ထိေရာက္စြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း (Present Yourself Effectively by Guy Perring)

[Zawgyi]
အလုပ္ထဲမွာ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပရမယ့္ အလွည့္က်လာတတ္တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စနစ္တက် ေဆြးေႏြးတင္ျပရတာ ျဖစ္ႏိုင္သလို ဝန္ထမ္းေတြကို အလြတ္သေဘာ ေျပာျပတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ အစည္းအေဝးလုပ္ရင္း အခ်ိန္နည္းနည္းယူၿပီး ႐ွင္းလင္းတင္ျပတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

ေဆြးေႏြးတင္ျပတာ ေကာင္းလို႕႐ွိရင္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အလားအလာ ေကာင္းသြားတတ္သလို ညံ့လို႕ ႐ွိရင္လည္း ေနာင္ရာထူးတိုးမယ့္ အခြင့္အေရးေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပတဲ့အခါ အသံုးျပဳရတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို ေလ့လာပါမယ္။ လုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပတဲ့အခါ အခ်က္အလက္ေတြကို စီစဥ္တင္ျပပံု ခပ္ဆင္ဆင္ေတြဘဲ။ စကားစု အခ်ိဳ႕ကို သင္ယူထားမယ္ဆိုရင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။

 

ပထမဦးဆံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ရမယ္။ ေဆြးေႏြးတင္ျပရတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေျပာရမယ္။ ဥပမာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြင့္ ၂မ်ိဳးကို ၾကည့္ပါ။ ပထမအဖြင့္က ပိုၿပီး ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္တဲ့ သေဘာေဆာင္တယ္၊ ဒုတိယအဖြင့္က ပိုၿပီး ခန္႕ညားတဲ့ သေဘာေဆာင္တယ္။

 

 • Right then, let’s get started. For those of you who don’t know me, I’m Ali Ahmad, Head of PR. Today, I’m going to be showing you...
  ကဲ ဒါဆို စလိုက္ၾကရေအာင္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို မသိေသးသူေတြအတြက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္နာမယ္ အလီအာမက္ပါ၊ လူထုဆက္ဆံေရးဌာနမွဴးပါ။ ကေန႕ ကြၽန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတို႕ကို ျပဖို႕ စီစဥ္ထားတာကေတာ့...

 

 • Good morning, ladies and gentlemen. Let me first introduce myself, my name is Ali Ahmad and my role in Jarndice and Jarndice is Head of Public Relations. This morning, my objective is to …..
  ၾကြေရာက္လာၾကေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ ဦးစြာ မိတ္ဆက္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ အလီအာမက္လို႕ ေခၚပါတယ္။ Jarndice and Jarndice  ကုမၸဏီမွာ ကြၽန္ေတာ္ ယူရတဲ့ တာဝန္ကေတာ့ လူထုဆက္ဆံေရးဌာနမွဴး တာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕နံနက္အဖို႕ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ ဦးတည္ခ်က္က ... ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အဖြင့္ (၂) မ်ိဳးစလံုး အစဥ္အလာ သံုးေလ့႐ွိတဲ့ အဖြင့္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားေ႐ွ႕မွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ မရင့္က်က္ေသးရင္ ဒါမွမဟုတ္ လူအမ်ားေ႐ွ႕မွာ စကားထြက္ေျပာဖို႕ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိေသးရင္ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

လူေ႐ွ႕သူေ႐ွ႕ စကားေျပာတာ ပိုၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈ ႐ွိတဲ့သူေတြေတာ့ ဟာသနဲ႕စေျပာလို႕ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟာသနဲ႔ စေျပာဖို႕ဆိုတာ ေျပာသူရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။ ဟာသနဲ႔ စေပမယ့္ ေျပာတဲ့ ဟာသက မရယ္ရဘူးဆိုရင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ တစ္ခုလံုး ထိခိုက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ေမးခြန္းေတြနဲ႕လည္း စ လို႔ရတယ္။ ဥပမာ -

 

