တကယ္ေရာ ထူးျခားသြားလား Learning English From a Motivational Story

တကယ္ေရာ ထူးျခားသြားလား

တစ္ခါတုန္းက လူတစ္ေယာက္ဟာ မနက္ခင္းတစ္ခုမွာ ကမ္းေျခတစ္ခုဆီသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၾကယ္ငါးကေလးေတြ ရာေပါင္းမ်ားစြာ နက္နက္ေစာေစာ ဒီေရနဲ႔အတူပါလာၿပီး ဒီေရက်သြားတဲ့အခါ ေသာင္ျပင္ေပၚမွာ

တင္က်န္ရစ္ေနတာကုိ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူဟာ တကယ္လုိ႔ နံနက္ေနထြက္လာရင္ ေသာင္ျပင္ေပၚတင္က်န္ရစ္ရွာတဲ့ ၾကယ္ငါးကေလးေတြ ေသ

ကုန္ေတာ့မွာဘဲလုိ႔ စုိးရိမ္စိတ္၀င္ မိသတဲ့။ ဒါနဲ႔႔ ငါးကေလး တစ္ေကာင္းခ်င္းစီကုိလုိက္ေကာက္ၿပီးေရထဲကုိ ျပန္လည္ပစ္ထည့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ငါးကေလးေတြက အမ်ားႀကီးဆုိတာ သူ ျပန္ၿပီး ေရထဲကုိ ပစ္ေျမွာက္ရတာ  ဘယ္ႏုိင္မွာတုန္းေနာ္။ မရပ္မနားလုပ္ရတာေပါ့။ သူအဲလုိ လုပ္ေနတာ ကုိ

သူေနာက္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ အျခားသူတစ္ဦးေတြ႕ျမင္သြားသတဲ့။ ေတြ႕ျမင္သြားသူဟာ သူဘာလုပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ နားမလည္ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ ငါးကေလးေတြရဲ႕ကယ္တင္ရွင္ထံသြားၿပီးေတာ့..

   " ခင္ဗ်ား...ဘာလုပ္ေနတာလဲဗ်...ငါးေတြက ရာခ်ီၿပီးရွိတာ...ခင္ဗ်ား ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ကယ္ႏုိင္

     မွာမုိ႔လဲ....ဘာထူးမွာ မုိ႔လဲဗ်ာ"  လုိ႔ေမးလုိက္ပါတယ္။

ငါးကယ္တင္ရွင္ က ခ်က္ခ်င္း ျပန္မေျဖဘဲ...သူ႕ေရွ႕နားက ငါးေလးတစ္ေကာင္ကုိေကာက္ယူ

ေရထဲကုိ ျပန္လည္ပစ္ေျမွာက္လုိက္ၿပီး  ....

     " ေဟာ ဒီ တစ္ေကာင္ အတြက္ေတာ့ ထူးတာေပါ့ ဗ်ာ"  ေျပာလုိက္ပါေတာ့တယ္။

IT IS THE LITTLE THINGS THAT MAKE A BIG DIFFERENCE

There was a man taking a morning walk at the beach. He saw that along with the morning tide came hundreds of starfish and when the tide receded, they were left behind and with the morning sun rays, they would die. The tide was fresh and the starfish were alive. The man took a few steps, picked one and threw it into the water. He did that repeatedly. Right behind him there was another person who couldn't understand what this man was doing. He caught up with him and asked, "What are you doing? There are hundreds of starfish. How many can you help? What difference does it make?" This man did not reply, took two more steps, picked up another one, threw it into the water, and said, "It makes a difference to this one."

သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေတြးနက္ရင္း အဂၤလိပ္စာေလ့လာႏုိင္ၾကပါေစ....

အားလုံးကုိ ခ်စ္ခင္လ်က္.....

                                                                                        ဥကၠာ

Views: 270

Reply to This

Replies to This Discussion

:)

Dear Bro,

It really makes the difference.

Your bro,

CT

nice


^_^

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service