LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL


Shopping - ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း

 

Sara and her aunt, Carol, are shopping for food at Brixton Market in London.
Sara နဲ႕ အန္တီ Carol တို႕ လန္ဒန္က ဘရဇ္တန္ေစ်းမွာ စားစရာေတြဝယ္ေနၾကပါတယ္။


Aunt Carol: This is Brixton Market. It’s big, isn’t it?
အန္တီ Carol: ဒါ ဘရဇ္တန္ေစ်း ပဲကြဲ႕။ အၾကီးၾကီးပဲဟုတ္?
Sara: Yes, it’s enormous!
Sara: ဟုတ္ပါရဲ့။ ဧရာမၾကီးပါလား!


Aunt Carol: You can get everything here… fruit, vegetables… there are lots of butchers for meat… and it’s not too expensive.
အန္တီ Carol: ဒီမွာအားလုံးဝယ္လို႕ရတယ္ .... သစ္သီးေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ ....  အသားငါးဆိုင္ေတြလဲအမ်ားၾကီးပဲ .... ေစ်းလဲသိပ္မၾကီးဘူးေလ။
Sara: What do we need to get today?
Sara: ဒီေန႕ဘာဝယ္ဖို႕လိုမလဲ မသိဘူး?


Aunt Carol: I want to make you a roast. You have to try some British food while you’re here! We need some beef, some potatoes and some vegetables.
အန္တီ Carol: သမီးကိုအသားကင္လုပ္ေကြၽးခ်င္တယ္။ ဒီကိုေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ ျဗိတိသွ်အစားအစာေတာ့ စမ္းၾကည့္မွျဖစ္မယ္! အန္တီတို႕ အသားတခ်ိဳ႕၊ အာလူး နဲ႕ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ ဝယ္ရမယ္။
Sara: Sounds great!
Sara: ေကာင္းတာေပါ့အန္တီ!

Aunt Carol: Ah! Here’s my favourite vegetable stall…
အန္တီ Carol: ကဲ! ဒါကေတာ့ အန္တီအၾကိဳက္ဆုံး (ဝယ္ေနၾက) ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆိုင္ပဲ။

Stall holder: Morning! What can I get you?
ဆိုင္ရွင္: မဂၤလာပါ! ဘာယူခ်င္ပါသလဲ?
Aunt Carol: These carrots look nice. I’ll have half a kilo please.
အန္တီ Carol: ဒီမုန္လာဥနီေလးေတြ ေကာင္းမဲ့ပုံပဲ။ ဒါေလး ကီလိုဝက္ေလာက္ေပးေနာ္။

Stall holder: Anything else?
ဆိုင္ရွင္: ေနာက္ဘာယူပါအုန္းမလဲ?
Aunt Carol: Yes, two kilos of these potatoes… and some broccoli please… and two onions.
အန္တီ Carol: ဟုတ္ကဲ့ - အာလူး ႏွစ္ကီလို  ေနာက္ျပီး ပန္းေဂၚဖီစိမ္းနဲနဲ   ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္ ႏွစ္ဥေလာက္ ေပးပါေနာ္။

Stall holder: There you go. That’s five pounds and thirty pence.
ဆိုင္ရွင္: ေဟာဒီမွာပါ။ အားလုံး ငါးေပါင္ နဲ႕ ၃၀ပဲနိ က်ပါတယ္။
Aunt Carol: Thank you.
အန္တီ Carol: ေက်းဇူးပါ။

Stall holder: Twenty pence change. Cheers!
ဆိုင္ရွင္: အေႂကြ ၂၀ ပဲနိပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္!
Aunt Carol: See you next week!
အန္တီ Carol: ေနာက္တစ္ပါတ္မွာေတြ႕မယ္ေနာ္!

 

“Cheers” ဆိုတဲ့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးသုံးတဲ့ စကားလုံးကို ျဗိတိန္မွာ လူတိုင္းနီးပါး ေရလဲသုံးတာၾကားရမွာပါ။ " Thank you - ေက်းဇူးပါပဲ" သို႕မဟုတ္ "Goodbye -  ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္" လို႕အနက္အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။


အထက္ပါ စကားေျပာအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။ 

 

READING EXERCISE


SHOPPING IN THE UK

There are many different places to go shopping in the UK, depending on what you want to buy. The way people shop is definitely changing because of the Internet. It is often cheaper to buy things online, although of course you cannot see exactly what you are buying before it arrives.

