မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို ေအာက္တုိဘာလလယ္ အတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု၊ မွတ္ပံုတင္၊ ေက်ာင္းသားကတ္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက
British Council - Mandalay
02-33904, 011-203114 Ext 801
အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊
လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR MID OCTOBER 2016

The Confidence Code: The science and art of self-assurance
by Katty Kay
Barcode # MB007059

Exploring Citizenship
by Christina Hughes
Barcode # MB007162

Evolution of the Internet
by Cara Acred
Barcode # MB007166

Disabilities
by Cara Acred
Barcode # MB007165

Censorship
by Cara Acred
Barcode # MB007171

Consumerism
by Cara Acred
Barcode # MB007158

Energy Alternatives
by Cara Acred
Barcode # MB007159

Anxiety and Stress
by Cara Acred
Barcode # MB007161
Alternative Diets
by Cara Acred
Barcode # MB007160

Money Doesn’t Grow On Trees!
by Paul Mason
Barcode # MB007094

Physics Calculations for GCSE & IGCSE
by Brian Mills
Barcode # MB007081

A Day in Your Life: 24 hours inside the human body
by Dr Hilary Jones
Barcode # MB007061

Skin Cleanse
by Adina Grigore
Barcode # MB007136

Brilliant Graduate CV
by Jim Bright
Barcode # MB006697

Brain Scripts for Sales Success
by Drew Eric Whitman
Barcode # MB007038

Marketing Interior Design
by Lloyd Princeton
Barcode # MB007097

Art Therapy: An Anti-Stress Colouring Book
by ART
Barcode # MB007163

World’s Greatest Gospel Songs for Piano & Voice
by WOR
Barcode # MB007073

How to Fail at Almost Everything and Still Win Big: Kind of the story of my life
by Scott Adams
Barcode # MB007084

Noble Conflict
by Malorie Blackman
Barcode # MB007093

Big Day Out
by Jacqueline Wilson
Barcode # MB006058

How to Train Your Dragon: The Day of the Dreader
by Cressida Cowell
Barcode # MB006036

Magic Molly: The Clever Little Kitten
by Holly Web
Barcode # MB005121

Views: 213

Reply to This

Replies to This Discussion

Hello ,

Mingalarpar ! အမ ကြ်န္ေတာ္ email ထဲကုိေန႔စဥ္ english lesson mail ေတြ တခုမွမရေတာ့လုိ႔ ကူညီလုိ႔ရရင္ ကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service