ၾသစေတးလွ်မွာ အေနၾကာလာတဲ႔ အခါေတာ့ အဂၤလိပ္ စကားေျပာတာ တျဖည္းျဖည္း နားရည္ဝ လာတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီအခါ အခ်ဳိ႕ အရင္က အသုံးမ်ား နားယဥ္ခဲ႔တဲ႔ အဂၤလိပ္ စကားလုံးေတြ ျဖစ္ခဲ႔ေပမဲ႔ အဲဒီ အသုံးအႏွဳံးေတြကုိ အခုအခ်ိန္မွာ ျပန္ၾကားတဲ႔ အခါ နားစိမ္းသြားတာမ်ဳိး တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မုိ႔ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္က ေျပာတဲ႔ အဂၤလိပ္စကား အသုံးအႏွဳံးေတြနဲ႔ အာရွဖက္က သုံးတဲ႔ အဂၤလိပ္စကား အသုံးအႏွဳံးေတြ ကြာတာကုိ သတိျပဳမိခဲ႔ပါတယ္။

အာရွ ဆုိတဲ႔ ေနရာမွာ - ျမန္မာျပည္နဲ႕ စကၤာပူမွာ ငါလဲဘဲ မင္းလုိပါဘဲ ဆုိတဲ႔ စကားလုံးကုိ "Me too" လုိ႔ သုံးေလ့သုံးထ ရွိၾကၿပီး၊ ထုိင္းမွာ ဆုိရင္ေတာ့ "Same same" လုိ႔ သုံးေလ့ သုံးထ ရွိၾကတဲ႔အတြက္ အဲဒီ စကားလုံးေတြကုိ အရင္က နားယဥ္ခဲ႔ေသာ္လည္း၊ ၾသစေတးလွ်မွာ "Me too" ဆုိတဲ႔ စကားလုံး သုံးတာကုိ သိပ္မၾကားရတဲ႔ အတြက္ ေနာက္ပုိင္းမွာ နားစိမ္းသြားခဲ႔ပါတယ္။ အခုတစ္ေလာမွာ ျမန္မာ နဲ႔ စကၤာပူ အသုိင္းအဝုိင္းေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ႔ အခါ အဲဒီ "Me too" ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ ျပန္ၾကားမိတဲ႔ အခါ ၾကားေနၾကမဟုတ္တဲ႔ အတြက္ အျခားဘာသာ စကားတစ္ခုလုိ၊ ဗန္းစကား တစ္ခုလုိ ရုတ္တရက္ ေၾကာင္မိခဲ႔ပါတယ္။

ၾသစေတးလွ်မွာေတာ့ "Me too" ဆုိတဲ႔ ေနရာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ "Me either" ဒါမွမဟုတ္ "So do I" နဲ႔ "So am I"၊ နဲနဲ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာရင္လဲ "Likewise" လုိ႕ သုံးေလ့ရွိတာေၾကာင့္ "Me too" လုိ႔ ေျပာတဲ႔ အခါ နားထဲမွာ "Me 2" လုိ႔ၾကားၿပီး သူဘာျဖစ္လုိ႔ နံပါတ္ ၂ ျဖစ္ရသလဲလုိ႔ ရုတ္တရက္ ေယာင္ေတြးမိတတ္တဲ႔ အခါ၊ အဂၤလိပ္စကားဟာ အသုံးအႏွဳံး မွန္ေပမဲ့လဲ အသုံးျပဳပုံ မတူတဲ႔ အတြက္ နားလည္မွဳ လြဲတတ္တာကုိ သိလာရပါေတာ့တယ္။

Views: 1620

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much.

mingalar bar

i like

c u

thank

Thanks

သင့္ရဲ႕  ရွင္းလင္းခ်က္ေလးကိုသိရလို႕  ေက်းဇူးပါေနာ္

thanks

thanks

Thanks!

me 2 က အေမရိကန္ ရုပ္ရွင္ေတြ မွာ ေဖာေဖာသီသီ ၾကားရပါတယ္

Thanks.

thank

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service