[Zawgyi]

Have you ever been jealous?  

သင္တစ္ေယာက္ေယာက္အေပၚသ၀န္တို၊ မနာလိုျဖစ္ဖူးပါသလား။ ေသခ်ာတာေပါ့။ လူသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတဲ့စိတ္၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြဟာဒြန္တြဲေနမွာပါ။ jealous သည္ မနာလိုေသာ၊ အဘိဇၥ်ာပြားေသာ၊ သ၀န္တိုေသာ ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ႏိုင္သည္။ ၿပိဳင္ဖက္တစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္သြားသည့္အခါ မေက်မနပ္ခံစားရသည့္၊ မေပ်ာ္ရႊင္သည့္ခံစားခ်က္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္အရာတစ္ခု သူတပါးရယူသြားမွာစိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္သည္။

ေကာင္ေလး၊ ေကာင္မေလးေတြ မိမိခ်စ္သူက အျခားသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ရယ္ေမာေနသည့္အခါ ၀န္တိုစိတ္ကေလးမ်ား တဖြားဖြားေပၚတတ္ၾကမဟုတ္လား။


အသံထြက္အေနႏွင့္ /'dʒel.əs/ ဟုထြက္သည္။"He grew jealous of her success" ။ လူသားတိုင္း မနာလိုတတ္ပါသည္။ Babies as young as five months old can be jealous. ငါးလသားကေလးေတြပင္ မနာလိုစိတ္ျဖစ္တတ္ပါသည္တဲ့။ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ အစိမ္းေရာင္အား မနာလို၀န္တိုျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သံုးစြဲေလ့ရွိသည္။ Green is the colour of jealousy and envy. ထို႔ေၾကာင့္ မနာလို၀န္တိုစိတ္ႀကီးသူကို green-eyed monster ဟုေခၚၾကသည္။ မိမိလိုခ်င္တာတစ္ခု တစ္ေယာက္ေယာက္(အထူးသျဖင့္မိမိႏွင့္တန္းညႇိဖက္) မွာရွိေနလွ်င္ green with envy မနာလို မ႐ႈဆိတ္ျဖစ္လို႔ မ်က္ႏွာႀကီးပုပ္သိုးေနပါသတဲ့။

 

 • Ben's heading off to Spain for the week and I'm green with envy.
  ဘန္ ကဒီတစ္ပတ္စပိန္သြားမွာမလို႔ ငါေတာ့မနာလိုလိုက္တာေနာ္။

ေအာက္မွာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သားေတြသူတို႔ရဲ႕ ၀န္တိုစိတ္ျဖစ္ဖူးတဲ့အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြကိုျပန္ေျပာျပတာ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

 • "I've just moved  into a flat with my girlfriend and we've planted  tomato plants and herbs outside on  the  balcony. And  this  past weekend, we  visited  a  friend  in  the countryside and  they have a big garden and when  I saw  that garden and all  the things they've got planted there, I felt quite  jealous, quite jealous of the amount of space that they’ve got."

 • "Yes  this  year  my  friend  went  travelling  round  the world, got redundancy."
  So you were jealous of her chance.

 • " I was jealous of her chance to be paid to go and see  the world. So that was probably my example."

 • "When I was just dating my husband, and we went  to a party and someone asked him to dance. And  he  did  just  to  be  friendly,  and  I  was  just  madly jealous."

 

မွတ္စု

I was jealous of her chance = သူအခြင့္အေရးရတာကို မနာလိုဘူး။

herbs = ဟင္းခပ္အေမႊးအႀကိဳင္၊ ေဆးဘက္၀င္အပင္

balcony = လသာေဆာင္

countryside = ေက်းလက္ေဒသ၊ ေတာပိုင္း။

got redundancy = အလုပ္တြင္လူပိုအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရသည္။

 

 • He broke his brother's new bike in a fit of jealousy.
  သူ႔အစ္ကိုစက္ဘီးအသစ္ကို သူမရလို႔မနာလိုစိတ္နဲ႔ဖ်က္စီးပစ္တယ္။

 • She was consumed by/eaten up with jealousy when she heard that he had been given a promotion.
  သူရာထူးတိုးခံရတယ္လည္းၾကားေရာ သူမ အႀကီးအက်ယ္မနာလိုျဖစ္သြားတယ္။

