ဒီေဆာင္းမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီကပဲ ႏွင္းတကယ္က်လို႔လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလုိနဲ႕ ေျမႀကီးေပၚ မွာက်ေနတဲ့ႏွင္းေတြကို ၾကည့္ၿပီး ''snowy" (ႏွင္းဖံုးေနေသာ) သုိ႔ wintry (ေအးစိမ့္မႈန္ေ၀ေသာ) weather ဆုိတဲ့ စကားလံုးေတြ နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့စကားလံုးေတြကုိ ေလ့လာသင့္တယ္လုိ႔ ခံစားမိတဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရးလုိက္ရပါ တယ္။

မိုး (rain) လိုပါပဲ၊ ႏွင္းကုိလည္း light snow (ဖြဲဖြဲက်ေသာႏွင္း) (သုိ႔) heavy snow (သည္းထန္စြာက်ေသာႏွင္း) ဆုိၿပီးေတာ့ သံုးႏႈန္းႏုိင္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္က ေနက်လာတဲ့ႏွင္းကိုေတာ့ ''ႏွင္းက်သည္'' snow falls or comes down လုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ ေျမျပင္ေပၚကုိက် ဆင္းလာတဲ့ ႏွင္းဖတ္ေလး တစ္ဖတ္ျခင္းကုိေတာ့ snowflake (ဆီးႏွင္းပြင့္) လို႔ေခၚပါတယ္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေပ်ာ္မသြားဘဲတင္ေန တဲ့ႏွင္းကုိေတာ့ settle ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းကုိ သံုးပါတယ္။ ေျမႀကီးေပၚမွာတင္ေနတဲ့အခါ ေျမႀကီး အတြက္covering {(ႏွင္း) တင္ေနျခင္း}ျဖစ္တယ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီ Covering ထူေနရင္ snow blanket (ႏွင္းကမၺလာ) လို႔တင္စားၿပီး အရမ္းပါးရင္ေတာ့ dusting (ပါးပါးေလးလႊမ္းၿခံဳျခင္း) ရယ္လုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံမွာ တင္စားေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာ- "A Light dusting of snow" ့ Snowfall (က်သည့္ ဆီးႏွင္းပမာဏ)ဆိုတဲ႔စကားလံုးကုိေတာ့ ႏွင္းကဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ က်တယ္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဥပမာ- "Heavy snowfalls are expected tonight and tomorrow." (ဒီညန႔ဲ မနက္ျဖန္အဖို႔ေတာ့ ခါတုိင္းထက္ ႏွင္းပုိက်မွာျဖစ္ပါတယ္။) 

မုန္တုိင္း (storm) အတြင္းမွာ ႏွင္းေတြအမ်ားႀကီးက်ရင္ေတာ့ ၄င္းကို snowstorm (ႏွင္းမုန္တုိင္း) လို႔ေခၚပါတယ္။ ၄င္းမုန္ တုိ္င္းက အရမ္းျပင္းထန္ၿပီး ေလကလည္းအားေကာင္းရင္ေတာ့ blizzard လို႔အမည္တပ္ၾကပါတယ္။ Blizzard ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခ်ိန္ မွာ ႏွင္းေတြကလည္းအက်မ်ားၿပီး တိမ္ေတြကလည္း ထူထပ္ေနတဲ့အတြက္ သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ရပါဘူး။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးကို ေတာ့ whiteout (ႏွင္းေမွာင္က်ျခင္း) လုိ႔ဆုိလိုပါတယ္။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ႏွင္းဖြဲေလးက်လာၿပီး ေလတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ႏွင္းမႈန္ေလးေတြဟာ အဘက္ဘက္ကို ပ်ံ႕လြင့္ေနတဲ့အခါမွာေတာ့ ၄င္းကုိ Flurry (ႏွင္းေျပး)လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဥပမာ- "The forecast said it was going to be a very cold day with snow flurries in the east." ("ရာသီဥတု ခန္႔မွန္းေျခကေတာ့ အေရွ႕ဘက္မွ မုိးေျပးေလးေတြရွိၿပီး အလြန္ခ်မ္းေအးတဲ႔ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္မယ္”လို႔ေျပာပါတယ္။)

ေလတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ႏွင္းေတြစုပံုလာၿပီး ႏွင္းပံုႀကီးျဖစ္လာတာကုိေတာ့ drift (သုိ႔) snowdrift (ႏွင္းခဲပံု)ဆုိတဲ့ အသံုး အႏႈန္းကို အသံုးျပဳပါတယ္။ ႏွင္းရဲ႕အရည္အေသြးကုိ ေဖာ္ျပတဲ့စကားလံုးေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္က်ၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ႏွင္းအေျပေတြကုိေတာ့ powdery snow (ႏွင္းအမႈန္႔ေလးမ်ား) ဆုိၿပီးေခၚၾကပါတယ္။ ေျမႀကီးေပၚမွာတင္ေနၿပီး အရည္ေပ်ာ္စျပဳေန တဲ့ သိပ္ႏွစ္သက္စရာမေကာင္းတဲ့ႏွင့္ကုိေတာ့ slushy လုိ႔ ေခၚေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ Slush ဆိုတဲ့စကားလံုးကေတာ့ ႏွင္းေပ်ာ္၀င္ေန တဲ့ရႊံ႕လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဥပမာ- “The snow on the road was slushy and grey." (လမ္းေပၚကႏွင္းေတြဟာ ရႊြံ႕ေတြနဲ႔ေရာၿပီး မီးခိုးေရာင္ထေနပါတယ္။) ႏွင္းေတြဟာစုိၿပီးက်လာရင္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွင္းနဲ႕မိုးနဲ႔ေရာေနရင္- အဲဒါကုိ Sleet (မုိးႏွင္း) လို႔ေခၚပါ တယ္။ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ Sleet ကုိ Winter Showers (ေဆာင္းမုိးေျပးမ်ား)လု႔ိ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ႏွင္းေတြမ်ားလြန္းလို႔ လူေတြအိမ္ထဲကေန အိမ္ျပင္ထြက္လို႔မရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကုိေတာ့ snowed in (ႏွင္းခိုသည္)ဆုိ တဲ့အသံုးအႏႈန္းကုိ သံုးပါတယ္။ 

Snowed in ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းေတြပိတ္ထားရတဲ့အခါ ေက်ာင္းမသြားရတဲ့ ကေလးေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ snow day ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေန႔ေတြမ်ဳိးမွာေတာ့ ကေလးေတြဟာ snowman (ႏွင္းခဲလူ႐ုပ္)ကုိ ေဆာက္ခ်င္ေဆာင္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အခ်င္းခ်င္း Snow ball (ႏွင္းေဘာလံုး)ေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္တမ္း ကစားခ်င္က စားၾကလိမ့္မယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး ႏွင္းေတြေပၚမွာ ပက္လက္လွန္အိပ္ၿပီး ေျခလက္ေတြကို အတြင္းအျပင္ေရႊ႕ေပးျခင္းျဖင့္ snow angel (ႏွင္းတမန္ေတာ္)ရဲ႔ပံု ကုိေတာင္မွ ပံုေဖာ္တတ္ၾကပါေသးတယ္။ (အဲဒီလုိလုပ္တဲ့အတြက္ ႏွင္းေပၚမွာက်န္ခဲ့တ့ဲ ပံုသ႑ာန္က တမန္ေတာ္ ပုံသြင္နဲ႔တူလုိ႔ပါ။) ေတာင္ကုန္းေလးနားမွာ ေနတဲ့သူေတြဆုိရင္ေတာ့ sledging (သုိ႔) tobogganing (ေတာင္ရဲ႕ဆင္ေျခ ေလ်ာမွာ) စြပ္ဖားစီးျခင္း ကုိ ျပဳလုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ႔ ေတာင္ႀကီးေတြနားမွာ ေနရတဲ့သူေတြက်ေတာ့ skiing (ႏွင္းေလ်ာစီးျခင္း) (သုိ႔) snowboarding (ႏွင္းေပၚမွာ ပ်ဥ္ခ်ပ္ကဲ့သို႔ေသာ အျပားစီးျခင္း) တုိ႔ကုိ လုပ္ႏုိင္ ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ထိပ္မွာ ႏွင္းေတြန႔ဲ ဖံုးအုပ္ေနတာကိုေတာ့ snow-capped (ႏွင္းလႊမ္းထားေသာ) ဆုိတဲ့အသံုးအႏႈန္းကုိ သံုးပါတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ လူတုိင္းႏွင္းကုိ မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။ တခ်ဳိ႕လူေတြကေတာ့ မနက္ေစာေစာအိပ္ရာကထၿပီး ျပတင္းေပါက္ကေန အျပင္ကိုၾကည့္လုိက္လုိ႔ ႏွင္းေတြကုိျမင္ရင္ new-fallen snow (ေလာေလာလတ္လတ္ က်ထားတဲ့ႏွင္း) အျဖစ္ျမင္ၿပီး အျပင္႐ႈခင္းကုိလည္း winter wonder land (ႏွင္းလႊမ္းေသာ လွပတဲ့ေဆာင္း႐ႈခင္း)ရယ္လုိ႔ ခံစားမိမွာျဖစ္ေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာသူေတြအဖို႔မွာေတာ့ ႏွင္းကုိျမင္လုိက္တာနဲ႔ - freezing temperature (ေအးခဲတဲ့ အပူခ်ိန္)၊ travelling problems (ခရီးသြားျပသနာမ်ား) နဲ႕ general misery (အေထြေထြဒုကၡ) ေတြပါလားလို႔ ခံစားမိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

Views: 2504

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot

thanks..................

Thanks for sharing.

Let it snow! ^_^

I like snow, but i can't see my country.

:)

Thanks and I learnd many news vocabularies about of snow even we are not familiar with snow in Myanmar.

 

Very nice. And I gained various vocabularies on snow. Thank you very much indeed.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service