အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာအသစ္မ်ား - New English Lessons on Our Websites (24 April 2013)


The Rise of Vinyl: Record Store Day

Do you still buy music in record stores or do you download everything? 20th April 2013 was the sixth annual Record Store Day, a time to celebrate independent music shops everywhere! Find out more in this article!
Read more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/2013/04/17/rise-vinyl-r...


Pizza and Chips

This great song is about days, pizza, chips and a monster! There's also a lovely worksheet to download which practises days and food vocabulary. See more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/pizza-and-chips


Celebrate the Joy of Reading

Do you love reading? Who introduced you to it? Was it your mother or father? A grandparent or a brother or sister? Can you remember the first story you ever read? Watch this video celebrating the joy of reading, then visit the website, tell your own story and share it on Facebook!
See more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/freetime/video-zone/cel...


Climate Change : Facing The Future

Do you worry about climate change? What should we do to help?
Read more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/2012/06/05/climate-chan...


Learning styles

Not only does this lesson allow learners to practise their listening skills by listening to other non-native speakers discussing the way they learn, it also gives them the opportunity to put what they hear immediately into practice. The activities here use the learning suggestions made in the extract and put them into a real learning context. The students will be encouraged to experiment with the learning strategies discussed in the audio with the end objective being to analyse their own learning styles.
Read more - http://www.teachingenglish.org.uk/lesson-plans/learning-styles


How to measure advanced level students' progress

No matter what textbook(s) you may use, you will need some special tasks for a lesson which is dedicated to measuring the progress of your advanced level students. These tasks should be different from the ones used regularly, and they should also differ from the customary tests. First of all, instead of a separate grammar or reading test, you offer a test which combines various aspects of language learning.
Read more - http://www.teachingenglish.org.uk/activities/how-measure-advanced-l...


Learner training with young learners

Learner training is about developing students' awareness of how they learn. It aims to develop students' learning strategies with the intention of making learners more effective and independent. Learner training can be started with students as young as 5 years old! The article that follows contains learner training activities you could try with your young learner students.
Read more - http://www.teachingenglish.org.uk/articles/learner-training-young-l...

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၏ ေႏြရာသီ အစီအစဥ္မ်ား

အသက္ ၆ႏွစ္ မွ ၁၄ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ ဗဟုသုတ ရဖြယ္အစီအစဥ္မ်ားကို မတ္လႏွင့္ေမလ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း က်င္းပေပးသြားပါမည္။ 

  • အဂၤလိပ္စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတညဏ္စမ္းျပိဳင္ပြဲမ်ား (အဂၤါေန႕ - ေန႕လည္ ၃ နာရီ)
  • ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္း၊ Origami အ႐ုပ္ေခါက္ျခင္း ႏွင့္စကၠဴပန္းေလးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (ၾကာသပေတး - ေန႕လည္၃နာရီ)

ေႏြရာသီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စာၾကည့္တိုက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုသိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၄၆၅၈ ၊ ၂၅၆၂၉၀ လိုင္းခြဲအမွတ္ ၃၃၁၆ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ enquiries.library@mm.britishcouncil.org သို႔လည္း email ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အမွတ္ ၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕သို႔လည္း လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား - MSF-Holland, Welthungerhilfe, OXFAM, World Health Organization-Country Office for Myanmar, Good Neighbors International, Malteser International, D’s Place Consultancy Services, UNDP Myanmar, Air Bagan Ltd. ႏွင့္ Myanmar Red Cross Society တို႕မွ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ားအားwww.myanmar-network.net တြင္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အသစ္တင္ေပးထားပါသည္။ အလုပ္ရွာေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား share ေပးပါ။

Link - http://www.myanmar-network.net/profiles/blog/list

ROAD TO IELTS: FREE ONLINE PREPARATION

Try now the fantastic online preparation course "Road to IELTS" developed by the British Council and Clarity English, world leader in distance learning.

- TEST DRIVE is FREE for everyone and gives you all the IELTS basics
- LAST MINUTE adds 20 hours more and is FREE for all IELTS candidates. You will receive your username and password when you register for IELTS exam.
- FULL VERSION includes 120 hours and can be bought online

Accessible any time and from anywhere with an internet connection, the course covers all four parts of the test (listening, reading, speaking and writing), gives explanations of question types, provides tips on how to handle the tasks, and provides online scoring of exercises so that candidates can assess their level and progress. Try it now for free at http://www.roadtoielts.com/testdrive

 

Views: 744

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

thank

thank alot.

Blesses!

for share

Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service