 • The team has performed very badly this season due to petty jealousies among the players.
  ဘာမဟုတ္သည့္အေသးအဖြဲမနာလိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္ အသင္းသည္ ဒီရာသီတြင္စြမ္းေဆာင္ရည္က် ဆင္းခဲ့သည္။

in a fit of jealousy = သူမ်ားရတာကိုယ္မရ၍ျဖစ္သည့္မနာလိုစိတ္

consumed by/eaten up with jealousy (very jealous)= အဘိဇၥ်ာႀကီးစိုးသြားသည္

petty jealousies (= feelings of jealousy about unimportant things) = ဘာမဟုတ္သည့္အေသးအဖြဲေလးမ်ားကိုလိုက္မနာလိုျဖစ္ျခင္း

 

jealous ကို “တခုပ္တရ” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္လည္းသံုးတတ္သည္။ တစ္ခုခုကိုျပင္းျပစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဥပမာ

 • a jealously guarded secret  တခုပ္တရကာကြယ္ထားသည့္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

 • We are jealous of our good name. ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အမည္ေကာင္းအတြက္တခုပ္တရ ထိန္းသိမ္းပါသည္။

 • The exact location of the hotel where the royal couple is staying is a jealously (= carefully) guarded secret. ေတာ္၀င္စံုတြဲတည္းခိုသည့္ဟိုတယ္ ေနရာအတိအက်အား အထူးဂ႐ုစိုက္လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည့္အရာ ျဖစ္သည္။

 

jealous ႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သည့္ေနာက္စကားလံုးတစ္လံုးမွာ envy ျဖစ္သည္။ envy သည္ သူတပါးမွာရွိသည္ ကို မိမိတြင္လည္းရွိခ်င္စိတ္ျဖစ္သည့္ ဣႆာမစၦရိယ မေကာင္းသည့္ စိတ္အေနႏွင့္လည္းသံုးသည္။ အားက်သည့္စိတ္အေနႏွင့္ အေကာင္းဖက္ကလည္းသံုးႏိုင္သည္။ ကံထူးသည့္အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ the envy of somebody အမ်ားတကာ အားက်စရာ၊ မနာလိုျဖစ္ခ်င္စရာ၊ လူတိုင္းရခ်င္သည့္ ဂုဏ္ရည္တစ္ခုခု ရွိေနတတ္သည္။

 

 • I envy her ability to talk to people she's never met before.
  သူ႔ရဲ႕ တစ္ခါမွမဆံုဖူးတဲ့လူေတြနဲ႔ စကားေျပာႏိုင္စြမ္းကို အားက်တယ္။

 • He couldn’t conceal his envy at my success.
  ကၽြန္ေတာ့္ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ သူ႔ရဲ႕မနာလိုစိတ္ကို ဖံုးဖိမထားႏိုင္ဘူး။

 • Her hair is the envy of the office.
  ႐ံုးမွာေတာ့ သူ႔ဆံပင္က လူတိုင္းအားက်ခ်င္စရာပဲ။

envy ႏွင့္ jealous သည္အႏႈတ္လကၡဏာျပသည့္စကားလံုးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း သံုးသည့္ေလသံ၊ မ်က္နွာအမူအယာႏွင့္ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီးအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အဓိပၸါယ္လည္း သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုအလုပ္က ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္လႊတ္ဖို႔အေရြး ခံရသည္ကို “ငါေတာ့မနာလိုဘူးကြာ” ဟုျပံဳးျပံဳးေလးႏွင့္ခ်ီးက်ဴးႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ သူတစ္ပါး၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ အားက်အတုယူစရာျဖစ္ပါသည္။ သူေအာင္ျမင္တာကို၀န္တိုျငဴဆူေန မည့္အစား  မုဒိတာစိတ္ကေလးႏွင့္ ကိုယ္လည္းသူ႔လိုျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားျခင္းသည္သာ မွန္ကန္သည့္ စိတ္ထားျဖစ္သည္။ သူနဲ႔ကိုယ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ေနမည့္အစား မိမိကိုယ္ကိုသာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ envy ႏွင့္ jealous ဟူသည့္စကားလံုးႏွစ္လံုးအား မိမိကမေျပာရဘဲ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကလူမ်ားထုတ္ေျပာလာရမည္မွာ မလြဲဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674[Unicode]

Have you ever been jealous?  


