ခုေနာက္ပုိင္း ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕လာရတဲ့ ပြဲေတြကေတာ့ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲေတြက တကယ္အလုပ္လုိအပ္ေနသူေတြအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါရဲ႕လား။ ဒီေနရာမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ဆုိၿပီး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိသြားေတြ႕ပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲေတြကတစ္ဆင့္ အလုပ္မရွိသူတခ်ဳိ႕ကုိ အလုပ္ေတြေပးတယ္။ ဒါကတစ္ခ်က္။ ဒါေပမဲ့ ခုေနာက္ပုိင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕လာရတာက အလုပ္အကုိင္ျပပြဲဆုိတာ လုပ္ပြဲေတြ၊ ကုမၸဏီေတြကုိေၾကာ္ျငာခ်င္တာသက္သက္ပဲလုိ႔ေျပာသံေတြ ၾကားလာရပါတယ္။ ဒါကတစ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ဒီလုိေျပာေနၾကတဲ့အေပၚမွာ ဒီအလုပ္အကုိင္ျပပြဲေတြကတစ္ဆင့္ အလုပ္ရွာေနတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ဘယ္လုိအက်ဳိးအျမတ္ေတြ၊ ဘယ္လုိသင္ခန္းစာေတြရႏုိင္မလဲ။


အလုပ္ေပးႏုိင္တယ္


ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ကုိေျပာရမယ္ဆုိရင္ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲဆုိတာနဲ႔ ပထမဆုံး အလုပ္မရရွိသူေတြကုိ အလုပ္ေပးႏုိင္တာပါပဲ။ အဲဒီမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကစလုိ႔ ဆယ္ဂဏန္း၊ ရာဂဏန္းအထိ အလုပ္ရသြားတာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္မရတာထက္စာရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေလာက္ အလုပ္ရတာကလည္း မဂၤလာရွိတဲ့ သတင္းတစ္ခုပဲမဟုတ္ပါလား။


ကုိယ့္မွာ လုိအပ္ေနတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ျပည္စုံေနရင္ ကုမၸဏီေတြဘက္က ဒီရာထူးေနရာအတြက္ လူမလုိအပ္တဲ့တုိင္ေအာင္ အလုပ္ခန္႔ခ်င္စိတ္ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းက ကုိယ့္အတြက္အားသာခ်က္ပါ။


အေတြ႕အႀကံဳေပးႏုိင္တယ္


အလုပ္ပထမဆုံးေလွ်ာက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေလွ်ာက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့အေတြ႕ အႀကံဳက တစ္ႀကိမ္နဲ႔တစ္ႀကိမ္ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ ဥပမာတစ္ခါအလုပ္ေလွ်ာက္တုန္းက အင္တာဗ်ဴးေတာင္ မေခၚဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္အလုပ္ေလွ်ာက္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေခၚခံရတယ္။ ဒါက အလုပ္မရတဲ့တုိင္ေအာင္ ကုိယ့္အတြက္ရလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေလးပါ။ ဒီအခ်က္ကုိ အျမတ္လုိ႔သေဘာထား တတ္ရပါမယ္။


လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးေျဖတဲ့အခါ အလုပ္ရတာ မရတာအပထား၊ ကုိယ္က အင္တာဗ်ဴးရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကုိ သိသြားၿပီ။ ကုိယ့္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္က ဘာဆုိတာကုိ ရွာေဖြမိသြားပါတယ္။ ဘာေတြလုိလာထားဖုိ႔လုိသလဲ၊ ဘယ္လုိအခ်က္ေတြ ေမးတတ္သလဲဆုိတာကုိ ဒီအင္တာဗ်ဴးက တစ္ဆင့္သိသြားပါတယ္။ ဒါက ကုိယ့္အတြက္ ရရွိတဲ့အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုပါပဲ။


