လုပ္ငန္းခြင္မွာ ထားရွိသင့္သည့္ ခံယူခ်က္မ်ား

[Zawgyi]

အလုပ္လုပ္လွ်င္
*******************

- ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ရမည္

- စနစ္တက် လုပ္ရမည္

- ေသသပ္ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ရမည္

- လူ အခ်ိန္ ေငြ ပစၥည္း မေလလြင့္ေအာင္ လုပ္ရမည္

- ေစတနာထား၍ လုပ္ရမည္

Honestly / ရုိးသားမႈ
********************

သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အလုပ္ကုိပဲ လုပ္လုပ္ အဓိကေနျဖင့္ ရုိးသားမႈဆုိတ့ဲ ဂုဏ္ပုဒ္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္
မိမိအလုပ္ မိမိအေပါင္းအသင္းတုိ႔အေပၚ ရုိးသားမႈရွိရပါမယ္
သင့္ရဲ႕ ရုိးသားမႈဟာ သင့္ဘဝရဲ႕ အနာဂတ္မီးရွဴးတန္ေဆာင္တစ္ခုပါ
မရုိးသားဘူးဆုိရင္ေတာ့ သင္သြားေလရာမွာ အရိပ္မည္းၾကီးတစ္ခုလုိ ကပ္လ်က္လုိက္ေနပါလိမ့္မယ္....

Obedience / နာခံတတ္မႈ
*************************

သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္ေနရာ ဘာအလုပ္ကုိပဲ လုပ္လုပ္
နာခံတတ္မႈ ေလးစားတတ္မႈ တာဝန္သိတတ္မႈ တာဝန္ယူတတ္မႈေတြ ရွိဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္
မိမိထက္ ပုိသိေသာ ပုိ၍ တတ္ေျမာက္ေသာ သူတုိ႔သည္ အသက္ၾကီးသည္ျဖစ္ေစ ရြယ္သူျဖစ္ေစ
အသက္ငယ္သူျဖစ္ေစ ေလးစားတတ္ရမယ္ နာခံတတ္ရမယ္ လုိက္နာတတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္
မိမိသည္ နည္းပညာတစ္ခုကို မသင္ယူမီ အဲ့ဒီနည္းပညာကို တတ္သလိုလို မတတ္သလိုလို မနာခံ မယူတတ္ဘဲ ေနမည္ဆုိပါက ဘယ္ေသာအခါမွ် တတ္လာမည္မဟုတ္ေခ်။ မိမိသည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ အလုပ္တစ္ခု စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဆုိပါက မိမိထက္ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ား သင္ေပးသမွ်ကုိ နာခံတတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္.......

Teamwork / အဖြဲ႔အစည္း
************************

မိမိသည္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုနွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ Good Teamwork ေကာင္းေသာ တူညီေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္နုိင္ရန္ ၾကိဳးစားဖုိ႔လုိပါတယ္
အလုပ္တစ္ခုကုိ ျပႆနာတစ္ခုကုိ တစ္ေယာက္တည္းေျဖရွင္းျခင္းထက္ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားျဖင့္
ကိစၥတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆုံးနုိင္မည္
Teamwork မရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းခြင္သည္ ေအာင္ျမင္မႈနိယာမကုိ ရွာေတြ႔နုိင္မည္မဟုတ္ေခ်
ထင္းစီးတစ္စီးကုိ တစ္ေယာက္တည္း မခ်ိဳးနုိင္ပဲ အမ်ားပူးေပါင္း ခ်ိဳးကာမွ က်ိဳးနုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္......
မိသားစုမွာလည္း ေမာင္နွမရင္းခ်ာခ်င္း Family Teamwork မိသားစု Teamwork ရွိေနရပါမယ္....
မိမိသည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါက မိမိေၾကာင့္ Teamwork မပ်က္ေစဘဲ ရွိရင္းစြဲ Teamwork ကုိ ပုိ၍ ခုိင္ျမဲေစရန္ ၾကိဳးစားၾကဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္...........

