Oxford အဘိဓာန္မ်ားတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ စကားလုံးမ်ား - အပိုင္း (၁)

ဆာေလာင္တဲ့အတြက္ သင္ စိတ္တုိ (hangry) ေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ အက်ီစယ္ (bantz) ခံရတာကုိ ႀကဳံဖူးပါ သလား။ ဒါကုိပုိဆုိးေအာင္လုပ္တာကေတာ့ နံေဘးခုံမ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ေလာက္ေအာင္ ေအာက္စ္ဖို့အဘိဓာန္ရဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေပါင္ (၂) လုံးကုိ ကားၿပီးထုိင္ (manspreading) ေနတဲ့ လူျဖစ္ပါသလား။ ဘီယာအခ်ိန္ (beer o'clock) ေရာက္လာၿပီလား? Oxford တကၠသုိလ္ပုံႏွိပ္စက္က ေလးလတစ္ႀကိမ္ ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံထားေသာ စကားလုံးအသစ္မ်ားကို မၾကာမီက ျဖည့္စြက္လုိက္ပါသည္။ ၎တုိ႔ အထဲတြင္ ေစာေစာကေျပာလိုက္သည့္ bantz၊ manspreading ႏွင့္ beer o'clock တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

ဒီစကားလုံးအားလုံးကုိ အဘိဓာန္ရဲ႕ web version မွာ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းၿပီျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ စာလုံးေတြကုိ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းလာခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Oxford အဂၤလိပ္အဘိဓာန္စာအုပ္ထဲသုိ႔ ေနာက္ဆုံးေရာက္ မေရာက္ကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။
ျဖည့္စြက္လုိက္ေသာ စကားလုံးအသစ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။


Awesomesauce (adj) (U.S oxford)

နာမ၀ိေသသန ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ အဂၤလိပ္စကားအသုံးအႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးေသာ အသုံးအႏႈန္း(သုိ႔)အရပ္သုံးစကားျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ၊ ထူးကဲေသာ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

Bants (also bantz), (plural, n) (Brit.informal)

bantz လုိ႔လည္းစာလုံးေပါင္းပါသည္။ အမ်ားကိန္းနာမ္ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး- ရင္းႏွီးေသာအသုံးအႏႈန္း(သုိ႔) အရပ္သုံးစကားျဖစ္ပါသည္။ တျခားလူတစ္ဦး (သုိ႔) အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိေသာ ေပ်ာ္ေစပ်က္ေစေသာ သေဘာေဆာင္သည့္ ေနာက္ေျပာင္ေသာ (သုိ႔) သေရာ္ေသာ စကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ banter (က်ီစယ္ျခင္း) ဟုလည္း အသုံးျပဳပါသည္။

Beer o'clock, (n)

နာမ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဘီယာစေသာက္ ႏုိင္ေသာ တစ္ေန႔တာ၏ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

Blockchain (n) bitcoin

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကး (သုိ႔မဟုတ္) တျခားေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေငြေၾကးစနစ္ (crypotcurrency) ကုိအသုံးျပဳ၍ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ထားသည္ကို အခ်ိန္ကာလအလုိက္ လူသိရွင္ၾကား မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လယ္ဂ်ာစာအုပ္။

Brain fart (n) (informal)

ရင္းႏွီးစြာသုံးေသာ စကားအသုံးအႏွဳန္းျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္စြာ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း ေခတၱခဏပ်က္ယြင္းသြားျခင္း လုိ႔အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

Brexit (n)

ဥေရာပသမဂၢ (European Union) မွ United kingdom ၏ အလားအလာရွိေသာ (သုိ႔) စိတ္ကူး ယဥ္သက္သက္မွ်ျဖစ္ေသာ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၏ အေခၚအေ၀ၚတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (British+Exit = Brexit)

Bruh (n) (U.S. informal)

US အရပ္သုံး စကားျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားသူငယ္ခ်င္းလို႕ အဓိပါၸယ္ရပါသည္။

Buttdial (v) (U.S. informal)

US အရပ္သုံးစကားျဖစ္ပါသည္။ ေဘာင္းဘီ အေနာက္ဘက္အိပ္ကပ္ထဲတြင္ရွိေသာ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ မေတာ္တဆႏွိပ္ျပီး ဖုန္းေခၚမိသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

Butthurt (adj) (U.S.informal)

နာမ၀ိေသသနျဖစ္ပါသည္။ US အရပ္သုံးစကားျဖစ္ပါသည္။ အလြန္အမင္း(သုိ႔)မေတာ္တရား အေစာ္ကားခံရေသာ (သုိ႔)မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေသာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။


Mashable.com မွ Blathnaid Healy ၏ 'Manspreading' and 22 more words added to Oxford Dictionaries ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2084

Reply to This

Replies to This Discussion

thankyou
Thz a million
Thank you very much

Thank You :-)

thank you so much.
Thanks

Thanks a lot.

Thank you so much

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service