* Click on the picture to see a larger image. ပုံၾကီးၾကည့္လိုပါက အထက္ပုံေပၚတြင္ click လုပ္ပါ။

Jam: The Web Design Company that Teaches You English

3. လူေတြ႕ စစ္ေဆးျခင္း (An Interview)

Sanjeev တစ္ေယာက္ Jam ကို လူေတြ႕ စစ္ေဆးခံဖို႕ ေရာက္လာပါၿပီ။

"ေကာင္းေသာေန႕လည္ခင္းပါ၊ Sanjeev။ ကြ်န္မက Alison Lime ပါ။ ဒီ ကုမၸဏီရဲ႕ Director ပါ။"
"ဟယ္လို။ ေတြ႕ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္ခင္ဗ်ာ။"

လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း စပါၿပီ။


''ကဲ။ ဘာေၾကာင့္ Jam မွာ အလုပ္လာလုပ္ခ်င္တာလဲ ေျပာပါဦး"။

"ဟုတ္ကဲ့။ ကြ်န္ေတာ္လက္ရွိအလုပ္မွာေပ်ာ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ တာဝန္ပိုမ်ားမ်ားယူရၿပီး ေရွ႕ဆက္ဖို႕ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။"

"ကြ်န္ေတာ္ နယ္ပယ္အသစ္၊ အထူးသျဖင့္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြျမွင့္တင္ေရး (Marketing) ပိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ့ အစြမ္းအစကို တိုးတက္ခ်င္ပါတယ္။"

"အလုပ္နဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ အတြ႕အၾကဳံေတြေရာ ဘာရွိလဲ"။

"ဟုတ္ကဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ Philip Brown မွာအလုပ္ လုပ္ေနတာ အခု သံုးႏွစ္ရွိပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ လုပ္ငန္းေဖာက္သည္မ်ားနဲ႕ တိုက္ရိုက္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ အေတြ႕ အၾကဳံရွိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္လဲ Marketing နဲ႕ Diploma သင္တန္း တက္ေနပါတယ္။"

တစ္နာရီၾကာေသာ္

"ကဲ။ လာေတြ႕ေပးတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ Sanjeev။ မနက္ဖန္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ့မယ္"။


အခုေျပာသြားတဲ့ စကားေတြကို ေလ့လာႀကည့္ရေအာင္။ Interview မွာ အၿမဲ ေမးေလ့ရွိတဲ့ေမးခြန္း (၂) ခု ကေတာ့

 

  • ဘာေႀကာင့္ ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တာလဲ။ (Why do you want to come and work for Jam?)
  • လုပ္ငန္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဘာအေတြ႕အၾကဳံံရွိလဲ။ (What relevant experience have you got for this job?)

 
ဒီေမးခြန္းေတြကို ဘယ္လိုျပန္ေျဖရင္ေကာင္းမလဲ။ Sanjeev ေျဖသြားတာကို ၾကည့္ေနာ္။

'ဘာေၾကာင့္ ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တာလဲ' ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို Sanjeev က လက္ရွိအလုပ္မွာလည္း အဆင္ေျပေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ စဥ္းစားေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။

Why do you want to come and work for Jam?

  • Well, I enjoy my current job. (အခုလက္ရွိ အေနအထားကို ေျပာလို႕ Simple Present Tense [Enjoy + Noun] ကို သံုးပါ)
  • … but it’s time for me to move on to something with more responsibility.  (ရည္ရြယ္ခ်က္ေျပာေနတာဆိုေတာ့ To + Verb infinitive [to move on ...] လို႕ေျပာတာပါ။)
  • I want to develop my skills in new areas – especially marketing. (ဒီမွာလဲ လက္ရွိဆႏၵကို ေျပာေနတာမို႕လို႕ Simple Present Tense want to+ Verb infinitive [want to develop my skills] နဲ႕ေျပာပါတယ္။)

 

'လုပ္ငန္းနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ဘာအေတြ႕အႀကံဳရွိလဲ' ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို Sanjeev က လက္ရွိအလုပ္ကို လုပ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားတဲ့လုပ္ငန္း နဲ႕ပက္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြလဲတက္ေနေၾကာင္းေျပာသြားပါတယ္။’

What relevant experience have you got for this job?

