အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Not anywhere near/Believe it or not/Fancy/You’ll never guess!)

Not anywhere near (အမ်ားႀကီး လိုေသးတယ္)

 

အမ်ားႀကီးနည္းေသးတယ္၊ လိုေသးတယ္လို႕ အေလးအနက္ ေျပာခ်င္ရင္ not anywhere near ကို သံုးႏုိင္တယ္။

 

I've not done anywhere near enough work to pass the exam.
စာေမးပြဲေအာင္ဖို႕ စာေတြ အမ်ားႀကီး ထပ္က်က္ဖို႕ လိုေသးတယ္။ 

We haven't anywhere near the money it takes to rent a flat there.
အဲဒီရပ္ကြက္မွာ အခန္းငွားႏုိင္ဖို႕ ဒို႕မွာ ႐ွိတဲ့ေငြနဲ႕ဆို အမ်ားႀကီး လိုေသးတယ္။

 

Believe it or not (မယံုႏုိင္စရာဘဲ)

 

အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္၊ မျဖစ္ေလာက္ဖူးလို႕ ထင္ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အမွန္ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာခ်င္ရင္ believe it or not ကို သံုးႏုိင္တယ္။

 

Believe it or not, it didn't rain all the time we were in London.
မယံုႏုိင္စရာဘဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ ၊ကြၽန္မတို႕ လန္ဒန္မွာ ႐ွိေနတဲ့တစ္ခ်ိန္လံုး မိုးမ႐ြာဘူး။

Believe it or not, we found a cheap and comfortable place to stay right in the city centre. မယံုႏုိင္စရာဘဲ၊ ကြၽန္ေတာ္၊ကြၽန္မတို႕ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ အခန္းငွားခသက္သာၿပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ တည္းလို႕ရတဲ့ေနရာ ေတြ႕ခဲ့တယ္။


Fancy (ၾကားသားမိုးႀကိဳး၊ ဟန္က်လိုက္တာ)

 

အံ့ၾသတုန္လႈပ္တဲ့အခါ္ Fancy ကို သံုးႏုိင္တယ္။

 

Fancy the boss given an extra day's holiday at Christmas! He's usually so mean!
ၾကားသားမိုးႀကိဳး၊ ခရစ္စမတ္က်ရင္ ေဘာ့စ္က အားလပ္ရက္တစ္ရက္ အပိုေဆာင္းေပးမယ္တဲ့။

Fancy! My new boyfriend's parents have just moved in next door to my uncle and aunt.
ဟန္က်လိုက္တာ၊ ဒို႕ေကာင္ေလးရဲ႕ အေဖနဲ႕အေမက ဒို႕ ဦးေလးနဲ႕ အေဒၚ ေနတဲ့အိမ္ရဲ႕ ေဘးအိမ္ကို ေျပာင္းလာတယ္။

 

You’ll never guess! (မင္းအံၾသသြားမွာ)

 

အံ့ၾသစရာ၊ စိတ္လႈပ္႐ွားစရာတစ္ခုခုကို ေျပာေတာ့မယ္ဆုိရင္ you’ll never guess! နဲ႕ အစပ်ိဳးႏုိင္တယ္။

 

You'll never guess what the boss wanted to talk to me about! He wants me to be the office manager!
ေဘာ့စ္က ငါ့ကို ဘာေခၚေျပာသလဲ မင္းသိရင္ အံ့ၾသသြားမွာ။ ငါ့ကို ႐ံုးခန္းရဲ႕ မန္ေနဂ်ာ လုပ္ခိုင္းမလို႕။

You'll never guess who was at the charity reception last night! Prince William!
မေန႕ညက ရန္ပံုေငြဧည့္ခံပြဲကို ဘယ္သူလာသလဲ မင္းသိရင္ အံ့ၾသသြားမွာ။ မင္းသား ဝီလီယံ လာတယ္။

 

Guess what? ကို အလားတူ သံုးႏုိင္တယ္။

 

Guess what? I've just got a big pay rise!
မင္းသိရင္ အံ့ၾသသြားမွာ၊ ငါအခုေလးတင္ လစာအမ်ားႀကီး တိုးသြားၿပီ။

I didn't win the first prize but guess what? I was commended highly for good citizenship!
ငါ ပထမဆုေတာ့ မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ မင္းသိရင္ အံ့ၾသသြားမွာ၊ ငါ ႏိုင္ငံသားေကာင္းပီသမႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ခံရတယ္။

 

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 2844

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you

is that idiom ? can anybody reply me .

Good ! ! !

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Thanks a lot
Thanks
Thanks

Fancy the boss given an extra day's holiday at Christmas! He's usually so mean ဆိုတဲ့ ဥပမာ မွာ ပထမ စာေၾကာင္း ရဲ႕ Main Verb က given (V3) ျဖစ္ေနတယ္။ V3 ကို verb Be, have မပါပဲ ဒီအတိုင္း Main verb အေနနဲ႕ sentence ေတြမွာ သံုးလို႕ ရပါလား။ နားမလည္လို႕ ရွင္းျပေပးပါခင္ဗ်ာ....။

Thanks a lot
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service