အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (It's beyond me/Not my cup of tea/Dream on!/That's a first!/Too good to be true)

It's beyond me (ဒို႕ေတာ့ ဥာဏ္မမီဘူး။)

 

နားမလည္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာခ်င္ရင္ it's beyond me လို႕ ေျပာႏုိင္တယ္။

 

 • It's beyond me where Meg gets all that money to spend on clothes.
  Meg တစ္ေယာက္ ဘယ္က အ၀တ္အစားဖိုး အဲဒီေလာက္ေငြေတြ ရေနသလဲ စဥ္းစားလို႕မရဘူး။
 • It's beyond me how Anne puts up with her husband's rude behaviour.
  Meg က သူ႕ေယာက္်ားရဲ႕ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ အျပဳအမူကို ဘယ္လိုလုပ္ သည္းခံႏုိင္သလဲ ဥာဏ္မမီဘူး။

 

Not my cup of tea (ဒို႕ကေတာ့ မႀကိဳက္ေပါင္။)

 

သူငယ္ခ်င္းေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့ အေနအထားမွာ တစ္ခုခုကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ စိတ္မ၀င္စား ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ရင္ not my cup of tea လို႕ သံုးႏႈန္းႏုိင္ပါတယ္။

 • Beach holidays are not my cup of tea.
  ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ အားလပ္ရက္ထြက္ဖို႕ ဒို႕ကေတာ့ စိတ္မ၀င္စားဘူး။
 • Opera's not my cup of tea.
  ဒို႕ကေတာ့ ေအာ္ပရာ မႀကိဳက္ေပါင္။

 

Dream on!  (စိတ္ကူးယဥ္လိုက္ပံုမ်ား)

 

လက္ေတြ႕မက်ဘူး၊ ျဖစ္လာဖို႕ မနီးစပ္ဘူးလို႕ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာခ်င္ရင္ dream on! လို႕ ေျပာႏိုင္တယ္။

 • 'I'd love to have a car like that.'
  'Dream on! You probably couldn't even afford the petrol for it.'
  အဲဒီလို ကားမ်ိဳး စီးခ်င္လိုက္တာ။
  စိတ္ကူးယဥ္လိုက္ပံုမ်ား။ အဲဒီကားထဲ ထည့္တဲ့ ဓာတ္ဆီဖိုးေတာင္ မင္း တတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
 • I'm thinking of getting some kind of a job in Hollywood to try to get a part in a film.
  'Dream on! Hollywood is full of people doing that and hardly any of them get into films.'
  ေဟာလီး၀ုဒ္မွာ အလုပ္တစ္ခုခု ႐ွာၿပီး ႐ုပ္႐ွင္၀င္႐ိုက္လို႕ ရေအာင္ ႀကိဳးစားမလားလို႕ စဥ္းစားေနတယ္။
  စိတ္ကူးယဥ္လိုက္ပံုမ်ား။ အဲဒီလို လုပ္ခ်င္ေနတဲ့သူေတြ ေဟာလီး၀ုဒ္မွာ ဒုနဲ႕ေဒး၊ ႐ုပ္႐ွင္ထဲ ပါႏုိင္တဲ့သူကေတာ့ မ႐ွိသေလာက္ဘဲ။

 အလားတူ အျခားအသံုးအႏႈန္း တစ္မ်ိဳးကေတာ့ in your dreams လို႕ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

That's a first!  (မၾကံဳစဖူးပါလား)

 

သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အေနအထားမွာ အံ့ၾသစရာ ေမွ်ာ္လင့္မထားတာ တစ္ခုခု ျဖစ္လာရင္ that's a first! လို႕ ေျပာႏုိင္တယ္။

 

 • 'Jane was the first to arrive at the party.'
  'That's a first! She's usually late.'
  ပါတီပြဲကို ပထမဆံုးေရာက္လာတာ ဂ်ိန္းပါဘဲ။
  မၾကံဳစဖူးပါလား။ ဂ်ိန္းက ခါတိုင္းဆို ေနာက္က်တတ္တယ္။
 • Tom says that he's going to start saving.'
  'That's a first! He's always been very extravagant.'
  တြမ္က ပိုက္ဆံစုေတာ့မယ္တဲ့။
  ၾကားသားမိုးႀကိဳး၊ အၿမဲတမ္း အသံုးအျဖဳန္းႀကီးတဲ့လူက။

 

Too good to be true (ေကာင္းလြန္းအားႀကီးေနတယ္။)

 

ေကာင္းလြန္းအားႀကီးေနတယ္၊ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အဆင္ေျပေနတယ္၊ မဟုတ္ေလာက္ဘူးလို႕ ေျပာခ်င္ရင္ too good to be true လို႕ ေျပာႏိုင္တယ္။

 

 • The bank manager originally said that I might get a bank loan to start my new business, but it was too good to be true. He refused to lend me money when he studied the figures.
  ကြၽန္ေတာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသစ္စလုပ္ဖို႕ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာက ပထမေတာ့ ေငြထုတ္ေခ်းမယ္လို႕ ေျပာတယ္။ အဆင္ေျပလြန္းအားႀကီးေနတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြကိုလည္း ေလ့လာၿပီးေရာ ေငြမေခ်းႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႕ ျဖစ္သြားပါေလေရာ။
 • I thought that I had won the lottery last week, but it was too good to be true. I have read the numbers wrongly.
  လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က ကြၽန္ေတာ္ ထီေပါက္တယ္ ထင္တာ။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းလြန္းအားႀကီးေနတယ္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ နံပါတ္မွားဖတ္မိတာ။

 

Read other lessons from me at this link.

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 3925

Reply to This

Replies to This Discussion

Superb THks To LR

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service