ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတဲ့စကားအသံုးအႏႈန္း (Language to Use for Negotiating by Guy Perring)

[Zawgyi]

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတယ္ဆိုတာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေတြ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြသာ အသံုးျပဳတဲ့ အဆင့္ျမင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္မ်ိဳးလို႕ မွားယြင္းၿပီး ယူဆတတ္ၾကတဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတယ္ဆိုရင္ ၾကားရတဲ့သူေတြ ေၾကာက္တတ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ ေန႕စဥ္အလုပ္လုပ္ရာမွာ ပံုမွန္ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ေနၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ပစၥည္းတစ္ခုကို ေရာင္းခ်ဖို႕၊ လစာတိုးျမႇင့္ေပးဖို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူကို ေစ်းေလွ်ာ့ေပးဖို႕ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ပစၥည္းပိုေပးဖို႕ ေတာင္းခံတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရာမွ အဓိကစဥ္းစားရမယ့္ နယ္ပယ္တစ္ခုကေတာ့ အစမ္းသေဘာေျပာၾကည့္တဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ မရင္းႏွီး ေသးဘူးဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဒီေတြ႕ဆံုပြဲဟာ တရားဝင္ ေတြ႕ဆံုပြဲျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို သံုးႏႈန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ “That is unacceptable”, ဒါလက္မခံႏိုင္ဘူး၊ “That does not meet our requirements”, ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ မျပည့္မီဘူး လို႕ တိုက္႐ိုက္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ပ်က္ျပားသြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာမယ့္အစား “would”, ျဖစ္ေလာက္တယ္၊ “wouldn’t”, မျဖစ္ေလာက္ဘူး သံုးၿပီး ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ေျပာတာမ်ိဳးက ပိုၿပီးေတာ့ သင့္ေတာ္မႈရွိပါတယ္။ “That would be unacceptable”, ဒါလက္မခံႏိုင္ ေလာက္ဘူး၊ “That wouldn’t meet our requirements”, ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ မျပည့္မီ ေလာက္ဘူး လို႕ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ညွိႏိႈင္းရာမွာ ပိုၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ရ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက လိုရင္းအခ်က္ကိုလည္း နားလည္သြားမွာပါဘဲ။

“Perhaps”, ျဖစ္ႏိုင္မလားမသိဘူး၊ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္၊ “maybe”, ျဖစ္ႏိုင္မယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္မလားမသိဘူး၊ “I’m afraid”, ေျပာရမွာအားနာတယ္ စသည္ျဖင့္ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ဂ႐ုုျပဳၿပီးေတာ့ သံုးမယ္ဆိုရင္ ေျပာလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တံုးတိႀကီး မျဖစ္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာေတြ ျပထားပါတယ္။

Perhaps, we could reduce the costs involved by…….
......ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မလားမသိဘူး။

Maybe, you could deliver the course over a longer period
သင္တန္းကို အခ်ိန္နည္းနည္းတိုးၿပီး ပို႕ခ်ေပးႏိုင္မလားမသိဘူး။

I’m afraid our standard policy is to charge an overdue fee…….
ေျပာရမွာအားနာတယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ စံအေနနဲ႕ က်င့္သံုးတဲ့ မူ၀ါဒကေတာ့ ရက္လြန္ရင္ ရက္လြန္ေၾကး ေကာက္ခံဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္ တံုးတိ ခ်ဥ္းကပ္မႈေၾကာင့္ တစ္ဖက္သား လန္႕မသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုကေတာ့ “a bit”, နည္းနည္း ဆိုတဲ့စကားလံုးကုိ သံုးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-ေစ်းႀကီးတယ္လို႕ ထင္ျမင္ေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္ႀကီး ေျပာလို႕ကလည္း မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုရင္ အခုလိုမ်ိဳးေျပာႏိုင္ပါတယ္။

I’m afraid that is a bit more than we are prepared to pay.
ေျပာရမွာအားနာတယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ သံုးခ်င္တာထက္ နည္းနည္းပိုေနလို႕။

တိုက္႐ိုက္ ျငင္းဆိုေျပာၾကားတာကိုလည္း ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာ “we can’t/won’t pay 15% commission”, ၁၅% ေကာ္မရွင္ မေပးပါဘူး ၊ မေပးႏိုင္ပါဘူး လို႔ ေျပာမည့္အစား