 • Nothing is worse than your computer freezing after typing an important document for several hours, is it? Do you know the feeling?
  အေရးႀကီး စာ႐ြက္စာတမ္းကို သံုးေလးနာရီေလာက္ ႐ိုက္ၿပီးမွ ကြန္ပ်ဴတာက ဘာတံု႔ျပန္မႈမွ မ႐ွိေတာ့ဘဲ ရပ္သြားတာထက္ ဆိုးတာ ဘာ႐ွိဦးမွာလဲ။ အဲဒီခံစားမႈကို သိသလား။

 

 • Will the document disappear for ever or will I manage to recover it? Would you prefer a 100% guarantee that all your work is safe? Well ...
  ႐ိုက္တားတဲ့ စာေတြ လံုးဝေပ်ာက္သြားေတာ့မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ျပန္ရေအာင္ ေဖာ္ယူႏုိင္မွာလား။ ႐ိုက္ထားတဲ့ စာေတြအားလံုး မေပ်ာက္ပ်က္ေစရဘူးလို႕ ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံခ်က္ ႐ွိတာကို ပိုၿပီး ႏွစ္သက္မလား။ ဒါဆိုရင္ ...

 

အခုလို ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ အဖြင့္ ဟန္ကေတာ့ ပစၥည္းေရာင္းခ်ဖို႕ ေဆြးေႏြးတင္ျပတဲ့အခါ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစပိုင္းမွာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ နားေထာင္ေနသူမ်ားရဲ႕ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို အစကတည္းက ရယူႏုိင္တယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မ႐ွိပါဘူး။ ပရိတ္သတ္ကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ မိတ္ဆက္ၿပီးတာနဲ႕ ဘာအေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပမယ္ ဆိုတာ ႐ွင္းျပရပါမယ္။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါတယ္။ အသံုးအမ်ားဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ ေဆြးေႏြး တင္ျပမယ့္ အစီအစဥ္ကို အက်ဥ္း ေျပာျပတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာျပဖို႕ ခ်ိတ္ဆက္ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းျပ စကားေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ မိတ္ဆက္အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။ စကားလံုးမဲနဲ႕ ျပထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကို သတိျပဳပါ။

 

 • My presentation will look at three key areas.
  ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ ေဆြးေႏြးတင္ျပမွာကေတာ့ အဓိက နယ္ပယ္ သံုးရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
 • Firstly/I’ll begin by introducing the ... After that, I’ll talk about the need to ... Finally, I will explore possible solutions to ...   ...
  ပထမဆံုး/ဦးစြာပထမ --------------- ကို မိတ္ဆက္ ေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ --------------------------------- လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါမယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ----------------------- ေျဖ႐ွင္းဖို႕ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို စူးစမ္းေဆြးေႏြးပါမယ္။

 

စာေရးတဲ႕အခါ စာပိုဒ္ခြဲျခင္းျဖင့္ စာဖတ္သူက အေၾကာင္းအရာ အကူးအေျပာင္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတင္ျပတဲ့အခါ ပရိတ္သတ္အေနနဲ႕ အဲဒီလို သိေစေရး အေထာက္အကူေပးဖို႕ စာပိုဒ္ခြဲလို႕ မရတဲ့အတြက္ စကားလမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြဟာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ ပင္မအပိုင္းထဲမွာပါ စနစ္တက် သံုးစြဲဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ကို ပရိတ္သတ္က ပိုၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စကားလမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြအေၾကာင္း၊ ဇယား ဂရပ္ အေျချပပံု စတာေတြ သံုးတဲ့ အေၾကာင္း၊ စကားသံကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းအေၾကာင္း၊ ေျဖရခက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားပံု အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြလည္း ဆက္ၿပီး ေရးပါဦးမယ္။

 

(Guy Perring ၏  Present Yourself Effectively အားဆီေလ်ာ္သလိုဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/present-yourself-effectively မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။

 

[Unicode]