Loyalty / သစၥာရွိမႈ
*****************

မိမိသည္ ဘယ္အလုပ္ကုိပဲ လုပ္လုပ္ မိမိလုပ္ေသာ အလုပ္အေပၚမွာ သစၥာရွိဖုိ႔လုိပါတယ္
အလုပ္အေပၚမွာ သစၥာရွိသလုိ မိမိကုိယ္ အလုပ္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္ေပၚမွာလည္း သစၥာေစာင့္သိတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္
လုပ္ငန္းခြင္ေပၚမွာ မဆုိထားဘိ မိမိအေပါင္းအသင္း
မိမိသူငယ္ခ်င္း မိမိခ်စ္ခင္ရေသာသူတုိ႔အေပၚမွာလည္း သစၥာရွိဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္.......
သစၥာေစာင့္သိေတာ့သူမ်ားသည္ မိမိဂုဏ္သိကၡာကုိ တန္ဖုိးထားတတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္...

Integrity / ယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြမႈ
*************************** *

မိမိသည္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘာအလုပ္ကုိပဲလုပ္သည္ျဖစ္ေစ
လူမႈ႕ကြန္ယက္မွာ ဆက္ဆံေရး ယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြမႈ ရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္
သင္ခ်စ္လွ်င္ ကြ်န္နု္ပ္မမုန္းပါ ဆုိေပမယ့္
တျခားသူထံမွာ အျပံဳးကုိ လုိခ်င္ရင္ မိမိက ပထမဦးစြာ တဖက္သူကုိ ျပံဳးျပေပးလုိက္ပါ
မိမိအေနျဖင့္ အျမဲတမ္းျပဳံးနုိင္တ့ဲ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ
မိမိအျပံဳးတစ္ခုဟာ မိမိနွင့္ တခါမွမေတြ႔ဖူးေသာသူနဲ႔ ေတြ႔ရွိမည္ဆုိလွ်င္ပင္ မိမိသည္ တျခားသူအတြက္ မေမ့နုိင္ဖြယ္ရာ လူတစ္ေယာက္မွတ္ယူနုိင္ေပသည္...
မိမိအျပံဳးေၾကာင့္ စိတ္ေဒါသထြက္ေနသူကုိပင္ အျပံဳးပန္းမ်ားမွ်ေဝေစျပီး ေဒါသမီးကုိ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေစနုိင္ပါတယ္
ယခုကစ၍ အတတ္နုိင္ဆုံး ျပံဳးၾကည့္ပါ.....
တျခားသူကုိ အျပံဳးေလးျဖင့္ ေျပာၾကည့္ပါ

Efficiency / ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ
********************************

မိမိသည္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အလုပ္ကုိပဲ လုပ္လုပ္
မိမိတကယ္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လုိေသာ အလုပ္ကုိ အဓိကအေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖုိ႔
လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာရပ္ေတြ ေလ့လာဆည္းပူးထားဖုိ႔ လြန္စြာအေရးၾကီးပါတယ္.....
ဘယ္ေသာအခါမွ် နည္းပညာ သင္ယူေလ့လာမႈ ကုန္ဆုံးနုိင္သည္ဟူ၍ မရွိပါ ..အသက္ရွင္သ၍ သင္ယူေလ့လာမႈဆုိတာ ဆည္းပူးေနရမည္ျဖစ္ပါတယ္
သင္ယူေလ့လာမႈတုိင္းကုိလည္း လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါမွ တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈဆုိတာ ရရွိခံစားလာရမွာပါ ......