We are not in a position to pay 15% commission.
၁၅%ေကာ္မရွင္ ေပးဖို႕ အဆင္မေျပဘူး (ေပးရေလာက္ေအာင္ မျမတ္ပါဘူး)။

We are unable to pay 15% commission
၁၅%ေကာ္မရွင္ ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိဘူး

လို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အခုအေနအထားအတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေနာင္အခါမွာ အေနအထား အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္ရင္ေတာ့ “at this stage”, အခုအဆင့္မွာ ဒါမွမဟုတ္ “at this point in time”, အခုအခ်ိန္မွာ ဆိုတဲ့ စကားစုမ်ိဳးေတြ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ တင္းမာၿပီး အေလွ်ာ့အတင္းမရွိဘူးလို႕ ႐ႈျမင္ျခင္း မခံရေအာင္ ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါတယ္။

ညွိႏိႈင္းတဲ့ေနရာမွာ တင္းမာမႈကို ေလွ်ာ့က်ဖို႕ “passive tense” ကိုလည္း သံုးႏိုင္ပါတယ္။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို အာ႐ံုစူးစိုက္မႈမဟုတ္ဘဲ ျပႆနာကို အာ႐ံုစူးစိုက္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝါက်ႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

You promised to reduce the cost by 20%.
ခင္ဗ်ား၂ဝ%ေစ်းေလွ်ာ့ေပးမယ္လို႕ ကတိေပးခဲ့တယ္ေလ။

It was agreed that the cost would be reduced by 20%.
ေစ်းကို ၂ဝ%ေလွ်ာ့ေပးဖို႕ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယဝါက်ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေျပာလိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အတူတူပဲ၊ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စကားအသံုးအႏႈန္းက ပိုၿပီးေတာ့ ညွိညွိႏိႈင္းႏိႈင္းရွိၿပီး ခုခံကာကြယ္ ေျပာၾကားမႈ မျဖစ္ဖို႕ အလားအလာမ်ားပါတယ္။

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာမွာ အစမ္းသေဘာေျပာၾကည့္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳး အတြက္ မဟုတ္ဘူးလားလို႕ ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Wouldn’t that be too late?
အဲဒါဆိုရင္ ေနာက္က်လြန္းမယ္မဟုတ္ဘူးလား။

Wouldn’t that be dangerous?
အဲဒါဆိုရင္ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းမယ္မဟုတ္ဘူးလား။

လို႕ေမးျမန္းတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းႏွစ္ခုစလံုးမွာ ေမးျမန္းတဲ့သူက “ေနာက္က်လြန္းတယ္”“အႏၲရာယ္မ်ားတယ္” လို႕ ထင္ျမင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “မဟုတ္ဘူးလား” လို႕ ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္းကုိ သံုးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားႀကီးပိုၿပီး ညွိညွိႏိႈင္းႏိႈင္းသေဘာေဆာင္တယ္။ စိတ္မဆိုးဖို႕လည္း အလားအလာပိုၿပီးေတာ့ ရွိပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးသတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပား ျခားနားမႈေတြ အေရးပါႏိုင္တယ္ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းတဝါးဝါးေျပာတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိ ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ေယဘုယ်ျပဳၿပီးေတာ့ ျခံဳငံုေျပာရင္ မွားတတ္ေၾကာင္း သတိထားရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္ေတြနဲ႕ ၿဗိတိသွ်ေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ အနည္းပါးဆံုး ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို သံုးၾကတယ္လို႕ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစမ္းသေဘာ အသံုးအႏႈန္းေတြကို အသံုးမ်ားတာပါ။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အသံုးမ်ားလြန္းတယ္လို႕ ယူဆၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြကေတာ့ ပိုၿပီး တိုက္႐ိုက္ ဒဲ့ဒိုး သံုးေလ့ရွိပါတယ္။ အစမ္းသေဘာ ေျပာၾကည့္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံု လိုအပ္တယ္လို႕ သိပ္ၿပီး မထင္ျမင္ၾကဘူး။


