ဟာသ မွ အဂၤလိပ္စာေလ့လာမယ္ Learning English From Jokes (3)

ဂၽြန္ ႏွင့္ ေဒးဗစ္တုိ႔မွာ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံမွ လူနာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

တစ္ေန႔ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သား ေဆး႐ုံေရကူးကန္အနား ျဖစ္ေလွ်ာက္ေနစဥ္ ဂၽြန္က

႐ုတ္တရက္ေရကူးကန္၏ ေရနက္ရာေနရာသုိ႔ ခုန္ခ်လုိက္ရာ နစ္ျမဳပ္သြား၍ ျပန္ေပၚမလာေတာ့ေပ။   ေဒးဗစ္လည္း ခ်က္ခ်င္း ခုန္ခ်လုိက္ၿပီး ကန္ေအာက္ေျခမွ ဂၽြန္ကုိ ဆယ္ယူကာ ကယ္တင္ခဲ့၏။

ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးမွာ ေဒးဗစ္၏ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္လုပ္ေဆာင္မႈကုိ သိရွိသြားကာ  စိတ္က်န္းမာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္ၿပီဟု ယူဆသည့္အတြက္ သူ႔အားေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။

ဆရာ၀န္က ေဒဗစ္အားေျပာလုိက္သည္။

" ေဒးဗစ္ ခင္ဗ်ားကုိ  ေကာင္းသတင္းတစ္ခုနဲ႔ ၀မ္းနည္းစရာသတင္းတစ္ခုေျပာစရာရွိတယ္၊    သတင္းေကာင္း ကေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ တျခားလူနာတစ္ဦးရဲ႕အသက္ကုိ ကယ္တင္ခဲ့လုိ႔   က်န္းမာေရးျပန္ေကာင္းမြန္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားကုိ ေဆး႐ုံကဆင္းခြင္ျပဳ

မဲ့အေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ အဲ ၀မ္းနည္းစရာသတင္းကေတာ့ ခင္ဗ်ားကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ဂၽြန္ဟာ

ေရခ်ဳိးခန္းထဲ မွာ သူ႕ကုိယ္သူ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသဆုံးသြားတယ္ ဆုိတဲ့သတင္း ပါဗ်ာ.."

ထုိအခါ ေဒဗစ္ ျပန္ေျပာလုိက္သည္မွာ.....

              "အုိ ေဒါက္တာ....ဂၽြန္သူ႔ကုိယ္သူ ဆြဲႀကိဳးခ်တာ မဟုတ္ဘူးဗ်....အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္

               သူ႕ကုိ ႀကိဳးနဲ႔ဆြဲၿပီး ေရစုိေနလုိ႔ အေျခာက္ခံထားတာဗ်........"

Mental Patient

John and David were both patients in a Mental Hospital. One day, while they were walking, they passed the hospital swimming pool and John suddenly dove into the deep end. He sank to the bottom and stayed there. David promptly jumped in and saved him, swimming to the bottom of the pool and pulling John out. The medical director came to know of David's heroic act. He immediately ordered that David be discharged from the hospital as he now considered him to be OK. The doctor said, "David, we have good news and bad news for you! The good news is that we are going to discharge you because you have regained your sanity. Since you were able to jump in and save another patient, you must be mentally stable. The bad news is that the patient that you saved hung himself in the bathroom and died after all.

" David replied, "Doctor, John didn't hang himself. I hung him there to dry."

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ား ရယ္ေမာျခင္းျဖင့္ေလ့လာသင္ယူကာ ဘ၀အေမာေျပပါေစ

                                                                                                      ဥကၠာ

Views: 403

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service