လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ ထူးျခားေသာ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား - အပိုင္း (၁)

Bob's your uncle (ေဘာ့ဘ္က မင္းဦးေလးေလ။)


အျခားအသံုးမ်ားေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားစြာကဲ့သို႔ပင္  Bob's your uncle (ေဘာ့ဘ္က မင္းဦးေလး = ကိစၥတစ္ခုကို မည္မွ်လြယ္ကူစြာလုပ္၍ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးေသာစကား) ၏ တိက်ေသာ မူလဇစ္ျမစ္ကို ေသခ်ာစြာ မသိရွိၾကေပ။

လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ၁၈၈ဝ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ nepotism ေခၚ မိမိအာဏာ႐ိွလာေသာအခါ မိမိ၏ မိသားစုဝင္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ေပးျခင္း ကိစၥရပ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သူ မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္၍ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ Arthur Balfour (အာသာဘယ္လ္ေဖာ) (ေနာင္တြင္ United Kingdom အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူ) က ရာထူးေနရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံေနရသျဖင့္ အံ့အားသင့္ကုန္ၾကသည္။ အလြန္ပင္ဂုဏ္အရွိန္အဝါျမင့္လွသည့္ Chief Secretary for Ireland (အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးပင္ ရရွိခဲ့သည္။ Balfour (ဘယ္လ္ေဖာ) ၏ ဦးေလးမွာ Robert Cecil (ေရာဘတ္ဆဲဆီလ္) ဟု ေခၚေသာ Lord Salisbury (ေလာ့ဒ္ ဆလစ္စ္ဘာရီ) ျဖစ္ၿပီး၊ ၎အခ်ိန္က သူကိုယ္တိုင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည့္ ယူဆခ်က္မွာ အကယ္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Bob ေဘာ့ဘ္ (အဂၤလိပ္နာမည္ Robert ကို အတိုေကာက္ေခၚေဝၚျခင္း) က သာ သင္၏ ဦးေလးျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ သင္လိုခ်င္တာအားလံုး ရရွိႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဤယူဆခ်က္သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္႐ွွိေသာ္လည္း လွည့္စားမႈရွိႏိုင္သျဖင့္ ယခုေခတ္ဘာသာေဗဒပညာရွင္မ်ားက ဤ idiom (အထာႏွင့္ေျပာေသာစကား) သည္ ပိုမို၍ ေစာေသာ Slang expression (ဘန္းစကား) တစ္ခုျဖစ္သည့္ ''all is bob'' (အားလံုး အဆင္ေျပပါသည္။) ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွ ဆက္ႏြယ္၍ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။

Blog.oxforddictionaries.com မွ Simon Thomas ၏ What’s in a name? Bob’s your uncle and other curious expressions ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


Related Links:
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၁)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၂)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၃)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၄)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၅)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၆)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၇)


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3403

Reply to This

Replies to This Discussion

Great, thanks for such usage,

thanks
thanks for knowledge
Thanks for knowledge.

Great!!!

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service