(Guy Perring ၏ Language to Use for Negotiating အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/language-to-use-for မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။

[Unicode]

ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တွေ နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေသာ အသုံးပြုတဲ့ အဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင်မှုတစ်မျိုးလို့ မှားယွင်းပြီး ယူဆတတ်ကြတဲ့အတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတယ်ဆိုရင် ကြားရတဲ့သူတွေ ကြောက်တတ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ လူအများစုဟာ နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ရာမှာ ပုံမှန် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး နေကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရောင်းချဖို့၊ လစာတိုးမြှင့်ပေးဖို့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကို ဈေးလျှော့ပေးဖို့ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပစ္စည်းပိုပေးဖို့ တောင်းခံတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရာမှ အဓိကစဉ်းစားရမယ့် နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့ အစမ်းသဘောပြောကြည့်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မရင်းနှီး သေးဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒီတွေ့ဆုံပွဲဟာ တရားဝင် တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီလို သုံးနှုန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ “That is unacceptable”, ဒါလက်မခံနိုင်ဘူး၊ “That does not meet our requirements”, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မပြည့်မီဘူး လို့ တိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ပျက်ပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောမယ့်အစား “would”, ဖြစ်လောက်တယ်၊ “wouldn’t”, မဖြစ်လောက်ဘူး သုံးပြီး လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ပြောတာမျိုးက ပိုပြီးတော့ သင့်တော်မှုရှိပါတယ်။ “That would be unacceptable”, ဒါလက်မခံနိုင် လောက်ဘူး၊ “That wouldn’t meet our requirements”, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မပြည့်မီ လောက်ဘူး လို့ ပြောမယ်ဆိုရင် ညှိနှိုင်းရာမှာ ပိုပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက လိုရင်းအချက်ကိုလည်း နားလည်သွားမှာပါဘဲ။

Perhaps”, ဖြစ်နိုင်မလားမသိဘူး၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ “maybe”, ဖြစ်နိုင်မယ်၊ ဖြစ်နိုင်မလားမသိဘူး၊ “I’m afraid”, ပြောရမှာအားနာတယ် စသည်ဖြင့် အသုံးအနှုန်းတွေကို ဂရုပြုပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင် ပြောလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တုံးတိကြီး မဖြစ်အောင် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတွေ ပြထားပါတယ်။

Perhaps, we could reduce the costs involved by…….
......ပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျှော့ချနိုင်မလားမသိဘူး။

Maybe, you could deliver the course over a longer period
သင်တန်းကို အချိန်နည်းနည်းတိုးပြီး ပို့ချပေးနိုင်မလားမသိဘူး။

I’m afraid our standard policy is to charge an overdue fee…….
ပြောရမှာအားနာတယ် ကျွန်တော်တို့ စံအနေနဲ့ ကျင့်သုံးတဲ့ မူဝါဒကတော့ ရက်လွန်ရင် ရက်လွန်ကြေး ကောက်ခံဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။

တိုက်ရိုက် တုံးတိ ချဉ်းကပ်မှုကြောင့် တစ်ဖက်သား လန့်မသွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်း တစ်ခုကတော့ “a bit”, နည်းနည်း ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-ဈေးကြီးတယ်လို့ ထင်မြင်ကြောင်း တိုက်ရိုက်ကြီး ပြောလို့ကလည်း မသင့်တော်ဘူးဆိုရင် အခုလိုမျိုးပြောနိုင်ပါတယ်။

I’m afraid that is a bit more than we are prepared to pay.
ပြောရမှာအားနာတယ် ကျွန်တော်တို့ သုံးချင်တာထက် နည်းနည်းပိုနေလို့။

တိုက်ရိုက် ငြင်းဆိုပြောကြားတာကိုလည်း ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ “we can’t/won’t pay 15% commission”, ၁၅% ကော်မရှင် မပေးပါဘူး ၊ မပေးနိုင်ပါဘူး လို့ ပြောမည့်အစား

We are not in a position to pay 15% commission.
၁၅%ကော်မရှင် ပေးဖို့ အဆင်မပြေဘူး (ပေးရလောက်အောင် မမြတ်ပါဘူး)။

We are unable to pay 15% commission
၁၅%ကော်မရှင် ပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူး

လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။

အခုအနေအထားအတိုင်း မဟုတ်တော့ဘဲ နောင်အခါမှာ အနေအထား အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောချင်ရင်တော့ “at this stage”, အခုအဆင့်မှာ ဒါမှမဟုတ် “at this point in time”, အခုအချိန်မှာ ဆိုတဲ့ စကားစုမျိုးတွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ တင်းမာပြီး အလျှော့အတင်းမရှိဘူးလို့ ရှုမြင်ခြင်း မခံရအောင် ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။

ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာ တင်းမာမှုကို လျှော့ကျဖို့ “passive tense” ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကို အာရုံစူးစိုက်မှုမဟုတ်ဘဲ ပြဿနာကို အာရုံစူးစိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဝါကျနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။

You promised to reduce the cost by 20%.
ခင်ဗျား၂ဝ%ဈေးလျှော့ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်လေ။

It was agreed that the cost would be reduced by 20%.
ဈေးကို ၂ဝ%လျှော့ပေးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။

ဒုတိယဝါကျကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြောလိုတဲ့အချက်ကတော့ အတူတူပဲ၊ သဘောတူညီချက်ရခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားအသုံးအနှုန်းက ပိုပြီးတော့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းရှိပြီး ခုခံကာကွယ် ပြောကြားမှု မဖြစ်ဖို့ အလားအလာများပါတယ်။

ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရာမှာ အစမ်းသဘောပြောကြည့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး အတွက် မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

Wouldn’t that be too late?
အဲဒါဆိုရင် နောက်ကျလွန်းမယ်မဟုတ်ဘူးလား။

Wouldn’t that be dangerous?
အဲဒါဆိုရင် အန္တရာယ်များလွန်းမယ်မဟုတ်ဘူးလား။

လို့မေးမြန်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုစလုံးမှာ မေးမြန်းတဲ့သူက “နောက်ကျလွန်းတယ်” ၊ “အန္တရာယ်များတယ်” လို့ ထင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “မဟုတ်ဘူးလား” လို့ မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းကို သုံးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အများကြီးပိုပြီး ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းသဘောဆောင်တယ်။ စိတ်မဆိုးဖို့လည်း အလားအလာပိုပြီးတော့ ရှိပါတယ်။

နောက်ဆုံးသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ မဟာဗျူဟာမှာ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြား ခြားနားမှုတွေ အရေးပါနိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းတဝါးဝါးပြောတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ရွေးချယ်သုံးနှုန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျပြုပြီးတော့ ခြုံငုံပြောရင် မှားတတ်ကြောင်း သတိထားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေနဲ့ ဗြိတိသျှတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု အနည်းပါးဆုံး ချဉ်းကပ်ပုံကို သုံးကြတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစမ်းသဘော အသုံးအနှုန်းတွေကို အသုံးများတာပါ။ အချို့ကတော့ အသုံးများလွန်းတယ်လို့ ယူဆကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေကတော့ ပိုပြီး တိုက်ရိုက် ဒဲ့ဒိုး သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အစမ်းသဘော ပြောကြည့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ပျော့ပျောင်းတဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံ လိုအပ်တယ်လို့ သိပ်ပြီး မထင်မြင်ကြဘူး။


(Guy Perring ၏ Language to Use for Negotiating အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)


အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/language-to-use-for မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။

Views: 2270

Reply to This

Replies to This Discussion

အဲလို knowledge ေလးေတြ ထပ္ share ေပးပါအံုးေနာ္။ ပညာေတာ္ေတာ္ ရလိုက္ပါတယ္။
thank you so much!

ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
Thank you for your sharing. It is very precious for me.
thanks a lot
Yes thank very much that's why I like Myanmar Network.
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္၊ ေနာင္လည္းအဲလိုပဲ ဗဟုသုတေလးေတြ ပို႔ေပးပါဦး။MP 3 ေတြလဲ မ်ားမ်ားပို႔ေပးပါေနာ္။

It's very useful !

thanks

really really good one.
ခုလို Share လုပ္ေပးတာ အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. ေနာက္လည္း မွ်ေ၀ပါအံုးေနာ္...

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service