သင်တစ်ယောက်ယောက်အပေါ်သဝန်တို၊ မနာလိုဖြစ်ဖူးပါသလား။ သေချာတာပေါ့။ လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့စိတ်၊ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာဒွန်တွဲနေမှာပါ။ jealous သည် မနာလိုသော၊ အဘိဇ္စျာပွားသော၊ သဝန်တိုသော ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ပြိုင်ဖက်တစ်ယောက် အောင်မြင်သွားသည့်အခါ မကျေမနပ်ခံစားရသည့်၊ မပျော်ရွှင်သည့်ခံစားချက်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိချစ်မြတ်နိုးသည့်အရာတစ်ခု သူတပါးရယူသွားမှာစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်သည်။

ကောင်လေး၊ ကောင်မလေးတွေ မိမိချစ်သူက အခြားသူတစ်ယောက်နှင့်ရယ်မောနေသည့်အခါ ၀န်တိုစိတ်ကလေးများ တဖွားဖွားပေါ်တတ်ကြမဟုတ်လား။

အသံထွက်အနေနှင့် /'dʒel.əs/ ဟုထွက်သည်။"He grew jealous of her success" ။ လူသားတိုင်း မနာလိုတတ်ပါသည်။ Babies as young as five months old can be jealous. ငါးလသားကလေးတွေပင် မနာလိုစိတ်ဖြစ်တတ်ပါသည်တဲ့။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ အစိမ်းရောင်အား မနာလိုဝန်တိုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။ Green is the colour of jealousy and envy. ထို့ကြောင့် မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကြီးသူကို green-eyed monster ဟုခေါ်ကြသည်။ မိမိလိုချင်တာတစ်ခု တစ်ယောက်ယောက်(အထူးသဖြင့်မိမိနှင့်တန်းညှိဖက်) မှာရှိနေလျှင် green with envy မနာလို မရှုဆိတ်ဖြစ်လို့ မျက်နှာကြီးပုပ်သိုးနေပါသတဲ့။
 
Ben's heading off to Spain for the week and I'm green with envy.
ဘန် ကဒီတစ်ပတ်စပိန်သွားမှာမလို့ ငါတော့မနာလိုလိုက်တာနော်။

အောက်မှာ လန်ဒန်မြို့သားတွေသူတို့ရဲ့ ၀န်တိုစိတ်ဖြစ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြန်ပြောပြတာ လေ့လာကြည့်ပါ။
 
"I've just moved  into a flat with my girlfriend and we've planted  tomato plants and herbs outside on  the  balcony. And  this  past weekend, we  visited  a  friend  in  the countryside and  they have a big garden and when  I saw  that garden and all  the things they've got planted there, I felt quite  jealous, quite jealous of the amount of space that they’ve got."

"Yes  this  year  my  friend  went  travelling  round  the world, got redundancy."
So you were jealous of her chance.

" I was jealous of her chance to be paid to go and see  the world. So that was probably my example."

"When I was just dating my husband, and we went  to a party and someone asked him to dance. And  he  did  just  to  be  friendly,  and  I  was  just  madly jealous."
 
မှတ်စု
I was jealous of her chance = သူအခွင့်အရေးရတာကို မနာလိုဘူး။
herbs = ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်
balcony = လသာဆောင်
countryside = ကျေးလက်ဒေသ၊ တောပိုင်း။
got redundancy = အလုပ်တွင်လူပိုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။
 
He broke his brother's new bike in a fit of jealousy.
သူ့အစ်ကိုစက်ဘီးအသစ်ကို သူမရလို့မနာလိုစိတ်နဲ့ဖျက်စီးပစ်တယ်။

She was consumed by/eaten up with jealousy when she heard that he had been given a promotion.
သူရာထူးတိုးခံရတယ်လည်းကြားရော သူမ အကြီးအကျယ်မနာလိုဖြစ်သွားတယ်။

