“Waiting hurts. Forgetting hurts. But not knowing which decision to take can sometimes be the most painful...”

― José N. Harris, MI VIDA

ေစာင့္ရျခင္းသည္စိတ္ဒုကၡ။ ေမ့ပစ္ဖို႔ႀကိဳးစားျပန္လွ်င္လည္းနာက်င္ရ။ အဆိုးဆံုးကား ဘာကိုဆံုးျဖတ္ရမလဲမသိတာက အႀကီးမားဆံုး ဒုကၡဆင္းရဲတည္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အခါမ်ားစြာ ဆံုးျဖတ္ရခက္ေသာ လမ္းဆံုလမ္းခြတြင္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ "Where there is no decision, there is no life" ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိလွ်င္ဘ၀ဆိုတာမရွိဘူးတဲ့။ တစ္ခုကိုေရြးလွ်င္ တစ္ခုကိုစြန္႔လႊတ္ရမည္ကသဘာ၀။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္အတြက္နာက်င္မႈ အသက္သာဆံုးလမ္းကိုေရြးႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပင္။ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်သည္ျဖစ္ေစ၊ သူမ်ားကိုဆံုးျဖတ္ခိုင္းသည္ျဖစ္ေစေျပာဆိုရာတြင္သံုးေလ့ရွိသည့္ expression မ်ားကိုတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

 

Asking someone what they’ like to do သူတပါးဘာလုပ္ခ်င္သလဲေမးျခင္း

 • Do you feel like going to the cinema? ႐ုပ္ရွင္႐ံုသြားခ်င္စိတ္ေလးမ်ားမရွိဘူးလား။
 • Would you like to join us for dinner? ဒီည တို႔နဲ႔ညစာလာစားပါလား။
 • How about going out tonight? ဒီညအျပင္ထြက္လည္ၾကရေအာင္။
 • Shall we go out tonight?  ဒီညအျပင္ထြက္လည္ၾကမလား။
 • Do you fancy going out for dinner? (UK— informal) ညစာအျပင္ထြက္စားခ်င္လား။
 • Are you up for a bit of golf? (informal) ေဂါဖ့္ကစားဖို႔အဆင္ေျပမလား။
 • are you up for something ဟာ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္တယ္၊ စိတ္ေရာခႏၶာပါစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သလားလို႔ေမးခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

Asking someone to choose (ေရြးခ်ယ္ဖို႔တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုေမးျခင္း)

 • Which one do you want?  ဘယ္တစ္ခုလိုခ်င္သလဲ။
 • What do you want to do?  ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ။
 • Where do you want to go? ဘယ္သြားခ်င္သလဲ။
 • What time do you want to leave? ဘယ္အခ်ိန္သြားခ်င္သလဲ။
 • Which one do you prefer? ဘယ္တစ္ခုပိုႀကိဳက္သလဲ။

 

Expressing doubt (သံသယကိုေဖာ္ျပျခင္း)

ကိုယ္ကအေရြးရခက္ေနတာ၊ ဘယ္ဟာကပိုေကာင္း၊ ပိုသင့္ေတာ္သလဲဆိုတာမ်ိဳးကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့အခါ ေအာက္ပါပံုစံေလးေတြအတိုင္းေျပာႏိုင္ပါတယ္။

 • I'm not sure.    သိပ္ေတာ့မေသခ်ာဘူး။
 • I can't decide.  မဆံုးျဖတ္တတ္ဘူး။
 • I can't quite make up my mind. သိပ္ေတာ့စိတ္ပိုင္းျဖတ္လို႔မရေသးဘူး။
 • It's a difficult choice.  ေရြးဖို႔ခက္တယ္။
 • I'm in two minds about it. စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေနတယ္။
 • It's an impossible choice.  အေရြးရေတာ္ေတာ္ခက္တာပဲ။

 

Asking someone else to decide (သူမ်ားကိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ေျပာျခင္း)

 • You choose.   မင္းပဲေရြး။
 • It's your choice. ဒါမင္းရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈပဲ။
 • The choice is yours. ဒါမင္းရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈပဲ။
 • It's your call. မင္းဆံုးျဖတ္ရမွာ။
 • It's your decision. မင္းဆံုးျဖတ္ရမွာ။
 • You decide. မင္းဆံုးျဖတ္ရမွာ။
 • It's up to you. မင္းအေပၚမွာပဲမူတည္တယ္။
 • Make up your own mind. ကိုယ့္ဘာသာစိတ္ပိုင္းျဖတ္။
 • I'm happy for you to choose. (formal) မင္းေရြးခြင့္အတြက္၀မ္းသာပါတယ္။
 • Do as you please. (no interest)  မင္းစိတ္ခ်မ္းသာရင္ၿပီးတာပဲ။ (စိတ္မ၀င္စား)
 • Do what you want. (no interest) ႀကိဳက္သလိုသာလုပ္ပါေလ။ (စိတ္မ၀င္စား)

 

Expressing indifference (ထူးမျခားနားဟန္ျပျခင္း)

တစ္ခါတစ္ေလမွာ တစ္ဖက္ကဘာပဲေရြးလိုက္ေရြးလိုက္၊ ကိုယ့္အတြက္ကိစၥမရွိဘူး။ ဘာမွမျဖစ္ဘူးဆိုတာျပႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာႏိုင္ပါတယ္။

