ဟာသမွ အဂၤလိပ္စာေလ့လာမယ္ Learning English from Jokes (4)

ႀကိဳက္သာေလာက္ယူေပေတာ့

  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေန႔လည္စာ စားရန္အတြက္ စားေသာက္ေဆာင္တြင္ တန္းစီေနၾကသည္။

စာပြဲေပၚတြင္ႀကီးမားေသာ ပန္းသီးပုံႀကီး ပုံထား၏။ သီလရွင္ႀကီးသည္ ထုိပန္းသီးပုံေဘးတြင္

စာသားတစ္ခု ေရးကပ္ထားသည္ ။

         "တစ္လုံးသာ ယူပါ၊ ဘုရားသခင္က သင့္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္" ဟုျဖစ္သည္။

ထုိစားပြဲခုံ၏ တစ္ဖက္စြန္း ေက်ာင္းသားမ်ားစီတန္းရာႏွင့္ခပ္ ေ၀းေ၀းေနရာတြင္ ႀကီးမားေသာ

ေခ်ာကလက္၊ ကြတ္ကီးမုန္႔ပုံႀကီးရွိသည္။ ထုိမုန္႔ပုံေဘးတြင္မူ ကေလးတစ္ေယာက္က စာသား

တစ္ခုေရးကပ္ထားသည္မွာ....

       "ႀကိဳက္သာေလာက္သာ ယူေပေတာ့၊ ဘုရားသခင္က ပန္းသီးကုိၾကည့္ေနတယ္" 

ဟူသတည္း။

The students were lined up in the cafeteria for lunch. At the head of the table was a large pile of apples. The nun made a note, and posted on the apple tray: “Take only ONE. God is watching.”

Moving further along the lunch line, at the other end of the table was a large pile of chocolate chip cookies. A child had written a note, “Take all you want. God is watching the apples.”

ေကာင္းလုိက္တဲ့အႀကံ

အသက္ (၇၀) ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဘီလီယံနာသူေဌးႀကီးတစ္ဦးသည္ အလြန္ေခ်ာေမာ လွပ၍ အသက္ (၂၀) ခန္႔ သာရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္လုိက္ေလ၏။ ဘီလီယံနာႀကီး၏

မိတ္ေဆြမွာ အလြန္အံ့အားသင့္သျဖင့္

         "ဒီေလာက္ေခ်ာေခ်ာငယ္ငယ္ မိန္းကေလးကုိ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိရေအာင္ ပုိးလုိက္

         တာလဲဗ်"  ဟုေမးလုိက္၏။ု

ဘီလီယံနာႀကီးက ရယ္လ်က္....

        "အို ဒါကလြယ္ပါတယ္....က်ဳပ္အသက္ (၉၅) ရွိၿပီလုိ႔ ေကာင္မေလးကုိေျပာလုိက္တာေလ"

A 70 year old billionaire had just married a beautiful 20 year old.
   "You crafty old codger," said his friend.   "How did you get such

    a lovely   young wife?"
    "Easy," the billionaire replied.  "I told her I was 95."

ပါေမာကၡက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိေမးလုိက္သည္။

    "အလုပ္အကုိင္ မရွိျခင္း ျပႆနာကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုေျပာႏုိင္မလား"

ေက်ာင္းသားက ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖလုိက္ ၏။

    "ေျပာႏုိင္ပါတယ္ ဆရာ....အမ်ဳိးသားအားလုံးကုိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းမွာ ပုိ႔ထားလုိက္ၿပီး

      အမ်ဳိးသမီးအားလုံးကုိ အျခားကၽြန္းတစ္ကၽြန္းမွာ ထားလုိက္မယ္ဆရာ"

ပါေမာကၡႀကီးမွာေခါင္းရမ္းလ်က္..

     "ဒီနည္းနဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မလဲကြယ္ " ဟုထပ္ေမးလုိက္၏။

ေက်ာင္းသားျပန္ေျပာသည္မွာ...

    "အုိ..ဆရာႀကီးကလည္း အမ်ဳိးသားေတြအားလုံး အမ်ဳိးသမီး ေတြရွိတဲ့ ကၽြန္းကုိသြားဖုိ႔

     ေလွ ေဆာက္တာနဲ႔ အေတာ္အလုပ္႐ူပ္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္ ဆရာ"

Professor to a student:  "Can you think of a solution to end unemployment?"
  "Yes, sir!"  I'd put all the men on one island and all the women on another."
  "And how would that help the umemployment rate?" asked

    the teacher shaking his head.
   "All the men will start building boats to get to the island where

    the ladies are."

သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရယ္ေမာျခင္းျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ၾကပါေစ...

                                                   ဥကၠာ

Views: 929

Reply to This

Replies to This Discussion

တစ္ေယာက္မွလည္း မရယ္တတ္ဘူးထင္တယ္ဗ်ာ....:D 

:D

haha

I think u laugh at " I was 95 "

:D

LOL  :D :D

^_^

:)

hee hee

yee ya tal.

thanks, sister

Lol... thank you :D

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service