The team has performed very badly this season due to petty jealousies among the players.
ဘာမဟုတ်သည့်အသေးအဖွဲမနာလိုစိတ်များကြောင့် အသင်းသည် ဒီရာသီတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကျ ဆင်းခဲ့သည်။

in a fit of jealousy = သူများရတာကိုယ်မရ၍ဖြစ်သည့်မနာလိုစိတ်
consumed by/eaten up with jealousy (very jealous)= အဘိဇ္စျာကြီးစိုးသွားသည်
petty jealousies (= feelings of jealousy about unimportant things) = ဘာမဟုတ်သည့်အသေးအဖွဲလေးများကိုလိုက်မနာလိုဖြစ်ခြင်း
 
jealous ကို “တခုပ်တရ” ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်လည်းသုံးတတ်သည်။ တစ်ခုခုကိုပြင်းပြစွာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့်အခါမျိုးဖြစ်သည်။
ဥပမာ
a jealously guarded secret  တခုပ်တရကာကွယ်ထားသည့်လျှို့ဝှက်ချက်

We are jealous of our good name. ကျွန်တော်တို့၏အမည်ကောင်းအတွက်တခုပ်တရ ထိန်းသိမ်းပါသည်။

The exact location of the hotel where the royal couple is staying is a jealously (= carefully) guarded secret. တော်ဝင်စုံတွဲတည်းခိုသည့်ဟိုတယ် နေရာအတိအကျအား အထူးဂရုစိုက်လျှို့ဝှက်ထားသည့်အရာ ဖြစ်သည်။
 
jealous နှင့်ဆွေမျိုးတော်စပ်သည့်နောက်စကားလုံးတစ်လုံးမှာ envy ဖြစ်သည်။ envy သည် သူတပါးမှာရှိသည် ကို မိမိတွင်လည်းရှိချင်စိတ်ဖြစ်သည့် ဣဿာမစ္ဆရိယ မကောင်းသည့် စိတ်အနေနှင့်လည်းသုံးသည်။ အားကျသည့်စိတ်အနေနှင့် အကောင်းဖက်ကလည်းသုံးနိုင်သည်။ ကံထူးသည့်အချို့လူများတွင် the envy of somebody အများတကာ အားကျစရာ၊ မနာလိုဖြစ်ချင်စရာ၊ လူတိုင်းရချင်သည့် ဂုဏ်ရည်တစ်ခုခု ရှိနေတတ်သည်။
 
I envy her ability to talk to people she's never met before.
သူ့ရဲ့ တစ်ခါမှမဆုံဖူးတဲ့လူတွေနဲ့ စကားပြောနိုင်စွမ်းကို အားကျတယ်။

He couldn’t conceal his envy at my success.
ကျွန်တော့်အောင်မြင်မှုအပေါ် သူ့ရဲ့မနာလိုစိတ်ကို ဖုံးဖိမထားနိုင်ဘူး။

Her hair is the envy of the office.
ရုံးမှာတော့ သူ့ဆံပင်က လူတိုင်းအားကျချင်စရာပဲ။

envy နှင့် jealous သည်အနှုတ်လက္ခဏာပြသည့်စကားလုံးများဖြစ်သော်လည်း သုံးသည့်လေသံ၊ မျက်နှာအမူအယာနှင့် အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီးအပြုသဘောဆောင်သည့်အဓိပ္ပါယ်လည်း သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအလုပ်က နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်လွှတ်ဖို့အရွေး ခံရသည်ကို “ငါတော့မနာလိုဘူးကွာ” ဟုပြံုးပြံုးလေးနှင့်ချီးကျူးနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တော့ သူတစ်ပါး၏အောင်မြင်မှုသည် အားကျအတုယူစရာဖြစ်ပါသည်။ သူအောင်မြင်တာကိုဝန်တိုငြူဆူနေ မည့်အစား  မုဒိတာစိတ်ကလေးနှင့် ကိုယ်လည်းသူ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည်သာ မှန်ကန်သည့် စိတ်ထားဖြစ်သည်။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်နေမည့်အစား မိမိကိုယ်ကိုသာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမည်ဆိုလျှင် envy နှင့် jealous ဟူသည့်စကားလုံးနှစ်လုံးအား မိမိကမပြောရဘဲ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကလူများထုတ်ပြောလာရမည်မှာ မလွဲဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
 
ကျွန်တော်ရေးထားသမျှကိုဖတ်ချင်လျှင်ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါသည်။

ဇာနည်(MyWay)
Broken English to Spoken English
09 448 033 674

 
Views: 3933

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service