Optimistic / အေကာင္းျမင္ျခင္း
****************************

မိမိအေနျဖင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚမွာ အေကာင္းျမင္နုိင္တ့ဲ စိတ္ေလးအဓိက ထားနုိင္ဖုိ႔လု္ိပါတယ္
မိသားစုမွာျဖစ္ေစ အဖြဲ႔အစည္းမွာျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ အေကာင္းအဆုိးေတြအေပၚမွာ မူတည္ျပီး အျမဲတမ္းအေကာင္းျမင္တတ္တ့ဲ အေတြးသေဘာထားေလးေတြ ရွိေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္
အေပါင္းအသင္းေတြအေပၚမွာလည္း အေကာင္းျမင္တတ္တ့ဲ သေဘာထားေတြ ျပည့္ဝေနဖုိ႔လုိပါတယ္
လူတုိင္းဟာ အမွားနဲ႔မကင္းနုိင္သလုိ လူတေယာက္ကုိ အေကာင္းမျမင္ဘဲ ဆုိးကြက္ေတြကုိ ရွာရတာ လြယ္ကူပါတယ္
အေကာင္းမျမင္တတ္တ့ဲ လူတေယာက္ဟာ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္နုိင္ပါဘူး
မိမိကုိယ္ကုိ အေကာင္းျမင္တတ္တ့ဲ အေတြးေတြနဲ႔ စိတ္သေဘာထားတည္ေဆာက္နုိင္သလုိ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္း အေကာင္းျမင္တတ္တဲ႔ နည္းလမ္းေတြ စိတ္သေဘာထားေတြ ေပးစြမ္းနုိင္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္......

Now / ယခု
************

မိမိသည္ ဘယ္အရာ ဘာအလုပ္ကုိပဲ လုပ္လုပ္
ယခုအခ်ိန္သည္သာလွ်င္ အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္ေပသည္
သင္ဘယ္ေသာအခါကမွ မစတင္ခ့ဲေသာ အလုပ္တစ္ခုကုိ ယခုအခ်ိန္ကစ၍ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိလွ်င္ သင္ ေနာက္က်တ့ဲသူ မျဖစ္ေသးပါ
သင့္အေနျဖင့္ ယခုစတင္ျပီး မလုပ္ျခင္းကသာ
ေနာက္က်ျခင္း ျဖစ္ေပသည္
အဓိကအေရးၾကီးတာက သင္စလွမ္းမယ့္ ေျခတစ္လွမ္းပါပဲ
ယေန႔ေအာင္ျမင္ေနေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိင္းသည္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈေတာင္ထိပ္သုိ႔ ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္
ယခုဆုိတ့ဲ ေျခတစ္လွမ္းက စတင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပသည္
သင္သာ ယခုအခ်ိန္က သင္ယူေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိလွ်င္ မေဝးေတာ့တဲ႔အနာဂတ္မွာ NOW ယခုအခ်ိန္ဆုိတ့ဲ တန္ဖုိးေလးကုိ နားလည္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္ .......

စာေပခ်စ္ျမတ္နုိ္းသူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္-

( ေရနံ႔သာ ေဇာ္ေဇာ္ျမင့္ )

[Unicode]

အလုပ်လုပ်လျှင်
*******************

- ပြီးစီးအောင် လုပ်ရမည်

- စနစ်တကျ လုပ်ရမည်

- သေသပ်ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ရမည်

- လူ အချိန် ငွေ ပစ္စည်း မလေလွင့်အောင် လုပ်ရမည်

- စေတနာထား၍ လုပ်ရမည်

Honestly / ရိုးသားမှု
********************

သင့်အနေဖြင့် ဘယ်နေရာ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် အဓိကနေဖြင့် ရိုးသားမှုဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့အညီ လုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
မိမိအလုပ် မိမိအပေါင်းအသင်းတို့အပေါ် ရိုးသားမှုရှိရပါမယ်
သင့်ရဲ့ ရိုးသားမှုဟာ သင့်ဘဝရဲ့ အနာဂတ်မီးရှူးတန်ဆောင်တစ်ခုပါ
မရိုးသားဘူးဆိုရင်တော့ သင်သွားလေရာမှာ အရိပ်မည်းကြီးတစ်ခုလို ကပ်လျက်လိုက်နေပါလိမ့်မယ်....

