အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Let’s see/You could always/Fat chance!/I haven't the foggiest/Give or take)

Let’s see (စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါဦးမယ္)

စဥ္းစားေနတယ္၊ ေမ့ေနလို႕ ျပန္အစေဖာ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႕ let's see ကို သံုးႏိုင္တယ္။

You say that you are looking for accommodation for the night. Let's see. You could try the George Hotel on the High Street.
ဒီညတည္းဖို႕ ေနရာ ႐ွာေနတာလား၊ ေနပါဦး။ လမ္းမတန္းက George ဟိုတယ္မွာ တည္းၾကည့္ပါလား။

Can you recommend a good local restaurant that is not too expensive?
Let's see. There are two or three, but I think Shrimps by the harbour is the best – if you like fish.
သိပ္ေစ်းမႀကီးတဲ့ အနီးအနားက စားေသာက္ဆုိင္ ေကာင္းေကာင္း တစ္ခုေလာက္ ၫႊန္းေပးႏုိင္မလား။
ေနပါဦး။ ႏွစ္ဆိုင္ သံုးဆုိင္ေလာက္ ႐ွိတယ္။ ငါးႀကိဳက္မယ္ဆိုရင္ ဆိပ္ကမ္းနားက ပုဇြန္ဆိတ္ဆိုင္က အေကာင္းဆံုးဘဲ ထင္တယ္။

Let me see ကိုလည္း အလားတူ သံုးႏုိင္တယ္။

Let me see. Where did I put my purse?
ေနပါဦး။ ပိုက္ဆံအိတ္ ဘယ္မွာ ထားမိပါလိမ့္။

 

 

You could always (လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္ႏိုင္တယ္။)

ဒီလိုေတာ့ျဖင့္ လုပ္လို႕ ရတယ္လို႕ အၾကံေပးခ်င္ရင္ you could always ကို သံုးႏိုင္တယ္။

If you need a place to stay tonight you could always have our spare room.
ဒီတစ္ည တည္းဖို႕ေနရာ လိုေနရင္ ဒို႕အိမ္မွာ အခန္းပိုတစ္ခန္း႐ွိတယ္ေနာ္။

If you are looking for a job you could always try the local factory. I heard they were looking for people.
အလုပ္လိုခ်င္ရင္ အနီးအနားက စက္႐ံုမွာ သြားစံုစမ္းလို႕ ရတယ္ေနာ္၊ အလုပ္သမား လိုေနတယ္ ၾကားတယ္။


Fat chance! (ေဝးေသး)

သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ေျပာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႕ အလားအလာ မ႐ွိဘူး၊ လံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႕ ေျပာခ်င္ရင္ fat chance! ကို သံုးႏိုင္တယ္။

Do you think that the boss would let us leave early to watch the football match?
Fat chance!
ေဘာလံုးပြဲအမီ ေဘာ့စ္က အလုပ္ေစာေစာ ေပးဆင္းမယ္လို႕ ထင္လား။
ေဝးေသး။

I wonder if Mum and Dad would let us have a party while they're away.
Fat chance!
အေမနဲ႕ အေဖ ခရီးထြက္တုန္း ပါတီလုပ္ခြင့္ ေပးမလားမသိဘူး။
ေဝးေသး။


I haven't the foggiest (လံုးဝမသိပါဘူး။)

သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ေျပာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ လံုးဝမသိပါဘူးလို႕ ေျပာခ်င္ရင္ haven't the foggiest ကို သံုးႏိုင္တယ္။


How often do the trains run to the city?
I haven't the foggiest! I always go by car.
ၿမိဳ႕ထဲေရာက္တဲ့ ရထားက ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ တစ္စင္းထြက္သလဲ။
လံုးဝမသိဘူး။ ကားနဲ႕ဘဲ အၿမဲသြားလို႕။

I have in the foggiest where Jack's working now.
ဂ်က္ အခု ဘယ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနလဲ လံုးဝမသိဘူး။

I haven't the foggiest idea လို႕လည္း အျပည့္အစံု ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ခုနက ေျပာပံုေျပာနည္းက တိုေအာင္ စာတစ္လံုးေလွ်ာ့ထားတာျဖစ္တယ္။

သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ေျပာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ I haven't the faintest လို႕လည္း သံုးႏုိင္တယ္။ အဓိပၸါယ္နဲ႕ အသံုးအႏႈန္းကေတာ့ အတူတူပါဘဲ။


Give or take (ပိုလည္းနည္းနည္း ေလ်ာ့လည္း နည္းနည္း)

ကိန္းဂဏန္းအတိအက် မေျပာဘဲ ခန္႕မွန္းေျခ ကိန္းဂဏန္းကို ေျပာခ်င္ရင္ give or take ကို သံုးႏိုင္တယ္။

Mark's been with the firm ten years, give or take a couple of months.
မာ့ခ္ ဒီအလုပ္မွာ ၁၀ႏွစ္႐ွိၿပီ၊ ပိုလည္း ၂လ-၃လ၊ ေလ်ာ့လည္း ၂လ-၃လ ပါဘဲ။

Its 300 kilometres to the city, give or take a kilometre or two.
ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ဖို႕ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ေလာက္ လိုေသးတယ္။ ပိုလည္း ၁ကီလို ၂ကီလို၊ ေလ်ာ့လည္း ၁ကီလို ၂ကီလိုေပါ့။

 

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 2878

Reply to This

Replies to This Discussion

ဒီ့ထက္ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိခ်င္ရင္ ဘယ္မွာရွာရမလဲ သိခ်င္ပါတယ္ ။

ႊအသံုးခ်အီဒီယမ္ စကားေျပာ(Everyday Idioms) စာအုပ္ကို၀ယ္ဖတ္ၾကည္႔ပါ....ၾကည္ရႊန္းစီစဥ္တည္းျဖတ္ျပီး  Wisdom House စာတည္းအဖြဲ႕ ကထုတ္ေ၀ထားတာပါ.....

I haven't the slightest လို႔လည္း ၾကားဖူးတယ္ဗ်

yes and then i don't have the faintest/vaguest idea....

ေက်းဇူးပါဂ်ာ..
very good word it is need in our communication Thanks a lot
Thanks alot!!!

ေက်းဇူးခင္ဗ်ာ.. ေနာက္တပိုင္းဆက္တင္ေပးပါဦးေနာ္..

တကယ္ေကာင္းတယ္.

အျမဲအားေပးေနသူတစ္ေယာက္ပါ

Thank you so much.

 

အလြန္ အက်ိဳးမ်ာပါတယ္ ...

good, share to me next time..

 

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service