ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း- ၆ (Mouth)

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ပါးစပ္(Mouth)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

ပါးစပ္(Mouth)ကို နာမ္(noun)အျဖစ္သံုးေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

Open your mouth wide and say "Ah".(မင္းပါးစပ္ကို က်ယ္က်ယ္ဟၿပီး “အ” လို႔ေအာ္လိုက္)

You shouldn't put so much food in your mouth at once. (အစားအေသာက္ကို တၿပိဳင္တည္း အမ်ားႀကီး ပါးစပ္ထဲ မထည့္သင့္/ မစားသင့္ဘူး)

He had a cigarette in his mouth. (သူက ပါးစပ္မွာ စီးကရက္ ခဲထားတယ္)

Don’t talk with your mouth full. (မင္းစကားေျပာရင္ ပါးစပ္နဲ႔ မဆန္႔ မေျပာပါနဲ႔။)

Every time I open I mouth (I speak) he contradicts me. (ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာတိုင္း သူကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို အၿမဲတမ္း ဆန္႔က်င္တယ္။)

The mouth of a cave (လိႈဏ္ဂူ အဝ)

A decorative pattern rounds the mouth of the mouth. (အိတ္ရဲ႕ အဝမွာ အလွအပ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ပတ္လည္ တန္ဆာဆင္ ထားသည္)

We are sailing into the mouth of the Ayayarwady. (ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြ ဧရာဝတီျမစ္ဝ ဆီသို႔ ရြက္လႊင့္ၾကသည္)

 

*****************************************************************************

ပါးစပ္(Mouth)ကို ႀကိယာ(verb)အျဖစ္သံုးေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

mouth/ mouthed/ mouthed/ mouthing = တီးတိုးေရရြက္သည္၊ (ေတြ႕ကရာ)  ရမ္းသမ္းေရရြက္သည္။

 

‘Thank you’, she mouthed. (“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” လို႔ သူမက ပါးစပ္လႈပ္႐ုံေလား ေျပာခဲ့တယ္)

It looks to me as if the singers are only mouthing the words. (ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ အဆိုေတာ္က ပါးစပ္လႈပ္႐ုံေလး ဆိုသြားတဲ့ ပံုေပါက္တယ္)

Don't want to stand here listening to you mouthing excuses. (သူရဲ႕ မဟုတ္မွန္တဲ့ ဆင္ေျခေတြကို နားေထာင္ဖို႔ ဒီအနားမွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး) (= saying in a way that is not sincere) 

This clergyman mouths platitudes in breathy, soothing tones. (ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ခ်မ္းေျမ့ေစေသာ စကားမ်ားကို အသက္ျပင္းျပင္း႐ႈကာ ထပ္ကာထပ္ကာ ေရရြတ္သည္)

 

*****************************************************************************

ပါးစပ္(mouth)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အီဒီယမ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

Be all mouth [IDM]  - အေျပာသက္သက္ အလုပ္မပါ

He says he's going to complain to the manager, but I reckon he is all mouth. (သူက မန္ေနဂ်ာကို ကြန္ပလိန္းတက္ ေတာ့မယ္လိုေတာ့ ေျပာတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ထင္တာေတာ့ အေျပာသက္သက္ပါ တကယ္လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး)

make sb’s mouth water [IDM]  - သြားရည္ က်ေစသည္

The smell of that fish cooking is making my mouth water. (ဒီ ငါးခ်က္တဲ့ အန႔ံက ကၽြန္ေတာ့္ကို သြားရည္က် ေစသည္)

mouth to feed [IDM]  - တစ္စံုတစ္ေယာက္ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ကု ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

How can they afford another mouth to feed? (ေနာက္ထပ္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို သူတို႔ ဘယ္လိုမ်ား ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ၾကမွာလဲ?)