Obedience / နာခံတတ်မှု
*************************

သင့်အနေဖြင့် ဘယ်နေရာ ဘာအလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ်
နာခံတတ်မှု လေးစားတတ်မှု တာဝန်သိတတ်မှု တာဝန်ယူတတ်မှုတွေ ရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
မိမိထက် ပိုသိသော ပို၍ တတ်မြောက်သော သူတို့သည် အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ ရွယ်သူဖြစ်စေ
အသက်ငယ်သူဖြစ်စေ လေးစားတတ်ရမယ် နာခံတတ်ရမယ် လိုက်နာတတ်ဖို့လိုပါတယ်
မိမိသည် နည်းပညာတစ်ခုကို မသင်ယူမီ အဲ့ဒီနည်းပညာကို တတ်သလိုလို မတတ်သလိုလို မနာခံ မယူတတ်ဘဲ နေမည်ဆိုပါက ဘယ်သောအခါမျှ တတ်လာမည်မဟုတ်ချေ။ မိမိသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်တစ်ခု စတင်လုပ်ဆောင်တော့မည်ဆိုပါက မိမိထက် တတ်ကျွမ်းသူများ သင်ပေးသမျှကို နာခံတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်.......

Teamwork / အဖွဲ့အစည်း
************************

မိမိသည် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တော့မည်ဆိုလျှင် Good Teamwork ကောင်းသော တူညီသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်
အလုပ်တစ်ခုကို ပြဿနာတစ်ခုကို တစ်ယောက်တည်းဖြေရှင်းခြင်းထက် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြေရှင်းခြင်းများဖြင့်
ကိစ္စတစ်ခု အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးနိုင်မည်
Teamwork မရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းခွင်သည် အောင်မြင်မှုနိယာမကို ရှာတွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ချေ
ထင်းစီးတစ်စီးကို တစ်ယောက်တည်း မချိုးနိုင်ပဲ အများပူးပေါင်း ချိုးကာမှ ကျိုးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်......
မိသားစုမှာလည်း မောင်နှမရင်းချာချင်း Family Teamwork မိသားစု Teamwork ရှိနေရပါမယ်....
မိမိသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာ လုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပါက မိမိကြောင့် Teamwork မပျက်စေဘဲ ရှိရင်းစွဲ Teamwork ကို ပို၍ ခိုင်မြဲစေရန် ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်...........

Loyalty / သစ္စာရှိမှု
*****************

မိမိသည် ဘယ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် မိမိလုပ်သော အလုပ်အပေါ်မှာ သစ္စာရှိဖို့လိုပါတယ်
အလုပ်အပေါ်မှာ သစ္စာရှိသလို မိမိကိုယ် အလုပ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းရှင်ပေါ်မှာလည်း သစ္စာစောင့်သိတတ်ဖို့ လိုပါတယ်
လုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မှာ မဆိုထားဘိ မိမိအပေါင်းအသင်း
မိမိသူငယ်ချင်း မိမိချစ်ခင်ရသောသူတို့အပေါ်မှာလည်း သစ္စာရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်.......
သစ္စာစောင့်သိတော့သူများသည် မိမိဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတတ်သူများလည်း ဖြစ်ပေသည်...

