အလုပ္ခြင္တြင္စိတ္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း (Motivation in the Workplace from Learn English Website)

အလုပ္ခြင္တြင္စိတ္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း
(Motivation in the Workplace from Learn English Website) 

MP3 အသံဖိုင္၊ မူရင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို British Council Learn English website (http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/mo...) တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  

 

စီစဥ္ခန္႕ခြဲမႈပညာ ပါေမာကၡတစ္ဦးႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္စိတ္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္ထားတာကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။

 

ေမး။       ။ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အတြက္ အလုပ္ခြင္မွာ စိတ္လႈံ႕ေဆာ္ရတာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးပါသလဲ။

ပါေမာကၡ။ အိုဗ်ာ။ စိတ္ကိုလႈံ႕ေဆာ္တယ္ဆိုတာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလုပ္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္အလုပ္မ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ ကေတာ့ အလုပ္ၿပီးဖိ္ု႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ဟာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕စိတ္ကို လႈံ႕ေဆာ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဖြဲ႕အေနနဲ႔လဲ လႈံ႕ေဆာ္ရမယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔လဲ လႈံ႕ေဆာ္ရမယ္။ စိတ္ပါေအာင္ မစြဲေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အလုပ္ၿပီးမွာ မဟုတ္ဘူး။

 

ေမး။       ။ မန္ေနဂ်ာေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုစြဲေဆာင္တာေတြကို ဘယ္လိုမ်ားလုပ္ေနၾကသလဲ။ သိပ္ေတာ့လြယ္မယ့္ပံု မဟုတ္ဘူး။

ပါေမာကၡ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကသိမ္ေမြ႕နက္နဲတဲ့ကိစၥပါ။ ဒါေပမယ့္ မန္ေနဂ်ာေတြဆီမွာ နည္းလမ္းေကာင္းေတြရွိပါ တယ္။ ဒီနည္းလမ္းေကာင္းေတြကို သင္ထားၿပီးေတာ့ စိတ္ပါေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈကို အျမင့္ ဆံုးရေအာင္ လုပ္တယ္။

 

ေမး။       ။ နည္းလမ္းေကာင္းေတြဆိုတာ ဘာေတြလဲ။

ပါေမာကၡ။ ဟုတ္တယ္။ နည္းလမ္းေကာင္းဆိုတာက ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာတာပါတယ္။ ဆက္လုပ္လို႔ေျပာတာပါတယ္။ လုပ္ထားတဲ့အလုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳတာလဲ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ နည္းလမ္းေကာင္းထဲမွာ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္ဆိုတာလဲ ပါတယ္။ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြပါ။


ေမး။       ။ ပိုက္ဆံကေကာ။ ပိုက္ဆံကို ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ။

ပါေမာကၡ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံဆိုတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းကို စာရင္းလုပ္ လိုက္ရင္ ပိုက္ဆံက ေနာက္ဆံုးေနရာက လိုက္တယ္။

 

ေမး။       ။ ပိုက္ဆံရဲ႕ေရွ႕မွာ ဘယ္နည္းလမ္းေတြက နည္းလမ္းေကာင္းေတြလဲ။ ဘယ္အခ်က္ေတြက အလုပ္သမား ေတြအတြက္ ပို္ၿပီးအေရးႀကီးသလဲ။

ပါေမာကၡ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့အလုပ္ကို တန္ဘိုးတက္ ေအာင္လုပ္တာလဲ ပါတယ္။ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ၾကား ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္ လုပ္တာလဲပါတယ္။

 

ေမး။       ။ ပါေမာကၡႀကီးေျပာေနတဲ့ အခ်က္ေတြကို သက္ေသျပႏိုင္တဲ့ နမူနာေတြလက္ေတြ႕ ရွင္းျပပါလား။

