မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို စက္တင္ဘာလလယ္ အတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု၊ မွတ္ပံုတင္၊ ေက်ာင္းသားကတ္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 011-203114 Ext 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR MID SEPTEMBER 2016

Free Internet (Never pay for internet again)
by Randy Benjamin
Barcode # MB007060

How to be a Money Magnet
by Julie Nichol
Barcode # MB007051


Illustrated Phrasal Verbs (Student’s book)
by Andrew Betsis
Barcode # MB007074


GCSE Success: English Literature (Complete Revision & Practice)
by Ian Kirby  
Barcode # MB007116


GCSE Success: English Literature (Exam Practice Workbook)
by Ian Kirby
Barcode # MB007114

GCSE Success: English Literature (Revision Guide)
by Ian Kirby
Barcode # MB007115


English Language Revision Guide
by Julie Hughes
Barcode # MB007148

English Language Revision Workbook
by Julie Hughes
Barcode # MB007149


Usborne Growing up for Girls
by Felicity Brooks
Barcode # MG006614

Cambridge IGCSE: Physics (Workbook)
by Heather Kennett
Barcode # MB007111

Cambridge IGCSE: Chemistry (Workbook)
by Bryan Earl
Barcode # MB007113


Cambridge IGCSE: Biology (Workbook)
by Dave Hayward
Barcode # MB007112


Cheeky Revision Shortcuts to.., IGCSE Biology
by S-cool Revision
Barcode # MB007063


Passion Into Profit: How to make big money from who you are and what you know
by Andy Harrington  
Barcode # MB007042


Limitless – Leadership that Endures
by Ajaz Ahmed
Barcode # MB007004


How to draw anything
by Mark Linley
Barcode # MB007032


Realistic Textures
by Diane Cardaci
Barcode # MB007085

How to draw Perspective: In easy to follow step-by step drawings
by Mark Bergin

Barcode # MB007076

How to draw Pets: In easy to follow step-by step drawings
by Mark Bergin  
Barcode # MB007072


Landscape Drawing in Pencil
by Frank M. Rines
Barcode # MB007071

An Introduction to Acrylics
by Ray Smith  
Barcode # MB007050

Terry’s Top Tips for Acrylic Artists
by Terry Harrison
Barcode # MB007139

Usborne Activities: Travel Quizzes   
by Simon Tudhope
Barcode # MB007078

Views: 117

Reply to This

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service