယ္။

 • If you keep chattering I'm going to make a mistake. (မွားေတာ့မွာဘဲ)
 • I might not be able to find it. (ရွာမေတြ႕ႏိုင္ေလာက္ဖူး)
 • I may have to stay there awhile. (ခဏေလာက္ေတာ့ ေနရေလာက္တယ္)
 • If I don't have lunch, I'll faint. (မစားရရင္ ေမ့လဲေတာ့မယ္)


ကဲ …..ဒီေလာက္ဆုိ ေတာ္ေတာ္ စံုသြားျပီထင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူတ္ုိ႔လည္း ကုိယ့္ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ေဖၚထုတ္ရင္ ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္လုိေျပာရမလဲဆိုတာ သေဘာေပါက္မွာ ေပါ့ေနာ္။


Collins COBUILD English Usage 1999 စာအုပ္မွ ကိုးကာဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVEအျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


အသက္ (၁၃) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ လူၾကီးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ ဖြင့္ေတာ့မည္

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ General English (4 skills) အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားႏွင့္ IELTS Preparation အတန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ဧျပီလ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ တက္ေရာက္လိုသူအားလုံး (အသက္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို) ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုရန္ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန ့နံနက္ (၈:၃၀) မွ ညေန (၄:၃ဝ) အတြင္း၊ စေနေန ့ နံနက္ (၉:၀၀) မွ ေန ့လည္ (၁:ဝဝ) အတြင္း ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) သို႕ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ။


ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို့မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းမ်ားယူေဆာင္လာရန္လိုပါသည္။ လူဦးေရ အကန္ ့အသတ္ရွိပါသျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ လက္ခံေပးသြားပါမည္။

(၁၈) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ လူၾကီးမ်ားအတြက္ General English အတန္းမ်ား၏ သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္ ၃၅၀,၀၀၀ ျဖစ္ျပီး IELTS Preparation အတန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ (၁၃) ႏွစ္မွ (၁၇) အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ General English အတန္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၃၆၅,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ တန္းခြဲတစ္ခုစီ၏ စုစုေပါင္းသင္ၾကားခ်ိန္မွာ နာရီ ၆၀ ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသားတိုင္း က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္တစ္ႏွစ္အခမဲ့ အသင္းဝင္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။


** အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ဆရာ/ဆရာမမ်ားျဖင့္သာသင္ၾကားမည္။ 
*** ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမည္။


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၁၀၆, ၃၃၁၇) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆: ၀ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ျဖစ္ေစwww.facebook.com/BritishCouncilMyanmar မွ message ေပးပို႕၍ျဖစ္ေစ ဤ call back form အားျဖည့္၍ျဖစ္ေစ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


Call back form ျဖည့္ပါက British Council မွ ဖုန္းျပန္ဆက္ေပးပါမည္။


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3039

Reply to This

Replies to This Discussion

Really useful.

Thanks for sharing.

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service