အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Luck/ Me/ Right/ Shame/ Thing)

He'll be lucky! (သူသာကံေကာင္းခဲ့ရင္ေပါ့)

 

You say he'll (you'll, they'll, etc) be lucky! when you think that someone is very unlikely to get something that they want

သူ (မင္း၊ သူတို႔ စသည္) သာကံေကာင္းခဲ့ရင္ေပါ့) ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ၎တို႔လိုခ်င္သည္ကို ရႏိုင္ေခ်မရွိဟု ထင္ျမင္ပါက သံုးႏုိင္သည္။

 

 • 'Sue is hoping to go to university.'
  Sue က တကၠသိုလက္တက္ခြင့္ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။
  'She'll be lucky!
  She failed most of her exams last year.
  သူမသာကံေကာင္းခဲ့ရင္ေပါ့။
  မႏွစ္ကေတာ့ သူမ စာေမးပြဲအမ်ားစုကိုက်ေနတာပဲ။
 • 'Bill is hoping to get a large salary increase.'
  Bill က လခအမ်ားၾကီးတိုးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။
  'He'll be lucky! Sales have been very bad and the firm is in financial trouble.'
  သူသာကံေကာင္းခဲ့ရင္ေပါ့။
  အေရာင္းေတြက အရမ္းအေျခအေနဆိုးေနျပီး လုပ္ငန္းကလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။

 

Is it just me? (ငါပဲျဖစ္ေနတာလား)

 

You say is it just me? when you want to know if it is only you who feels or thinks something or if others do so too:

ငါပဲျဖစ္ေနတာလား (is it just me?) ကို တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တစ္ေယာက္တည္းသာ ခံစားေနရ (သို႔) ထင္ေနရသလား ဒါမွမဟုတ္ အျခားလူေတြလည္း အတူတူပဲလားကို သိလိုသည့္အခါတြင္သံုးသည္။

 

 • Is it just me or is there a smell of burning in here?
  ငါပဲျဖစ္ေနတာလား
  ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုခုမီးေလာင္တဲ့အန႔ံကို ဒီထဲကရေနတာလား။
 • Is it just me or has it got very hot in this room?
  ငါပဲျဖစ္ေနတာလား။
  ဒါမွမဟုတ္ ဒီအခန္းထဲမ်ာ အရမ္းပူေနတာလား။

 

All right (ေကာင္းျပီေလ၊ ရပါတယ္။)

 

You use all right when you wish to say 'yes' to something that someone has asked you:

(ေကာင္းျပီေလ၊ ရပါတယ္ (all right) ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ကေတာင္းဆိုထားသည္ကို ဟုတ္ကဲ့လို႔ ေျဖလိုသည့္အခါတြင္ သံုးသည္။)

 

 • 'Will you lend me your bike, please?'
  ေက်းဇူးျပဳ၍ ငါ့ကို မင္းစက္ဘီး ငွားႏိုင္မလား။
  'All right,
  but I’ll need it back tomorrow.'
  ရပါတယ္။
  ဒါေပမယ့္ မနက္ျဖန္ျပန္ရမွ ျဖစ္မွာေနာ္
 • 'Come round to my house just after breakfast.'
  မနက္စာစားျပီးရင္ ငါ့အိမ္ကိုလာခဲ့ပါ။
  'All right!'
  ေကာင္းျပီေလ။

 

What a shame! (စိတ္မေကာင္းစရာပဲ)

 

You say what a shame! when something bad, unfortunate or disappointing happens:

စိတ္မေကာင္းစရာပဲ (what a shame!) ကို  မေကာင္းေသာ၊ ကံဆိုးေသာ (သို႔) စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

 • What a shame! Sue couldn't go to her sister's wedding because she had flu.
  စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။
  Sue က တုတ္ေကြးျဖစ္ေနလို႔ သူမရဲ႕အမ လက္ထပ္ပြဲကို မသြားႏုိင္ဘူး
 • What a shame! They've had to cancel the children's trip to the beach because of bad weather.
  စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။
  ရာသီဥတုမေကာင္းလို႔ သူတို႔က ကေလးေတြရဲ႕ ကမ္းေျခသြားမယ့္ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္ရတယ္။

 

The thing is (တကယ္ကေတာ့)

 

You use the thing is to introduce an explanation, often an excuse or reason for something not happening or being done:

တကယ္ကေတာ့ (the thing is) ကိုမျဖစ္ေပၚေသးသည့္(သို႔)မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔သည္႔ကိစၥတစ္ခုခုႏွင္႔ ပတ္သက္၍ေျဖရွင္းခ်က္(အမ်ားအားျဖင္႔ဆင္ေျခ(သို႔)အေၾကာင္းျပခ်က္) ကို အစပ်ိဳးေျပာခ်င္သည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

 

 • I couldn't get here in time for the meeting. The thing is I had a dental appointment.
  ေဆြးေႏြးပြဲကို အခ်ိန္မီေရာက္မလာႏိုင္ဘူးေလ။ တကယ္ကေတာ့ သြားေဆးခန္းနဲ႔ ခ်ိန္းထားတာရွိလို႔ပါ။
 • Bill won't be at the party. The thing is he's not feeling very well.
  Bill ကပါတီကို လာမွာမဟုတ္ဘူး။ တကယ္ကေတာ့ သူက ေနသိပ္မေကာင္းဘူးဗ်


                              You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 2543

Reply to This

Replies to This Discussion

 

thank you very much

အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဒီသင္ခန္းစာေတြအတြက္ေလ

ေနာက္လည္းတင္ေပးပါအုန္းေနာ္

 Thanks a lots ! I'll be lucky I hope to study your continued lessons .

thanks a lot

thanks

ေက်းဇူးပါေနာက္လဲဒီလုိသင္ခန္းစာေလးေတြတင္ေပးပါဦး...

thanks.

Thanks...That's really cool!!!

so good

good

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service