  • Well, I’ve been working at Philip Brown for three years now. (အလုပ္လုပ္ေနတာ ကာလတစ္ခု ၾကာၿပီဆိုေတာ့ Present Perfect Continuous "has/have+been + Ving" [have been working at Philip Brown for three years now] လို႕ေျပာတယ္။
  • So I have a lot of experience of working directly with clients. (လက္ရွိအေနအထားဆိုေတာ့ Simple Present [So I have a lot of ....] ေပါ့)
  • I’m currently studying for a Diploma in Marketing. (ေလာေလာဆယ္လုပ္ဆဲလုပ္ငန္းကို Present Continuous am/is/are + Ving [I'm currently studying] လို႕ ေျပာတယ္ေနာ္။)

 

ကဲ Sanjeev တစ္ေယာက္အလုပ္ရလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားရေအာင္။ ကိုယ္လဲ လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုေလာက္ စဥ္းစားၾကည့္ျပီး၊ လူေတြ႕ စစ္ေဆးခံရတယ္လို႕ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ေနာ္။ Sanjeev ရဲ႕ အေျဖေတြကို ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ္လဲ ဒီေမးခြန္းေတြကို ဘာျပန္ေျဖမလဲဆိုၿပီး ေရးၾကည့္ပါဦး။

  • ဘာေၾကာင့္ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တာလဲ (Why do you want to come and work for this company?)
  • လုပ္ငန္းနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ဘာအေတြ႕အၾကဳံရွိလဲ (And what relevant experience have you got for this job?)

 

Happy Learning English!
ေပါ့ပါးေပ်ာ္ရႊင္စြာ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူႏိုင္ပါေစ။

 

[ Daw May May Win, MA (English) (YU), MA (TESOL) (Lancaster University) မွ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုေရးသား ထားပါသည္။ ]

 

Read more:

J@M - Episode 1 - Saying what you are doing
J@M - Episode 2 - Applying for a job
J@M - Episode 3 - Arranging and interview
J@M - Episode 4 - An Interview
J@M - Episode 5 - Meeting New People
J@M - Episode 6 - Daily Routine
J@M - Episode 7 - Discussing Projects
J@M - Episode 8 - Meeting a Client
J@M - Episode 9 - In a Restaurant
J@M - Episode 10 -Talking About Health 
J@M - Episode 11 - Making Suggestions
J@M - Episode 12 - Giving a Presentation
J@M - Episode 13 - Thinking About the Future
J@M - Episode 14 - Maria's Story
J@M - Episode 15 - At the Airport
J@M - Episode 16 - Booking into a Hotel
J@M - Episode 17 - Making Appointments
J@M - Episode 18 - Talking about People
J@M - Episode 19 - Talking about Likes and Dislikes
J@M - Episode 20 - Office Activities
J@M - Episode 21 - Making a Request
J@M - Episode 22 - Finding out about a Course
J@M - Episode 23 - Travelling by Train
J@M - Episode 24 - Asking Directions
J@M - Episode 25 - Giving Praise
J@M - Episode 26 - Complaining
J@M - Episode 27 - Telling Bad News
J@M - Episode 28 - Talking about Finance
J@M - Episode 29 - Talking about your Life
J@M - Episode 30 - Making an Arrangement
J@M - Episode 31 - Advice and Obligation
J@M - Episode 32 - Sorting out Problems
J@M - Episode 33 - Sending a Parcel
J@M - Episode 34 - Jeff's Story
J@M - Episode 35 - Offering Somebody a Job
J@M - Episode 36 - Giving Advice
J@M - Episode 37 - Talking About Money
J@M - Episode 38 - Professions
J@M - Episode 39 -Talking about Money (2)

Views: 11381

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးပါ

Thanks for your sharing.

download လုပ္လုိ႔ရမလားခင္ဗ်ာ

Hi Aung Kyaw Soe,

You don't need to download it. You can read it without downloading it.

All the best!

Thank you so much!

Thanks a million of your goodwill.

It is very useful for me so much,Teacher.Thank You so much.

Thanks.

It supports me a lot. so thanks......

 

This is good sentences for interview. I like it.

Thank

ေကာင္းေပစြ။ေကာင္းေပစြ။။ ေက်းဇူးပါ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service