လက္ေတြ႕အသုံးခ်အဂၤလိပ္စာ - မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား (အပိုင္း ၁)

Practical English – Introductions – Meeting People

လက္ေတြ႕အသုံးခ်အဂၤလိပ္စာ - မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား

 

 

Meeting people (တဦးႏွင့္တဦး အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား)

 

ဤ dialogue ေခၚတဦးႏွင့္ တဦး စကားေျပာဆိုရာတြင္ ေပးထား ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မွာ - "Complete the dialogue" -  dialogue တစ္ခု ျပည့္စုံသြားေစရန္ ကြက္လပ္ ျဖည့္ခါ ေျဖဆိုရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

Complete the dialogue.

 

(1) Receptionist: Hello, can I help you?

Eleanor: I’m Eleanor Hope, the new Sales Manager.

Receptionist: Ah yes, Mr. Fell’s expecting you. Please go in.

 

(2) Mr. Fell: It’s ____ to see you again, Eleanor. ____ to Berlin.

Eleanor: Thank you, Mr. Fell. It’s a great city.

 

(3) Mr. Fell: It certainly is. You’ve _____ Axel Pulz, my assistant, haven’t you?

Eleanor: Yes. Hi, Axel.

 

(4) Mr. Fell: And let me _____ you to Katherine Mercer, our European Marketing Manager.

Eleanor: ______ do you do?

Katherine: How do you do? We’ve ____ a lot about you.

Eleanor: All good, I hope!

 

(5) Mr. Fell: And ______ is Ann Harris. She’s our new graphic designer.

Eleanor: Great to ______ you, Ann.

Ann: And you. Did you have a good ______ from Paris?

Eleanor: Yes, I did, thank you.

 

 

ဤ exercise မ်ားျပဳလုပ္ရန္ setting ကို ေရွးဦးစြာစဥ္းစားရပါမည္။ Setting သည္ "Wh - Question Word" ေခၚ "Who, What, Where, When, How _ _ _ ?” စသည္တို႕ကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားရပါသည္။

 

ဥပမာ-

Who are the people conversing?/ Who are they? ဟူေသာ ေမးခြန္းမွာ dialogue တြင္ စကားေျပာဆိုေနသူမ်ား ၏အမည္ ကိုေမးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေျဖမွာ-

Receptionist, Eleanor Hope, Mr. Fell, Axel Pulz, Katherine Mercer ႏွင့္ Ann Harris တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

What are they?

Who မွ တဆင့္ What သို႕ တဆင့္ကူးေျပာင္းစဥ္းစားရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထိုသူမ်ား၏အလုပ္အကိုင္ ကိုေမးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Receptionist = ဧည့္ၾကိဳ

Eleanor Hope = the new Sales Manager

Mr Fell = the Boss

Axel Pulz = Mr Fells's assistant

Katherine Mercer = European Marketing Manager

Ann Harris = new graphic designer

 

လူတို႕၏ အလုပ္အကိုင္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အမည္နာမႏွင့္ယွဥ္တြဲလ်က္ "Noun in Apposition" ကိုအသုံးျပဳေလ႔ရွိပါသည္။

 

ဥပမာ-

Eleanor Hope, the new Sales Manager

Axel Pulz, new assistant

Katherine Mercer, European Marketing Manager

Ann Harris, new graphic designer

 

ဤကဲ႔သို႕ introduction ေခၚမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားတြင္အမည္ မ်ားကို first name ႏွင့္ surname တြဲ ၍ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကိုလည္းသိရွိရပါသည္။

 

First name                      Surname

 

Eleanor                          Hope

Axel                              Pulz

Katherine                       Mercer

Ann                               Harris

 

(Mr. Fell မွာမူ Title "Mr" ႏွင့္ surname "Fell" ကိုယွဥ္တြဲထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ Boss ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ formal form ျဖင့္ သုံးထားပါသည္။)

 

Where is the conversation taking place?/ Where are they?

At Eleanor’s new work place in Berlin.

 

Where does she come from?

She comes from Paris.

 

When is the conversation taking place?

It is taking place when Eleanor is introduced to the staff by Mr. Fell.

 

How are they conversing?

They are conversing through the functions of the English Language.

Eg. Introducing, greeting, responding

(ဤ functioning in English ကိုအေသးစိပ္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။)

 

ဤ setting ကိုသိရွိထားပါက completion exercise ကိုျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူေပမည္။ Dialogue ကို 5 sessions - ၅ ပိုင္းခြဲ ၍ အေသးစိပ္ေလ႔လာပါက language တြင္ function ရွိေၾကာင္းကို ပို၍နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

 

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ 

Daw Tin Nwai Win
Retired Lecturer (English Department, Yangon University) Diploma in Teaching of English Overseas (Leeds University), M.A (T.E.F.L) Y.I.O.E

Views: 7664

Reply to This

Replies to This Discussion

ဆရာမၾကီးရွင့္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ေနာ္ ... ။
အခုလို အက်ိဳးျပဳစာေတြအမ်ားၾကီးေရးႏိုင္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ ။
ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ ။

ေမတၱာျဖင့္
etone

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

Thank you so much for today lesson teacher. Would you help me? I want to study about how to take the note at the meeting I mean that note taking course. I heard that information, It was teach in Singapore Training Center last month.

အရမ္းကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Thank a lot... :)

ေက်းဇူးပါရွင့္။ မွ်ေ၀ေပးလို႕။ ဒီထက္မကတဲ့ ပညာရပ္ေတြ တိုးတက္ခိုင္ၿမဲပါေစ

thank

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ- ကူးယူသြားပါတယ္

ဆရာမၾကီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ခ်မ္းသာပါေစ။ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးျငိမ္းစံ

I would like to thank teacher very much.

thanks a lots sar!

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service