Integrity / ယဉ်ကျေးဖော်ရွေမှု
*************************** *

မိမိသည် ဘယ်နေရာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေ
လူမှု့ကွန်ယက်မှာ ဆက်ဆံရေး ယဉ်ကျေးဖော်ရွေမှု ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်
သင်ချစ်လျှင် ကျွန်နု်ပ်မမုန်းပါ ဆိုပေမယ့်
တခြားသူထံမှာ အပြုံးကို လိုချင်ရင် မိမိက ပထမဦးစွာ တဖက်သူကို ပြုံးပြပေးလိုက်ပါ
မိမိအနေဖြင့် အမြဲတမ်းပြုံးနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ
မိမိအပြုံးတစ်ခုဟာ မိမိနှင့် တခါမှမတွေ့ဖူးသောသူနဲ့ တွေ့ရှိမည်ဆိုလျှင်ပင် မိမိသည် တခြားသူအတွက် မမေ့နိုင်ဖွယ်ရာ လူတစ်ယောက်မှတ်ယူနိုင်ပေသည်...
မိမိအပြုံးကြောင့် စိတ်ဒေါသထွက်နေသူကိုပင် အပြုံးပန်းများမျှဝေစေပြီး ဒေါသမီးကို ချုပ်ငြိမ်းသွားစေနိုင်ပါတယ်
ယခုကစ၍ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုံးကြည့်ပါ.....
တခြားသူကို အပြုံးလေးဖြင့် ပြောကြည့်ပါ

Efficiency / ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု
********************************

မိမိသည် ဘယ်နေရာ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ်
မိမိတကယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်လိုသော အလုပ်ကို အဓိကအနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာရပ်တွေ လေ့လာဆည်းပူးထားဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးပါတယ်.....
ဘယ်သောအခါမျှ နည်းပညာ သင်ယူလေ့လာမှု ကုန်ဆုံးနိုင်သည်ဟူ၍ မရှိပါ ..အသက်ရှင်သ၍ သင်ယူလေ့လာမှုဆိုတာ ဆည်းပူးနေရမည်ဖြစ်ပါတယ်
သင်ယူလေ့လာမှုတိုင်းကိုလည်း လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမှ တကယ့်လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုဆိုတာ ရရှိခံစားလာရမှာပါ ......

Optimistic / အကောင်းမြင်ခြင်း
****************************

မိမိအနေဖြင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင် အပေါ်မှာ အကောင်းမြင်နိုင်တဲ့ စိတ်လေးအဓိက ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်
မိသားစုမှာဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကောင်းအဆိုးတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အမြဲတမ်းအကောင်းမြင်တတ်တဲ့ အတွေးသဘောထားလေးတွေ ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်
အပေါင်းအသင်းတွေအပေါ်မှာလည်း အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ သဘောထားတွေ ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်
လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့မကင်းနိုင်သလို လူတယောက်ကို အကောင်းမမြင်ဘဲ ဆိုးကွက်တွေကို ရှာရတာ လွယ်ကူပါတယ်
အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့ လူတယောက်ဟာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
မိမိကိုယ်ကို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ စိတ်သဘောထားတည်ဆောက်နိုင်သလို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ စိတ်သဘောထားတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်......

Now / ယခု
************

မိမိသည် ဘယ်အရာ ဘာအလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ်
ယခုအချိန်သည်သာလျှင် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပေသည်
သင်ဘယ်သောအခါကမှ မစတင်ခဲ့သော အလုပ်တစ်ခုကို ယခုအချိန်ကစ၍ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် သင် နောက်ကျတဲ့သူ မဖြစ်သေးပါ
သင့်အနေဖြင့် ယခုစတင်ပြီး မလုပ်ခြင်းကသာ
နောက်ကျခြင်း ဖြစ်ပေသည်
အဓိကအရေးကြီးတာက သင်စလှမ်းမယ့် ခြေတစ်လှမ်းပါပဲ
ယနေ့အောင်မြင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် ခုန်ပျံကျော်လွှား၍ အောင်မြင်မှုတောင်ထိပ်သို့ ရောက်လာခြင်းမဟုတ်
ယခုဆိုတဲ့ ခြေတစ်လှမ်းက စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်
သင်သာ ယခုအချိန်က သင်ယူလေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ NOW ယခုအချိန်ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးလေးကို နားလည်လာမှာ သေချာပါတယ် .......

စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်-

( ရေနံ့သာ ဇော်ဇော်မြင့် )

Views: 2126

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
thanks
thank
Thanks sayar

Thanks

Thanks a lot.

THanks Sayar ,

Good! Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service