 • I really don't mind. (you don't feel strongly about it) စိတ္ထဲဘယ္လိုမွမေနဘူး။ (ဘာျဖစ္ျဖစ္)
 • It doesn't make any difference to me. ငါ့အတြက္ေတာ့ဘာမွမထူးျခားပါဘူး။
 • I'm not really bothered. ငါေတာ့စိတ္အ႐ႈပ္မခံဘူး။
 • It's fine by me.  ငါဘက္ကရပါတယ္။ အဆင္ေျပပါတယ္။
 • It's no skin off my nose. ငါခံရတာမွမဟုတ္တာ။ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ ငါကအေနသာႀကီးပါ။
 • I don't care. (very negative — you have no interest in it) ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ (အႏႈတ္သေဘာေဆာင္)
 • I couldn't care less. (very negative —you have absolutely no interest in it) တစ္စက္မွဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ (အႏႈတ္သေဘာေဆာင္)
 • OK, suit yourself! (this can sound a bit defensive) စိတ္ခ်မ္းသာသလိုလုပ္ပါ။

 

Changing Your mind (စိတ္ေျပာင္းျခင္း)

တစ္ခုခုကိုဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ မၾကာခင္စိတ္ေျပာင္းသြားတာမ်ိဳး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပန္ျပင္ခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သံုးႏိုင္တာေတြပါ။

 • Actually, I've changed my mind. တကယ္ေတာ့ စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီ။
 • On second thoughts, I think I'd rather. . . ေသေသခ်ာခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့  . . .လုပ္တာေကာင္းမယ္ေနာ္။
 • To be honest, I think I'd prefer to . . . ႐ိုး႐ိုးသားသားေျပာရရင္  . . . ကိုပိုႀကိဳက္တယ္ထင္တယ္။
 • Actually, come to think of it, I haven't got enough time to . . . တကယ္တမ္းစဥ္းစားၾကည့္မွ . . . လုပ္ဖို႔အခ်ိန္မရွိပါဘူး။
 • I've had a change of heart. I think I’d rather. . . စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီ။ . . . ကိုပဲလုပ္ေတာ့မယ္။
 • Hang on a minute. I think it'd be better to . . . ခဏေလး။  . . . . လုပ္တာပဲေကာင္းမယ္ထင္တယ္။
 • I've had a bit of a rethink and I think . . .  နည္းနည္းျပန္စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ . . .
 • On reflection, I think it'd be better to . . . ႏႈိင္းဆဆင္ျခင္လိုက္ရင္  . . . လုပ္တာပိုေကာင္းမလားလို႔။

 

ကဲဒါေတြကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ေျပာဆိုပံုမ်ားပါပဲ။ သူတို႔ကိုဘယ္လိုသံုးသလဲဆိုတာကို ေအာက္ပါ အခ်ီအခ်စကားေျပာပံုေလးနဲ႔ေလ့လာၾကည့္ရင္ပိုနားလည္သြားမွာပါ။

 

Dialogue

Damien: Shall we go out?

Emma: Great idea! What would you like to do?

Damien:  Well, we could go for pizza. Or, go to the pub. Or, do you fancy seeing that new Leonardo DiCaprio movie? We could even go bowling. What would you like to clo? It's your call.

Emma: Erm... I really don't mind. You decide.

Damien: OK then... the pub. Let's go to the pub.

Emma:  Erm... come to think of it, I went to the pub last night.

Damien:  Oh, OK. How about a pizza then? I know this great new pizza place.

Emma:   I love pizza! Erm... hang on a minute, I had pizza for lunch.

Damien:  Erm, OK. Well, there are only two options left. Bowling or the movies. What do you prefer?

Emma: Erm... I'm not sure. It's your call. It's up to you.

Damien:OK. Let’s go bowling,then.

Emma: Oh, erm... to be honest, I don't really like bowling.

Damien: [getting fed up] I thought you didn't mind what we did. Well, the only option left is the cinema. Are you up for a movie?

Emma:  Sounds great! Let's go.

Damien:  [relieved] Really? Fantastic!

Emma:  Wait a sec!

Damien:  [wary] Yes?

Emma:  What film was it again?

Damien:  The new one with Leonardo Di Caprio.

Emma: What was I thinking? I've already seen it! What were the other three options again?

Damien:  Erm... on second thoughts, I think I'll go out alone.

Emma: Why?

Damien:  Because you're driving me crazy!

Emma: [offended] Suit yourself. It's no skin off my nose.

 

ဇာနည္(MyWay!)

Views: 4167

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank for sharing

အဂၤလိပ္စာကို တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ လူသားအားလံုး တတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ေန ျပီလို့ျမင္မိပါတယ္။တျခားဘာသာစကားေတြ တတ္ရန္လိုအပ္ေပမဲ့အဂၤလိပ္စာကိုအရင္က်ြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ရင္ဘဲ ဒီဘ၀မွာလူ ျဖစ္ရျကိုးနပ္ျပီလို့ေျပာလိုပါတယ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
This is an excellent lecture for all of us,I really think.10Q for it! Be healthy!

Thanks

Thank you so much for your kindness

Dear Sir,

Thanks a lot.

Thanks

Dear Sir,

Really Thanks.

Thanks...Sayar! It's a useful lesson..

thanks

thanks it is really useful for me.

Thank for sharing.. sayar zarne

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service