ပါေမာကၡ။ သိပ္ေကာင္းတဲ့နမူနာတစ္ခုကေတာ့ ၀က္စ္တန္အလက္ထရစ္ကုမၸဏီပဲ။ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ အလုပ္သမား ေတြအေပၚ အေရးတစ္ယူလုပ္လာတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ထုတ္လုပ္မႈေတြ အရမ္းတက္လာတယ္။ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ အလုပ္ သမားေတြကို ေျပာေျပာဆိုဆိုရွိလာတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ရမယ့္ ကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ၾကဖို႔ကိုလဲ အားေပးတယ္။ ဒီေတာ့ ငါတို႔အလုပ္ေတြဟာ အေရးႀကီးပါလားလို႔ ခံစားမိလာၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္ျဖစ္တာေပါ့။


ေမး။       ။ ထုတ္လုပ္မႈေတြေကာ တက္လာသလား။

ပါေမာကၡ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဆြီဒင္ကုမၸဏီ ကိုခၽြန္း ဆိုရင္လဲ နမူနာျပလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီက ပ်က္မလိုေတာင္ျဖစ္ သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မန္ေနဂ်ာေတြက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသစ္ခ်ၿပီး လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။

 

ေမး။       ။ သူတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၾကသလဲ။

ပါေမာကၡ။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြအေပၚမွာထားတဲ့ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲလိုက္တာပါပဲ။ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ အမိန္႔ေပးခိုင္းတဲ့ အလုပ္ကို ရပ္လိုက္ၾကတယ္။ အမိ္န္႔ေပးခိုင္းတဲ့ေနရာမွာ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ လာတယ္။


ေမး။       ။ အဲဒီနည္းလမ္းက အလုပ္ျဖစ္သလား။

ပါေမာကၡ။ တကယ္အလုပ္ျဖစ္တယ္။ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ 15 သန္း ႐ႈံးေနရာက ဆယ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း 100 ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။


ေမး။       ။ ေကာင္းပါၿပီဗ်ာ။ တည့္တည့္ပဲ ေမးပါရေစ။ ပါေမာကၡႀကီးေျပာေနတာက အလုပ္သမားေတြဟာ ေငြကို စိတ္မ၀င္စားဘူးလို႔ ေျပာေနတာလား။

ပါေမာကၡ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာက အလုပ္သမားေတြဟာ ေငြတစ္ခုတည္းကို စိတ္၀င္စားတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတာပါ။ ဒီအခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္အရင္က ေျပာခဲ့သလို တစ္ျခားအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။ ခ်ီးက်ဴးစကား ေတြ၊ ဆက္လုပ္လို႔ေျပာတဲ့စကားေတြ၊ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့စကားလံုးေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အလုပ္ကို တန္ဘိုးထားတတ္ေအာင္ အားေပးတဲ့စကားေတြ၊ ၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းေကာင္းေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြပါ။

 

MP3 အသံဖိုင္၊ မူရင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို British Council Learn English website ( http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/mo...) တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  

 

Views: 2680

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks. Please send me more like that

yes right

ေသခ်ာတာတစ္ခုက တို႔ရုံုးမွာ မရွိတဲ့အခ်က္က ေတာ့

"ပါေမာကၡ။ ဟုတ္တယ္။ နည္းလမ္းေကာင္းဆိုတာက ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာတာပါတယ္။ ဆက္လုပ္လို႔ေျပာတာပါတယ္။ လုပ္ထားတဲ့အလုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳတာလဲ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ နည္းလမ္းေကာင္းထဲမွာ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္ဆိုတာလဲ ပါတယ္။ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြပါ"

မွန္ပါတယ္။  အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳတာ ခံယူခ်င္ပါတယ္။

really thanks

tks

thank u for sharing me:)

that is right...thanks for information

Thank you..... I like it.....

အရမ္းေကာင္းတဲ႕ေဆာင္းပါးေလးပါ။

အရမ္းေကာင္းတဲ႕ေဆာင္းပါးေလးပါ။

Yes, That's right,Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service