ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း- ၁၂ (Neck)

လည္ပင္း(Neck) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ လည္ပင္း (Neck) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

လည္ပင္း (Neck)ကို နာမ္(noun) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Neck (n) - လည္ပင္း၊ လည္တိုင္

Giraffes have very long necks. (သစ္ကုလားအုပ္)

He craned his neck to see over the heads of the crowd. (crane his neck - လည္ဆန္႔သည္)

She wore a gold chain around her neck. (သူ႔ လည္တိုင္မွာ ေရႊဆြဲႀကိဳး ဆြဲထားတယ္)

 

Neck (n) - လည္ပင္းေကာ္လာ

My shirt is a little tight in the neck. (ကၽြန္ေတာ္ အကႌ်လည္ပင္း က နည္းနည္း ၾကပ္ေနတယ္)

 

Neck (n) - အရာဝတၳဳ လည္ပင္း

The neck of a bottle/ violin/ guitar (ဂစ္တာ၊ တေယာ၊ ပုလင္း စသည္တို႔၏ လည္ပင္း)

 

လည္ပင္း (Neck)ကို ႀကိယာ(verb) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

neck/ necked/ necked/ necking

Neck (v) - လည္ခ်င္း ယွက္သည္၊ နမ္းသည္။

The two of them were necking on a park bench. (ပန္းၿခံထဲက ခံုတန္းလ်ား ေပၚမွာ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ …………)

 

လည္ပင္း(Neck)ကို အီဒီယမ္ အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

get it in the neck [IDM] – ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ျခင္း၊ အျပစ္ေပး ခံရသည္။

You will get it in the neck if you’re caught stealing. (မင္းခိုးတာ မိသြားလို႔ကေတာ့ မင္း ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အျပစ္ေပးခံရလိမ့္မယ္)

Bob got it in the neck for being late. (ေဘာ့ဘ္ တစ္ေယာက္ ေနာက္က်လို႔ အျပစ္ေပးခံရတယ္/ အျပစ္တင္ခံရတယ္)

neck and neck (with sb/sth) [IDM] – (ၿပိဳင္ပြဲ၊ ျမင္းပြဲ စသည္တို႔၌) သူမသာ ကိုယ္မသာ၊ အႀကိတ္အနယ္

The leading runners are neck and neck. (ၿပိဳင္ပြဲမွာ ထိပ္ဆံုးက သူေတြက သူမသာ ကိုယ္မသာ၊ အႀကိတ္အနယ္ ပဲ)

 

neck of the woods [IDM] – မထင္မွတ္ေသာ ေနရာ

What are you doing in the neck of the woods?

We don’t see you in the neck of the woods.

 

risk/ save one’s neck [IDM] – ကိုယ္အသက္ ကိုယ္လု

He won’t help you – he is only interested in saving his own neck. (မင္းကို သူ ကူညီလိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ သူက သူအသက္ပဲ သူလု ဖို႔ စိတ္ဝင္စားတယ္)

 

breathe down sb’s neck [IDM] – မ်က္လံုး ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္သည္

It’s awful having a boss who breathes down your neck all the time. (မ်က္လံုး ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနတဲ့ သေဌး ရွိေနတာ တကယ္ စိတ္မသက္သာ စရာပဲ)

 

be up to one’s neck (in sth) [IDM] – အလြန္ အလုပ္႐ႈပ္သည္၊ နစ္ေနသည္

I’d like to help, but I’m up to my neck at that moment. (ငါ တကယ္ကို ကူညီခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ငါကိုယ္တိုင္က ခုအခ်ိန္မွာ အရမ္း အလုပ္႐ႈပ္ေနတယ္)

She is up to her neck in debt/ problems. (သူ က အေၾကြးေတြ/ ျပႆနာေတြ နဲ႔ နစ္ေနတယ္)

 

လည္ပင္း (Neck)ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခား အသံုးအႏႈန္းမ်ား

Neckline                  - လည္ပင္း အဝိုက္(a dress with a high/ low neckline)

Necktie                   - လည္စည္း၊ နက္ကတိုင္ (ေၾကာင္လွ်ာသီး)

Necklace                 - လည္ဆြဲ

Crew neck               - အက်ႌလည္ပင္းေပါက္ အဝိုင္း (သေဘၤသားအက်ႌ၊ တီရွပ္အက်ႌ လည္ပင္းကဲ့သို႔)

Polo neck/ roll neck  - ကိုးရီးယာ ဆြယ္တာ အက်ႌလည္ပင္းကဲ့သို အေခါက္ ပံုစံ အက်ႌ လည္ပင္း

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝကာ လိုသလို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Phone: (95) 9 421752568

siraungkou.umk@gmail.com

www.siraungkou-umk.blogspot.com

Views: 1583

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

thanks

thanks

I am now a member of Myanmar Network. So I would like to request to send me this full lesson via email. Thank you very much.

Dear Hein Taeezar Myo,

You should request the Admin of Myanmar Network to send the full lesson via email. Because the deliveries is managed by the Admin (as far as I know).

Thanks

thz bro

Thank u, sir ^_^

Thank you, Sir

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service