ကမာၻႀကီးကုိေျပာင္းလဲပစ္မယ္ Learning English From an Inspirational story (2)

ကမာၻႀကီးကုိ ေျပာင္းပစ္မယ္

ကၽြန္ေတာ္ဟာ လူငယ္ဘ၀တုန္းက ကမာၻႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမာၻႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ခက္ခဲေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သိသြားတဲ့အခါမွေတာ့ကၽြန္ေတာ့္ တုိင္းျပည္ကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးကုိလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္းသိသြားျပန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕ကေလးကုိဘဲေျပာင္းလဲဖုိ႔ႀကိဳးစားျပန္ပါတယ္။ ဒါလည္းမေအာင္ျမင္ျပန္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အသက္ႀကီးလာၿပီ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုေလာက္ကုိသာ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ႀကိဳးစားျပန္ပါတယ္။
ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အသက္ေန၀င္ခ်ိန္ကုိေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီအခါမွဘဲ တကမ္းတမ္း ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္စြမ္းႏိုင္တဲ့အရာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိက္ရပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းကသာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ႀကီးျမတ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ဒီေျပာင္းလဲမႈဟာ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုအေပၚမွာ ႀကီးမားတဲ့အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေစမွာ အမွန္ပါဘဲ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုရဲ႕သက္ေရာက္မႈေတြကကၽြန္ေတာ္ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕တစ္ခုလုံးေပၚ..ကၽြန္ေတာ္ေနထုိင္ရာ

ၿမိဳ႕ေလးမွသည္ ကၽြန္ေတာ့္တုိင္းျပည္အေပၚကုိ ႀကီးျမတ္တဲ့သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တကယ္ဘဲကမာၻႀကီးတစ္ခုုလုံးကုိ ႀကီးျမတ္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မွာမုခ်ဘဲလုိ႔ ခုမွ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေတာ့တယ္။

I wanted to change the world

When I was a young man, I wanted to change the world.

I found it was difficult to change the world, so I tried to change my nation.

When I found I couldn't change the nation, I began to focus on my town. I couldn't change the town and as an older man, I tried to change my family.

Now, as an old man, I realize the only thing I can change is myself, and suddenly I realize that if long ago I had changed myself, I could have made an impact on my family. My family and I could have made an impact on our town. Their impact could have changed the nation and I could indeed have changed the world.

Author: unknown monk around 1100 AD

သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေတြးနက္ရင္း အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာႏုိင္ပါေစ....

အားလုံးကုိ ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္.......

                                                     ဥကၠာ

Views: 203

Reply to This

Replies to This Discussion

:)

Thanks , sister

How Can I Change The World?

^_^

Dear Bro,

I love it.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service