အခ်က္အလက္ေတြေပးႏုိင္တယ္


အလုပ္အကုိင္ျပပြဲဆုိတာ ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာက လာေရာက္အလုပ္ေခၚယူၾကတာပါ။ အဲဒီမွာ ကုိယ္က ကုမၸဏီနာမည္ကုိသာၾကားဖူး႐ုံၾကားဖူးတယ္၊ ဒီကုမၸဏီက ဘာလုပ္တယ္၊ ဘယ္လုိပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္တယ္ ဆုိတာ မသိဘူး။ ဒီပြဲမွာေတာ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ သူတုိ႔ကမ္းတဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကတစ္ဆင့္ စုံလင္ေအာင္ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီႀကီးေတြမွာဆုိရင္ ကုမၸဏီေဆာင္ပုဒ္ေတြရွိၾကပါတယ္။ ကုိယ္က အဲဒီေဆာင္ပုဒ္ကုိေတာင္ မသိဘဲ အဲဒီကုမၸဏီမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ဖူးပါသလား။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးမွာ သင္က အမွတ္ေတြအမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့သြားပါၿပီ။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ သိႏုိင္ဖုိ႔က အင္မတန္ကုိ ႐ုိးဆင္းလြယ္ကူးလြန္းလွပါတယ္။ ကုိယ္က ဒီပြဲေရာက္ေနလုိ႔ တကူးတက အြန္လုိင္းတက္ၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ အခ်က္အလက္ကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ခက္ခဲမယ္ဆုိရင္ အဲဒီလက္ကမ္းစာရြက္ကေလးေတြက ကူညီပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္မေလွ်ာက္ခင္ ကုမၸဏီရဲ႕ လက္ကမ္းစာေစာင္ေလးေတြကုိ ယူၿပီးအရင္ေလ့လာပါ။ ဘာလုပ္တဲ့ ကုမၸဏီလဲ။ ဘာပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္သလဲ၊ ျဖန္႔ခ်ိသလဲ၊ ဘယ္လုိေတြ၀န္ေဆာင္မႈေပးသလဲစတာေတြကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလ့လာပါ။ ၿပီးေတာ့မွ အလုပ္ေလွ်ာက္ပါ။အခု အလုပ္အကုိင္ျပပြဲေတြရဲ႕ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ျပၿပီးၿပီးဆုိေတာ့ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲေတြရဲ႕ သတိထားဆင္ျခင္စရာ၊ သင္ခန္းစာယူစရာအခ်က္ေတြကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။


အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေၾကးကုန္တယ္


ဒီအခ်က္ကေတာ့ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲမွာ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ၿပီး အလုပ္မရတဲ့အခါႀကံဳရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္က အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြအမ်ားႀကီးယူသြားၿပီး ကုမၸဏီအမ်ားႀကီးမွာ ေလွ်ာက္လႊာသြားတင္တယ္ဆုိၾကပါစုိ႔။ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ျပင္ဆင္ရတာ အခုေခတ္မွာဆုိရင္ ဓာတ္ပုံေၾကး၊ မိတၱဳေၾကး၊ စာစီစာ႐ုိက္ခ(ကုိယ့္ပုိင္ကြန္ပ်ဴတာမရွိရင္)၊ ေလဘာစာရြက္ေၾကးစတာေတြေပါင္းလုိက္ရင္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကုိ အနည္းဆုံး ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ကုန္က်ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက သြားလာစရိတ္ေတြ မပါေသးပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက ဓာတ္ပုံတစ္ပုံထဲမေတာင္းဘဲ ႏွစ္ပုံသုံးပုံဆုိ သုံးေလးေထာင္အသာေလးပါပဲ။ ဒီေတာ့ ကုိယ္က အဲဒီလုိေတြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီး ထင္သလုိအလုပ္မရတဲ့အခါ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေၾကးေတြဆုံး႐ႈံးပါတယ္။


ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ သိႏုိင္တယ္

အလုပ္ေခၚတဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ကုိယ့္မွာရွိမေနဘူး။ ဒါဆုိရင္ ဒီအလုပ္ကုိရဖုိ႔အတြက္ အနည္းဆုံးဒီအရည္အခ်င္းေတာ့ ကုိယ့္မွာရွိသင့္တယ္လုိ႔ ေတြးျမင္သြားႏုိင္မယ္။ သူတုိ႔ေခၚတဲ့ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိရင္ ကုိယ္ဒီအလုပ္ကုိ မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ သိသြားမယ္။ ဒီေတာ့ ကုိယ့္ဘက္က ျဖည့္ထားရမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိသြားႏုိင္တယ္ေလ။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဘာေၾကာင့္အလုပ္မရသလဲဆုိတာထက္ ငါ့မွာဘယ္လုိအရည္အခ်င္းေတြလုိအပ္ေနေသးလဲဆုိတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္သုံးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ဳိး လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။


တကယ္အလုပ္ေခၚတာလား၊ ဟန္ျပအလုပ္ေခၚတာလားဆုိတာ ခြဲျခားႏုိင္မယ္


အလုပ္အကုိင္ျပပြဲေတြမွာ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ လစ္လပ္ေနရရွိလုိ႔ အလုပ္ေခၚတဲ့ ကုမၸဏီေတြရွိသလုိ၊ ကုိယ့္ကုမၸဏီကုိ  Branding လုပ္ခ်င္လုိ႔ ၀င္လာတဲ့ကုမၸဏီေတြလည္းရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔မွာ လစ္လပ္ေနရာမရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိသာ လက္ခံထားလုိက္တယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ေခၚဖုိ႔အစီအစဥ္မရွိတာမ်ဳိးပါ။ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲတုိင္းလုိလုိမွာ အဲဒီကုမၸဏီကုိေတြ႕ေနရတယ္။ သူတုိ႔ဆီက အလုပ္ေခၚတဲ့အခါ ရာထူးအေသးစိတ္နဲ႔ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ဘာမွမေရးထားဘူး။ အလုပ္ေလွ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ စုံစမ္းလုိက္ရင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားခဲ့လုိက္… အေၾကာင္းျပန္လုိက္မယ္ဆုိတဲ့ ေယဘုယ်အေျဖမ်ဳိးသာ ၾကားေနရတယ္။ ဒါမ်ဳိးဆုိရင္ ကုိယ့္ဘက္က သတိထားရပါမယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ဘက္ကသာ ၀န္ထမ္းတကယ္လုိအပ္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္ရာထူးနဲ႔ ၀န္ထမ္းဦးေရဘယ္ေလာက္ဆုိတာမ်ဳိး၊ ဘယ္လုိအရည္အခ်င္းေတြရွိရမယ္ဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ေရးထားမွာပဲ။ ဒီေတာ့ ကုိယ္ကအလုပ္ေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔ ဒီကုမၸဏီက ဟန္ျပလား၊ တကယ္အလုပ္ေခၚတာလားဆုိတာ အလြယ္တကူခြဲျခားသိႏုိင္ပါတယ္။


အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ အလုပ္အကုိင္ျပပြဲတုိင္း အလုပ္မရတဲ့သူ တစ္ေယာက္မွမရွိတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္ရရွိသူေတြလည္း ရၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီဘက္ကေခၚတဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္သူဘက္ကရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းကုိက္ညီသြားတဲ့အခါ အလုပ္ရသြားၾကပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ကုိယ္ကဘယ္ေနရာမွာသင့္ေတာ္သလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ကၽြမ္းက်င္ေသးလဲ မသိေသးဘဲ အလုပ္မေလွ်ာက္ပါနဲ႔။ လူတုိင္းမွာ ထူးခၽြန္တာတစ္ခုခုေတာ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါကုိကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သိေအာင္လုပ္ပါ။ၿပီးမွ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ပါ။ အလုပ္ရွာေနသူတုိင္း ကုိယ္ရွာေနတဲ့အလုပ္တစ္ခု အျမန္ဆုံးရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ပါေစ။


ေက်ာ့ေကခုိင္

Views: 1705

Reply to This

Replies to This Discussion

ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအားလံုးေကာင္းပါတယ္ရွင့္။ တကယ္မလုိအပ္ပဲ ေခၚတဲ့ company ေတြလည္းေတြ့ရပါတယ္။

thanks
Thank you for your sharing.

thanks

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service