မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို  အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

011-203114 Ext 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR MID FEBRUARY 2017

Core Skills: Express IT Sharing Your Media Online
by Gillian Gosman
Barcode # MB007126

Health, Safety and Environment Test
by CITB
Barcode # MB007062

The Art of Shouting Quietly: A guide to self-promotion for introverts and other quiet souls  
by Pete Mosley
Barcode # MB007054
Politics: A Complete Introduction
by Dr Peter Joyce
Barcode # MB007058

Look Great Feel Great: 12 Keys to Enjoying a Healthy Life Now
by Joyce Meyer
Barcode # MB007152

Understanding Fitness
by Cara Acred
Barcode # MB007156

Illustrated Phrasal Verbs
by Andrew Betsis
Barcode # MB007150

Key Stage Three – Biology, Physics & Chemistry (Answer Book)
by CGP
Barcode # MB007154

Sylvia’s Super-Awesome Project Book – Volume 2
by Sylvia Todd
Barcode # MB007075

Project Management: Planning, Organizing, Evaluating
by Peter Hobbs
Barcode # MB007052

SpongeBob Square Pants: Talent Show
by Michael Watts
Barcode # MG5878

SpongeBob Square Pants: SpongeBob’s New Toy
by Fiona Davis
Barcode # MG5879

SpongeBob Square Pants: Wormy
by Michael Watts
Barcode # MG5880

SpongeBob Square Pants: Underwater Friends
by Jacquie Bloese
Barcode # MG5881

How to Train Your Dragon
by Cressida Cowell
Barcode # MG005669

How to Train Your Dragon: How to Twist a Dragon’s Tale
by Cressida Cowell
Barcode # MG005724

Usborne Action Dogs: Danger of the Ice
by Steve Barlow
Barcode # MG005547

Usborne Action Dogs: Terror in Space
by Steve Barlow
Barcode # MG5882

Roald Dahl’s Mischief and Mayhem
by Roald Dahl
Barcode # MG5875

Usborne Young Reading: The Adventure of Huckleberry Finn
by Rob Lloyd Jones
Barcode # MG5877

Amazing Grace
by Mary Hoffman
Barcode # MB007164

Magical Animals at Bedtime
by Lou Kuenzler
Barcode # MG5869

 

Views: 107

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service