give mouth (of a dog) [IDM]  - ကိုက္သည္

When the scent is struck, the dogs give mouth. (အနံ႔ရေသာအခါ ေခြးက ကိုက္လိုက္သည္)

open one's mouth [IDM]  - ေျပာသည္

Sorry, I’ll never open my mouth about you again. (ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ မင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ ငါထပ္မေျပာေတာ့ပါဘူး)

watch one's mouth [IDM]  - သူတစ္ပါး စကားကို ဂ႐ုစိုက္သည္

You’d better watch your mouth, mate. (မင္းသူငယ္ခ်င္းေျပာတာကို ပိုဂ႐ုစိုက္သင့္တယ္)

keep in the mouth [IDM]  - စိတ္မခ်မ္းသာ၊ ဝမ္းနည္း ပန္းနည္း

 

keep one’s mouth shut [IDM] (infml) – ပါးစပ္ပိတ္ထား

You would better keep your mouth shut. (မင္းပါးစပ္ကို ပိတ္ထားဖို႔ေကာင္းၿပီ)

*****************************************************************************

အျခား အသံုးအႏႈန္းမ်ား

born with a silver spoon in  your  mouth - ေရႊဇြန္းကိုက္ၿပီး ေမြးလာသည္

 

be foaming at the mouth - အလြန္ေဒါသထြက္ေစသည္

 

put  your  foot in  your  mouth - တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ရွက္ကိုး ရွက္ကန္းျဖစ္သည္၊ ကသိကေအာက္ျဖစ္သည္၊ စိတ္ဆိုးသည္

I really put my foot in it with Mary. I had no idea she was divorced. (ကၽြန္ေတာ္ ေမရီကို အမွန္တကယ္ပဲ စိတ္ဆိုးတယ္၊ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္ လမ္းခြဲဖို႔ စိတ္ကူးမရွိခဲ့ဘူး)

 

live (from) hand to mouth - လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္၊ တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔စား၊ လက္လုပ္ လက္စား

My father earned very little and there were four kids, so we lived from hand to mouth. (အေဖ့ဝင္ေငြက ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကေလးက ၄ ေယာက္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝက လက္လုပ္ လက္စားေတြပါ)

 

one’s  heart  in  one’s  mouth - အလြန္ စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ဖိုသည္၊ စိုးထိတ္သည္၊ ေၾကာက္ရြံ႕သည္။

My heart was in my mouth when I opened the letter. (စာကို ဖြင့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ဖိုေနတယ္)

 

leave a bad taste in  your  mouth - ခါးသီးေသာ အတိတ္ အေၾကာင္း

We all felt he'd been treated very unfairly and it left a bad taste in our mouths. (ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး မမွ်တ တာေတြခံစားခဲ့ရေတာ့ အဲဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ခါးသီးတဲ့ အတိတ္ေတြ က်န္ေနခဲ့တယ္)

 

shoot  your  mouth off - မရပ္မနား အထိန္းအကြပ္မဲ့ ေျပာသည္

Ma Ma likes shooting his mouth off about  other people's affairs. (မမက သူမ်ားအေၾကာင္းကို မရပ္မနား တရစပ္ ေျပာရတာကို ႀကိဳက္တယ္)

 

*****************************************************************************

 

mouth - to - resuscitation (n) – ပါးစပ္ခ်င္းေတ့ကာ ကူညီ အသက္႐ႈနည္း

 

mouth watering (adj)– သြားရည္ယိုစရာေကာင္းေသာ

mouth watering food (သြားရည္ယိုစရာ ေကာင္းေသာ အစားအစာ)

 

mouthful (n) – တစ္လုပ္စာ၊ တစ္ငံုစာ

a mouthful of soup (စြပ္ျပဳတ္ တစ္ငံုစာ)

He ate the cake in two mouthfuls. (သူ ကိတ္မုန္႔ကို ႏွစ္လုပ္တည္းႏွင့္ ကုန္ေအာင္ စားလိုက္သည္)

 

mouth-organ (n)– ဘာဂ်ာ

 

mouth piece (n) – တယ္လီဖုန္း စကားေျပာခြက္၊ ေလမႈတ္တူရိယာမ်ား၏ တံပြတ္

 

mouth wash (n) – ခံတြင္းသန္႔ေဆးရည္

 

 

*****************************************************************************

 

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Phone: (95) 9 421752568

Email: siraungkou.umk@gmail.com

Face book: www.facebook.com/aungkou

Views: 1966

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks for yr sharing knowledge

Thank you sir

thank u big big Sir,

thanks a lot

thank u
thanks
Very useful words and Idm. :)

Thank for your sharing Sir.

tq

:)

Thanks for ur post.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service