ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၏ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ အစီအစဥ္မ်ား

  • သင့္ကေလးငယ္မ်ား၏ အားလပ္ခ်ိန္ကို လုံျခဳံစိတ္ခ်၍ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာေနရာတြင္    အက်ိဳးရွိစြာကုန္ဆုံးေစခ်င္ပါသလား။
  • ကေလးမ်ားအတြက္ သင္႔ေလွ်ာ္ေသာ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစလိုပါသလား။
  • ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ သင္႔ကေလးမ်ားအတြက္ အသင္းဝင္ကဒ္ လုပ္ေပးဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။

 

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ အျပည့္စံုဆုံး စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုထားရွိပါသည္။ ကေလးစာၾကည့္တိုက္တြင္ သုတ၊ရသ စာအုပ္ေပါင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ပညာေပး၊ေဖ်ာ္ေျဖေရးကာတြန္း DVD မ်ားလည္း ဌားရမ္း ဖတ္႐ႈ/ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ကို ပိတ္ရက္မရွိ ေန႕စဥ္ ဖြင့္လွစ္ထားကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

 

အသက္ ၆ႏွစ္ မွ ၁၄ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ဗဟုသုတ ရဖြယ္အစီအစဥ္မ်ားကို မတ္လႏွင့္ေမလ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း က်င္းပေပးသြားပါမည္။

 

  • အဂၤလိပ္စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတညဏ္စမ္းျပိဳင္ပြဲမ်ား (အဂၤါေန႕ - ေန႕လည္ ၃ နာရီ)
  • ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္း၊ Origami အ႐ုပ္ေခါက္ျခင္း ႏွင့္စကၠဴပန္းေလးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (ၾကာသပေတး - ေန႕လည္၃နာရီ)

 

ေႏြရာသီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စာၾကည့္တိုက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုသိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၄၆၅၈ ၊ ၂၅၆၂၉၀ လိုင္းခြဲအမွတ္ ၃၃၁၆ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

enquiries.library@mm.britishcouncil.org သို႔လည္း email ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အမွတ္ ၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕သို႔လည္း လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Views: 697

Reply to This

Replies to This Discussion

WOW ! that's quite marvelous programmes

May i know when those programmess start and how children can participate

?

please arrange for MDY

yes, You should arrange for Mandalay too:) .

mdy BC also the same?

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service