အလုပ်ထဲမှာ တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန် ဆွေးနွေးတင်ပြရမယ့် အလှည့်ကျလာတတ်တယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ စနစ်တကျ ဆွေးနွေးတင်ပြရတာ ဖြစ်နိုင်သလို ဝန်ထမ်းတွေကို အလွတ်သဘော ပြောပြတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အစည်းအဝေးလုပ်ရင်း အချိန်နည်းနည်းယူပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

 

ဆွေးနွေးတင်ပြတာ ကောင်းလို့ရှိရင် အလုပ်အကိုင်အတွက် အလားအလာ ကောင်းသွားတတ်သလို ညံ့လို့ ရှိရင်လည်း နောင်ရာထူးတိုးမယ့် အခွင့်အရေးတွေကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့အခါ အသုံးပြုရတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာပါမယ်။ လုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့အခါ အချက်အလက်တွေကို စီစဉ်တင်ပြပုံ ခပ်ဆင်ဆင်တွေဘဲ။ စကားစု အချို့ကို သင်ယူထားမယ်ဆိုရင် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။

 

ပထမဦးဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ရမယ်။ ဆွေးနွေးတင်ပြရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောရမယ်။ ဥပမာ အောက်ဖော်ပြပါ အဖွင့် ၂မျိုးကို ကြည့်ပါ။ ပထမအဖွင့်က ပိုပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ သဘောဆောင်တယ်၊ ဒုတိယအဖွင့်က ပိုပြီး ခန့်ညားတဲ့ သဘောဆောင်တယ်။

 

Right then, let’s get started. For those of you who don’t know me, I’m Ali Ahmad, Head of PR. Today, I’m going to be showing you...
ကဲ ဒါဆို စလိုက်ကြရအောင်။ ကျွန်တော့်ကို မသိသေးသူတွေအတွက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်နာမယ် အလီအာမက်ပါ၊ လူထုဆက်ဆံရေးဌာနမှူးပါ။ ကနေ့ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို ပြဖို့ စီစဉ်ထားတာကတော့...
 

Good morning, ladies and gentlemen. Let me first introduce myself, my name is Ali Ahmad and my role in Jarndice and Jarndice is Head of Public Relations. This morning, my objective is to …..
ကြွရောက်လာကြသော လူကြီးမင်းများ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့် ဦးစွာ မိတ်ဆက်ပါမယ်။ ကျွန်တော့်နာမည် အလီအာမက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Jarndice and Jarndice  ကုမ္ပဏီမှာ ကျွန်တော် ယူရတဲ့ တာဝန်ကတော့ လူထုဆက်ဆံရေးဌာနမှူး တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့နံနက်အဖို့တော့ ကျွန်တော့် ဦးတည်ချက်က ... ဖြစ်ပါတယ်။
 

အထက်ဖော်ပြပါ အဖွင့် (၂) မျိုးစလုံး အစဉ်အလာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ အဖွင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ လူအများရှေ့မှာ ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ အတွေ့အကြုံ မရင့်ကျက်သေးရင် ဒါမှမဟုတ် လူအများရှေ့မှာ စကားထွက်ပြောဖို့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိသေးရင် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။

လူရှေ့သူရှေ့ စကားပြောတာ ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်မှု ရှိတဲ့သူတွေတော့ ဟာသနဲ့စပြောလို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟာသနဲ့ စပြောဖို့ဆိုတာ ပြောသူရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်။ ဟာသနဲ့ စပေမယ့် ပြောတဲ့ ဟာသက မရယ်ရဘူးဆိုရင် ဆွေးနွေးတင်ပြချက် တစ်ခုလုံး ထိခိုက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ မေးခွန်းတွေနဲ့လည်း စ လို့ရတယ်။ ဥပမာ -

 

Nothing is worse than your computer freezing after typing an important document for several hours, is it? Do you know the feeling?
အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းကို သုံးလေးနာရီလောက် ရိုက်ပြီးမှ ကွန်ပျူတာက ဘာတုံ့ပြန်မှုမှ မရှိတော့ဘဲ ရပ်သွားတာထက် ဆိုးတာ ဘာရှိဦးမှာလဲ။ အဲဒီခံစားမှုကို သိသလား။
 

