လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ ထူးျခားေသာ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား - အပိုင္း (၆)

Jack the lad (ဂ်က္ ဟူေသာ ေကာင္ကေလး)

ရာဇဝတ္သားမ်ားအေၾကာင္းေျပာၾကမည္ဆိုပါက Jack the lad (ဂ်က္ ဟူေသာေကာင္ကေလး) ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းထဲမွ Jack (ဂ်က္) သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို သာမန္ကုိယ္စားျပဳသည့္ဟန္ျဖင့္ ေျပာဆိုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ၎အသံုးအႏႈန္းသည္ အမွန္တကယ္ကိုပင္ သူခိုးတစ္ဦးျဖစ္သူ Jack Sheppard ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေကာင္းဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္ပါသည္။ သူ႕အား လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ Spitalfields ဟူေသာေနရာတြင္ ၁၇၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး သူ၏ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုလုပ္ေသာ ဘဝက သူ႕အားဖမ္းဆီးခံရေစၿပီး ေလးႀကိမ္တိုင္ေထာင္ခ်ထားျခင္းခံခဲ့ရေစပါသည္။

သို႔ေသာ္ (ေျပာၾကသည္မွာ) အႀကိမ္တိုင္း သူသည္ ေထာင္ေဖာက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ေကာင္းျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ စိတ္ကူးယဥ္မႈကို ဖမ္းစားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၎ေခတ္ကာလႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းေခတ္တို႔၏ ေက်းလက္သီခ်င္း၊ ကဗ်ာစသည္တို႔တြင္ သူ႔အေၾကာင္း ပါလာတတ္ပါသည္။ ဥပမာ ဤ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္ နမူနာထဲကအတိုင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ "For if ever fellow took delight in swigging ,gigging, kissing, drinking, fighting, Damme I'll b bold to say that Jack's the Lad." (ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အကယ္၍ တစ္ေကာင္ေကာင္ကမ်ား အရက္ တဂြပ္ဂြပ္ေမာ့ တာတို႔၊ ကခုန္ေပ်ာ္ပါးေနတာတို႔၊ နမ္း႐ႈံ႕ေနတာတို႔၊ ေသာက္စားရန္ျဖစ္ေနတာတို႔မွာ ေပ်ာ္ပါးေနတယ္ဆိုရင္ ငါရဲရဲဝံ့ဝံ့ေျပာရဲ တာက အဲ့ဒါ ဂ်က္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဘဲ။)

Blog.oxforddictionaries.com မွ Simon Thomas ၏ What’s in a name? Bob’s your uncle and other curious expressions ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


Related Links:
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၁)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၂)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၃)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၄)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၅)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၆)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၇)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 585

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks amillion...

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service