အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာအသစ္မ်ား - New English Lessons on Our Websites (3 July 2013)


Beach

Listen and read the instructions then colour the beach picture.
See more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it/b...


The lantern (a Ramadan story)

A young prince runs away from home and is imprisoned by a lonely ghoul. Who will save him? Ramadan is an Islamic festival, a time of year when people remember the poor. Read the Lantern, a story about the special festive lanterns that light up the nights during Ramadan.
Read more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lan...

Grammar

Do you want to practise your English grammar? Watch the grammar videos, play the grammar games, print the grammar worksheets, write to us in the grammar quiz section and then test yourself with our downloadable grammar tests. Don't forget you can always print the grammar reference cards to help you.
See more - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar


Hooked on Wimbledon

Do you enjoy playing or watching tennis?
Read more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/2013/06/29/hooked-wimbl...


Facebook, your parents and you

30 June was Social Media Day so it's a good time to share this feature on Facebook, your parents and you! What do you do to stay safe online?
Read more - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/2012/04/16/facebook-you...


Summer destinations

These are activities that encourage students to talk about their plans for the summer. They practise descriptions of places using photos from travel brochures in groups and take turns in describing the place in their picture: the climate, the location, the activities you can do there.
See more - http://www.teachingenglish.org.uk/activities/summer-destinations

Poplingual

What's Popping in Language Learning! Poplingual curates the best of the language learning web in one place.
See more - http://www.teachingenglish.org.uk/links/poplingual


 

 

[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- ေမလ ၂၀၁၃ မွစ၍ အသင္းဝင္မ်ားကို လစဥ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၁၀ ကဒ္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။  
- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လိုင္းမွ စကားေျပာ (Chat) ႏိုင္မည္၊ Message ေပးပို႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Non-members can now view all the content at http://www.myanmar-network.net/ but we would very much like you to join our community as a member so you can enjoy the above benefits. 

With more than 50,000 members worldwide, Myanmar Network is the largest English language learning network in Myanmar. Join us now to read hundreds of lessons and articles for free! 

Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား - British Embassy, WOH HUP INTERNATIONAL, Oxfam, Proximity, Ayar Swan Ah, Frontiir, MSF Holland, Myanmar Red Cross Society, Elan Holdings ႏွင့္ MIN WAI THIT INTERNATIONAL တို႕မွ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ားအား www.myanmar-network.net တြင္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အသစ္တင္ေပးထားပါသည္။ အလုပ္ရွာေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား share ေပးပါ။

Link - http://www.myanmar-network.net/profiles/blog/list

 

ROAD TO IELTS: FREE ONLINE PREPARATION

Try now the fantastic online preparation course "Road to IELTS" developed by the British Council and Clarity English, world leader in distance learning.

- TEST DRIVE is FREE for everyone and gives you all the IELTS basics
- LAST MINUTE adds 20 hours more and is FREE for all IELTS candidates. You will receive your username and password when you register for IELTS exam.
- FULL VERSION includes 120 hours and can be bought online

Accessible any time and from anywhere with an internet connection, the course covers all four parts of the test (listening, reading, speaking and writing), gives explanations of question types, provides tips on how to handle the tasks, and provides online scoring of exercises so that candidates can assess their level and progress. Try it now for free at http://www.roadtoielts.com/testdrive

 

Views: 1280

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
thanks always

Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service