 

Shopping for food


Most people buy their food at supermarkets, but almost every town has an outdoor market at least once a week. Some people go there to buy fruit, vegetables, cheese, fish and other things. There are also ‘Farmer’s Markets’, where local farmers sell their food. In some towns it is also possible to order some food directly from the farmers. They deliver it to people’s houses once a week.

 

New or secondhand?

In recent years there has been an increase in the buying and selling of secondhand items. People use websites like www.ebay.co.uk to advertise things they want to sell and find secondhand things they want to buy. There are also lots of secondhand markets.

Sometimes these are called ‘car boot sales’. People bring things to sell from the boots of their cars. They sell things like books, toys and furniture that they don’t want any more.

 

The High Street

Most towns in the UK have a ‘High Street’. This is the main shopping street. In the past, these streets had lots of different shops. Now many High Streets look the same because most of the shops belong to big chains. There are also some malls in or near the big towns, but there are not as many of these as in the Middle East and the USA.

 

Did you know?

 

• There are 5140 High Streets in the United Kingdom.

• Most shops in the UK are open from 9.00am until 5.30pm.

• More than 50% of people in the UK do some of their shopping online.သင္သိပါသလား?

• ယူေကတြင္  ေစ်းဆိုင္မ်ားစုံလင္စြာရွိေသာ ပင္မလမ္းမၾကီးေပါင္း ၅၁၄၀ ရွိသည္။

• ဆိုင္မ်ားသည္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိဖြင့္ၾကသည္။

• ယူေကတြင္ ေနထိုင္ေသာလူထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ အြန္လိုင္းမွ ေစ်းဝယ္ၾကသည္။

 

Leadenhall Market - London
Photo: Nick Garrod (Flickr)

Glossary ခက္ဆစ္

 

Farmer’s Market (n) - စိုက္ပ်ိဳးသူတို႕ကိုယ္တိုင္ေရာင္းခ်ေသာ လဟာျပင္ေစ်း

to deliver (v) - သယ္ယူပို႕ေဆာင္သည္

secondhand (adj) - တပါတ္ရစ္

to advertise (v) - ေၾကာ္ျငာသည္

High Street (n) - ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕၏ ေစ်းဆိုင္မ်ားစုံလင္စြာရွိေသာ ပင္မလမ္းမၾကီး

mall (n) - ကုန္တိုက္ၾကီး


ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

 

A. Vocabulary

 

ဆန္႕က်င္ဖက္စကားလုံးမ်ားရွာတြဲေပးပါ။

1. Buy

2. New

3. Increase

4. Cheap

5. Bring

6. Indoor

a. Expensive

b. Take

c. Outdoor

d. Sell

e. Decrease

f. Old

 

B. Sentence ordering

စကားလုံးမ်ားမွန္ကန္စြာျပန္စီျပီး ဝါက်တည္ေဆာက္ပါ။

 

Example: often / cheaper / is / online / to buy / It / things /.

It is often cheaper to buy things online.

1. people / at / Most / their / food / supermarkets / buy /.

2. lots / There / of / markets / are / secondhand /.

3. People / things / from / bring / of / cars / the boots / their / to sell /.

4. had / the past / In / lots of / the High Streets / shops / different /.

5. malls / in or near / towns / There / also / are / some / the big /.

 

အေျဖမ်ား

 

A.

1 d; 2 f; 3 e; 4 a; 5 b; 6 c

 

B.

1. Most people buy their food at supermarkets.

2. There are lots of secondhand markets.

3. People bring things to sell from the boots of their cars.

4. In the past the High Streets had lots of different shops.

5. There are also some malls in or near the big towns.

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2377

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot

Thanks a lot your Post

Thanks a lot for your post

よろしく
thanks for post.
i want to know how to download

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service