ယခုတစ္ေလာတြင္ စာရွည္ စာပြရန္ ရည္ရြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္၍ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေစ အဓိပၸါယ္မဲ့ စကားလုံးမ်ားအား ပိုမိုသုံးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး အလကားေပးသည့္ လက္ေဆာင္ “a free gift” ဆိုသည့္ေၾကာ္ျငာကိုလူတိုင္းေတြ႕ဖူးၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၄င္းသည္ လံုး၀အခမဲ့လက္ေဆာင္ “an absolutely free gift” ပင္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လူေတြက စကားလံုးေတြ၏ အဓိပၸါယ္ကို မယံုေတာ့သလိုပင္။ လက္ေဆာင္ (Gift) ပါဆိုျပီးလွ်င္ အခမဲ့ (free) ကို သုံးရန္ လိုအပ္ပါသလား?


လတ္တေလာစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္လည္း အဓိပၸါယ္ထပ္ေနသည့္ “adequate enough,” “a navy sailor,” “an army soldier,” “coupled together with,” “the maroon-coloured Jaguar.” စသည့္စကားလံုးမ်ားပါ၀င္ေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ေတာ့ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားက လိုအပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။


ထိုသို႕ ေရးသားျခင္းက ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ စကားလံုးတစ္လံုးအား အဓိပၸါယ္တူစကားလံုးႏွင့္ထပ္ဆင့္ေရး လိုက္သည္က ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ကို အားေပ်ာ့ေစပါသည္။


ေအာက္တြင္ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ ၾကားရတတ္သည့္ အဓိပၸါယ္ထပ္ စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္။ သတိရွိသည့္စာေရးဆရာမ်ားကေတာ့ အဆိုပါအဓိပၸါယ္မဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးကို ေရွာင္လႊဲၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

 • return back (ျပန္လာသည္) - return တစ္လုံး သုံးလွ်င္ လံုေလာက္ျပီ။
 • progress forward (တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းသည္(ေရွ႕တက္လွမ္းသည္)) - တိုးတက္ျပီဆိုမွေတာ့ ေရွ႕သို႕သြားျခင္းသာ မဟုတ္ပါလား။
 • forests of trees (ေတာအုပ္။ သစ္ပင္စုစု။) - စဥ္းစားသာၾကည့္ပါ။
 • other alternatives (အျခားနည္းလမ္း။ ေရြးခ်ယ္စရာ။) - alternatives ဆိုရင္ ရပါျပီ။
 • continue on (ဆက္လုပ္သည္။) - continue ဆိုလွ်င္ လံုေလာက္သည္။
 • evacuated out (ေဘးကင္းရာကိုေျပာင္းေရႊ႕ေပးသည္။) - evacuated in ဆိုသည္မွာ ရွိပါလို႕လား။
 • regress back (ဒံုရင္းျပန္ဆုိက္သည္။ ဆုတ္ယုတ္သည္။) - ဆုတ္ယုတ္လွ်င္ ေနာက္ဖက္သို႕သာ ျဖစ္မည္။
 • penetrate through (ထိုးေဖာက္သည္။ ထြင္းေဖာက္သည္။ ေထာက္ထြင္း၀င္သြားသည္။) - penetrate တစ္လုံး ဆိုလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။
 • speeding too fast (အရွိန္ျမႇင့္သည္။ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာေမာင္းသည္။) - speeding ပါေနလွ်င္ အျမန္သြားေနေၾကာင္း သိသာျပီး ျဖစ္သည္။
 • refinanced again (ဘ႑ာေငြျပန္လည္ပံ့ပိုးသည္။) - re- ပါလွ်င္ again မလိုပါ။
 • a human person (လူသားတစ္ေယာက္။) = human က person မဟုတ္လို႕ ဘာမ်ားျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း။
 • charred black (မီးကၽြမ္းထားသည့္အနက္ေရာင္။) - တစ္လုံးသုံးလွ်င္ လံုေလာက္သည္။
 • a baby nursery (ေန႕ကေလးထိန္းဌာန။ မူႀကိဳေက်ာင္း။) - လူၾကီး၊ ကေလးထိန္း ဌာန ရွိပါလို႕လား။
 • reiterate again (ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။) - re- ပါလွ်င္ again မလိုပါ။
 • fast forward ahead (ေရွ႕သို႔လ်င္ျမန္စြာသြားသည္။) - "fast forward" သို႕ "ahead" တစ္လုံးပဲ သုံးပါ။
 • socialize together (ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေရာေႏွာဆက္ဆံသည္။) - တစ္ဦးတည္း socialize ၍ မရပါ။
 • two twin towers (အမႊာေမွ်ာ္စင္။ အေဆာက္အဦးႏွစ္လံုးတြဲပါသည့္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္။) - twin ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ခု၊ ႏွစ္ေယာက္ကို ဆိုလိုျပီးျဖစ္သည္။ Two ေရွ႕မွ ထည့္ေပးရန္ မလိုပါ။


Dailywritingtips.com မွ Maeve Maddox ရဲ့ Let the Word Do the Work ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 3061

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးပါ
အသိပညာတိုးေစလို႕ ေက်းဇူး
Thanks

Thank u so much

Thank

ေက်းဇူးပါ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service