အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာအသစ္မ်ား - New English Lessons on Our Websites (27 January 2014)


Tell a story or personal anecdote

Have you ever had an experience that would make an interesting story? Have you ever been on a difficult or exciting journey? Has anything strange or unusual ever happened to you? Sometimes in exams you're asked to tell a personal story. Watch this video for lots of useful tips and vocabulary!
See more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/te...


Film review

Look at the film review and do the exercises to improve your writing skills.
See more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-p...


Chinese New Year

The Lunar New Year is coming up next week and people all over the world will be celebrating Chinese New Year, Korean New Year (Seollal), Vietnamese New Year (Tết) and more! Find out all about how it's celebrated in the UK in this article from UK Now! Will you be celebrating next week?
Read more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/chinese-...


When I was young...

Read this article about what the author dream of becoming when he was younger?
Read more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/entertainment/...


Magic spell

A witch is making a magic spell. She's putting some strange things in her pot! Can your children colour the five scary animals in this picture? Great listening practice.
See more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it/m...


My Favourite Day - Chinese New Year

Chinese New Year is coming soon, so this is the perfect time to teach your children about this important cultural festival. In this story, we hear from a girl who tells us about her favourite day.
See more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/my-favo...

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


 

Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- ေမလ ၂၀၁၃ မွစ၍ အသင္းဝင္မ်ားကို လစဥ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၁၀ ကဒ္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။  
- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လိုင္းမွ စကားေျပာ (Chat) ႏိုင္မည္၊ Message ေပးပို႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

Non-members can now view all the content at http://www.myanmar-network.net/ but we would very much like you to join our community as a member so you can enjoy the above benefits. 

With more than 56,000 members worldwide, Myanmar Network is the largest English language learning network in Myanmar. Join us now to read hundreds of lessons and articles for free! 

Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား - Terre des hommes Italia, Waaneiza Worldwide Group of Companies, Chiyoda & Publice Works, Ooredoo, Pact, CB Bank, Myanmar Red Cross Society, MSF-Holland, Plan International, SERGE PUN & ASSOCIATES, Mercy Corps ႏွင့္ Parkson တို႕မွ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ားအား www.myanmar-network.net တြင္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အသစ္တင္ေပးထားပါသည္။ အလုပ္ရွာေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား share ေပးပါ။

Link - http://www.myanmar-network.net/profiles/blog/list

Views: 507

Reply to This

Replies to This Discussion

(y)

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service