Will the document disappear for ever or will I manage to recover it? Would you prefer a 100% guarantee that all your work is safe? Well ...
ရိုက်တားတဲ့ စာတွေ လုံးဝပျောက်သွားတော့မှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ရအောင် ဖော်ယူနိုင်မှာလား။ ရိုက်ထားတဲ့ စာတွေအားလုံး မပျောက်ပျက်စေရဘူးလို့ ရာနှုန်းပြည့် အာမခံချက် ရှိတာကို ပိုပြီး နှစ်သက်မလား။ ဒါဆိုရင် ...
 

အခုလို ဆွေးနွေးတင်ပြချက် အဖွင့် ဟန်ကတော့ ပစ္စည်းရောင်းချဖို့ ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့အခါ ပိုပြီး သင့်တော် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစပိုင်းမှာ မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်းဖြင့် နားထောင်နေသူများရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို အစကတည်းက ရယူနိုင်တယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။ ပရိတ်သတ်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ကိုယ်တိုင် မိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ ဘာအကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးတင်ပြမယ် ဆိုတာ ရှင်းပြရပါမယ်။ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အသုံးအများဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ဆွေးနွေး တင်ပြမယ့် အစီအစဉ်ကို အကျဉ်း ပြောပြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောပြဖို့ ချိတ်ဆက် စကားအသုံးအနှုန်းတွေ ဒါမှမဟုတ် လမ်းကြောင်းပြ စကားတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ အောက်ဖော်ပြပါ ဆွေးနွေးတင်ပြချက် မိတ်ဆက်အပိုင်းကို ကြည့်ပါ။ စကားလုံးမဲနဲ့ ပြထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို သတိပြုပါ။

 

My presentation will look at three key areas.
ကျွန်တော်/ကျွန်မ ဆွေးနွေးတင်ပြမှာကတော့ အဓိက နယ်ပယ် သုံးရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Firstly/I’ll begin by introducing the ... After that, I’ll talk about the need to ... Finally, I will explore possible solutions to ...   ...
ပထမဆုံး/ဦးစွာပထမ --------------- ကို မိတ်ဆက် ပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် --------------------------------- လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားပါမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ----------------------- ဖြေရှင်းဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို စူးစမ်းဆွေးနွေးပါမယ်။
 

စာရေးတဲ့အခါ စာပိုဒ်ခွဲခြင်းဖြင့် စာဖတ်သူက အကြောင်းအရာ အကူးအပြောင်း၊ အကျဉ်းချုပ် ဒါမှမဟုတ် နိဂုံးချုပ် စသည်ဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့အခါ ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ အဲဒီလို သိစေရေး အထောက်အကူပေးဖို့ စာပိုဒ်ခွဲလို့ မရတဲ့အတွက် စကားလမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေဟာ ဆွေးနွေးတင်ပြချက် ပင်မအပိုင်းထဲမှာပါ စနစ်တကျ သုံးစွဲဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြချက်ကို ပရိတ်သတ်က ပိုပြီး နားလည်သဘောပေါက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

စကားလမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေအကြောင်း၊ ဇယား ဂရပ် အခြေပြပုံ စတာတွေ သုံးတဲ့ အကြောင်း၊ စကားသံကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်းအကြောင်း၊ ဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားပုံ အကြောင်း ဆောင်းပါးတွေလည်း ဆက်ပြီး ရေးပါဦးမယ်။

 

(Guy Perring ၏  Present Yourself Effectively အားဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)

အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/present-yourself-effectively မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။


Views: 11480

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you very much for your share.

thanks for your sharing

thanks

Thanks

It is your goodwill.

I appreciate you for sharing.

I send my best wishes.

thanks

No
I can't thank u enough

Thanks for your post....

Thank you for your post.

thanks

Thanks a lot.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service