LIFE IN UK WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Fred, his cousin David and their friend Tom are in Brighton for the weekend. They stop to ask someone for directions to the beach.
Fred၊ သူ႕ညီဝမ္းကြဲ David နဲ႕ သူရဲ့ သူငယ္ခ်င္း Tom တို႕ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ Brighton မွာ စေန၊ တနဂၤေႏြ ရုံးပိတ္ရက္ နားဖို႕ ေရာက္ေနပါတယ္။ အခု သူတို႕ ကမ္းေျခကို သြားဖို႕လမ္းကို လူတစ္ေယာက္ဆီမွာ ေမးေနပါတယ္။

 

THE SEASIDE - ပင္လယ္ကမ္းေျခ

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Fred: David, do you know how to get to the beach?
Fred - David ေရ၊ ကမ္းေျခကို ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆိုတာသိလား?
David: No, I’m not sure. Let’s ask someone.

David - မသိဘူးဗ်၊ သိပ္မေသခ်ာဘူး။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေမးရေအာင္။

 

Fred: Okay… excuse me, could you tell us how to get to the beach?
Fred - အိုေက... တဆိတ္ေလာက္ဗ်၊ ကမ္းေျခကို ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆိုတာေျပာလို႕ရပါမလား?

Charlie: Yes, sure. Go straight down this street. At the end, turn right.
Charlie - ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလမ္းအတိုင္း တည့္တည့္သြားလိုက္ျပီး လမ္းဆုံးရင္ ညာဖက္ကို ေကြ႕ပါ။

 

Fred: Uh huh, okay.
Fred - ဟုတ္ကဲ့။
Charlie: You’ll see some traffic lights. Cross over the road and take the second left.
Charlie - ခင္ဗ်ားတို႕ မီးပိြဳင့္ကို ေတြ႕လိမ့္မယ္။ လမ္းကို ျဖတ္ကူးလိုက္ျပီး ဘယ္ဘက္ကို ခ်ိဳးတဲ့ ဒုတိယလမ္းအတိုင္းသြားပါ။

 

Fred: The second left?
Fred -  ဘယ္ဘက္ ဒုတိယလမ္းေနာ္?

Charlie: Yes. Walk straight down that road and you’ll see the sea in front of you.
Charlie - ဟုတ္ပါတယ္။ တည့္တည့္ေလွ်ာက္သြားရင္ ကမ္းေျခကို ေရွ႕မွာ ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။

 

Fred: How long will it take to walk there?
Fred - လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ မသိဘူးေနာ္?
Charlie: Oh not long – about ten minutes.
Charlie - သိပ္မၾကာဘူးဗ် - ဆယ္မိနစ္ေလာက္ပါပဲ။

 

Fred: Great – thanks for your help.
Fred - ေကာင္းပါျပီ။ ကူညီေပးတာေက်းဇူးပါပဲ။

Charlie: No problem.
Charlie - ရပါတယ္။

 


READING EXERCISE


THE SEASIDE

 

There are many beaches around the British coastline. Many of the most popular beaches are in large towns and even cities. Some beaches are sandy, while others are pebbly. A feature of some seaside resorts is the pier – a very British piece of architecture. On a pier, you can walk out above the sea. There are often restaurants, shops and other amusements to enjoy.

 

There is a long tradition of visiting the seaside in British culture. Swimming in the sea became popular during the 19th century and lots of new seaside resorts were developed in the UK. People mostly swim in the sea in the summer when it is less cold. However, in some places, for example Brighton, there is a tradition of swimming in the sea every year on Christmas Day (December 25th) or Boxing Day (December 26th) – in the middle of winter.

 

In the summer, seaside towns come alive with fish and chip shops, ice-cream kiosks and carousels. On some beaches there are even puppet shows for children and donkey rides. However, these are less common now. On a hot summer day, many town beaches are very crowded. It can be difficult to find a place to sit on the sand.

 

On quieter beaches, people enjoy having picnics, building sandcastles and paddling or swimming in the sea. Some beaches have big waves and surfing is also a popular activity, especially in the southwest of England and Wales.

 

Did you know?

• Chesil Beach in Dorset, England, is the longest beach in the UK. It is 29 kilometres long.

• An ice-cream shop in Venezuela sells 860 different flavours of ice-cream.

• The first fish and chip shop opened in 1863 in Oldham, England.

သင္သိပါသလား?

• အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ Dorset စီရင္စုရွိ ၂၉ ကီလိုမီတာရွည္သည့္ Chesil ကမ္းေျခသည္ ယူေကတြင္ အရွည္ဆုံးကမ္းေျခ ျဖစ္သည္။
• ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံရွိ ေရခဲမုန္႕ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေရခဲမုန္႕အရသာ ၈၆၀ မ်ိဳးေရာင္းခ်သည္။
• ပထမဆုံး ငါး၊ အားလူးေၾကာ္ဆိုင္အား ၁၈၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ Oldham ျမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 

Portland and Chesil Beach, looking west from the Isle of Portland, Dorset, England
Photo: Spencer Means (Flickr)


 

Glossary ခက္ဆစ္


traffic lights - မီးပြိဳင့္
coastline - ပင္လယ္ကမ္းေျခ
sandy - သဲထူထပ္သည္
pebbly - ေက်ာက္စရစ္လုံးေလးမ်ားစြာရွိသည္
seaside resort - ပင္လယ္ကမ္းေျခအပန္းေျဖစခန္း
pier - ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႕မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ဆိပ္ခံတံတားရွည္တစ္မ်ိဳး
puppet show - ရုပ္ေသးပြဲ
picnic - ေပ်ာ္ပြဲစား
to paddle - ေလွာ္ခတ္သည္
flavour - အရသာ


ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


Read the article again. Decide if these sentences are true or false.

စာပိုဒ္ကိုျပန္ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေအာက္ပါစာေၾကာင္းမ်ားကို မွန္/မွား ေရြးပါ။

Example: There are no beaches in or next to British cities. FALSE – there are many towns and cities that have got beaches.

 

1. Most piers have got nothing on them.

2. People in the UK don’t like swimming in the sea.

3. Some people swim in the sea in the winter.

4. Town beaches sometimes get very crowded.

5. There are no surfing beaches in the UK.


အေျဖမ်ား


1. False – there are often shops, restaurants and amusements on seaside piers.

2. False – many people swim in the sea, especially in the summer.

3. True

4. True

5. False – there are many surfing beaches, especially in southwest England and Wales.

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2376

Reply to This

Replies to This Discussion

wounderful
Oh!!great.
thanks a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service