[Zawgyi]

presentation လုပ္ရာမွာအသံုးျပဳတဲ့ အဂၤလိပ္စာအသံုးဟာပံုေသစကားစုေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္လို႔ေနပါတယ္။ ကိုယ္တင္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာ
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဘာသာစကားကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေနရင္ အခက္ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီစကားစုေတြကို သိထားရင္ စင္ေပၚမွာေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။  


Starting a presentation (ေဟာေျပာမႈစတင္ျခင္း)
ေဟာေျပာမႈအဖြင့္ပိုင္းမွာ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းေတြပါ၀င္သင့္ပါတယ္။

  • Get people's attention (ေဟာေျပာပြဲမစခင္မွာ ေရာက္တတ္ရာရာစကားေတြေျပာေနမွာျဖစ္တဲ့၊ ဆူညံေနတဲ့ပရိတ္သတ္ရဲ႕အာ႐ံုကို ကိုယ့္ဆီေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း)
  • Welcome them (ပရိတ္သတ္ကိုႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္း)
  • Introduce yourself (မိမိကိုယ္ကို ပရိတ္သတ္ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း)
  • State the purpose of your presentation (မိမိေျပာမည့္အေၾကာင္းအရာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုတင္ျပျခင္း)
  • State how you want to deal with questions (ေမးခြန္းေတြကို ဘယ္လိုျပန္လည္ေျဖဆိုေပးမယ္ဆိုတာအသိေပးျခင္း)


Get people's attention
    If I could have everybody's attention. (တစ္ခ်က္ေလာက္ကၽြန္ေတာ့္ကိုအာ႐ံုစိုက္ေပးႏိုင္မလားခင္ဗ်ာ)
    If we can start. (စလို႔ရၿပီလားခင္ဗ်ာ)
    Perhaps we should begin? (စသင့္ၿပီထင္ပါတယ္ေနာ္)
    Let's get started. (စလိုက္ၾကပါစို႔)

Welcome them
    Welcome to Microsoft. (မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္မွႀကိဳဆိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ)
    Thank you for coming today.  (ဒီေန႔ ဒီကိုၾကြေရာက္လာတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္)
    Good morning, ladies and gentlemen. (မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးခင္ဗ်ာ)
    On behalf of Intel, I'd like to welcome you. (အင္တဲလ္ကုမၸဏီရဲ႕ကိုယ္စား ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုႀကိဳဆိုပါရေစ)

Introduce yourself
My name's Jane Shaw. I'm responsible for travel arrangements. (ကၽြန္မနာမည္ Jane Shaw ပါ။ ကၽြန္မကခရီးသြားအစီအစဥ္ေတြကိုတာ၀န္ယူရပါတယ္။)
For those of you who don't know me, my name's Tom Stotter. (ကၽြန္ေတာ့္ကိုမသိေသးသူမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ Tom Stotter ပါ။)
As you know, I'm in charge of public relations. (အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ က ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးအႀကီးအကဲျဖစ္ပါတယ္။)
I'm the new Marketing Manager. (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာအသစ္ျဖစ္ပါတယ္။)

State the purpose of your presentation
This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပါေမာကၡအသစ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။)
Today I'd like to discuss our failures in the Japanese market and suggest a new approach. (ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္ေစ်းကြက္မွာ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းတရားေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းသစ္တစ္ခုအႀကံျပဳလိုပါတယ္။)
This afternoon, I'd like to report on my study into the German market. (ဒီေန႔လည္ခင္းမွာ ဂ်ာမန္ေစ်းကြက္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေလ့လာမႈကို တင္ျပလိုပါတယ္။)
What I want to do this morning is to talk to you about our new mobile telephone system.
(ဒီမနက္ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္းစနစ္သစ္အေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။)
What I want to do is to tell you about our successes and failures in introducing new working patterns.
What I want to do is to show you how we've made our first successful steps in the potentially huge Chinese market.

State how you want to deal with questions.
If you have any questions, I'll be happy to answer them as we go along. (ေမးစရာေမးခြန္းမ်ားရွိခဲ့ရင္ေမးႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေနရင္းနဲ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါ့မယ္။)
Feel free to ask any questions. (ေမးခြန္းမ်ားေမးၾကပါ။ အားမနာပါနဲ႔ခင္ဗ်ာ။)
Perhaps we can leave any questions you have until the end? (ေမးစရာေမးခြန္းမ်ားရွိခဲ့ရင္ အဆံုးက်မွေမးဖို႔ျဖစ္ႏိုင္မလားခင္ဗ်ာ)
There will be plenty of time for questions at the end. (ကၽြန္ေတာ့္တင္ျပမႈအဆံုးမွာ  ေမးခြန္းေတြအတြက္အခ်ိန္အမ်ားႀကီးေပးထားပါတယ္။)

Signposting
presentation တစ္ခုဟာ အဆင့္သံုးဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ ေလးဆင့္ စသည္ျဖင့္အဆင့္ေတြအမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးေနခ်ိန္အတြင္းမွာ အပိုင္းတစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ပိုင္း၊ အခ်က္တစ္ခ်က္ ကေန ေနာက္တစ္ခ်က္ေျပာင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ ထိုသို႔ေျပာင္းေတာ့မယ့္အေၾကာင္း ပရိတ္သတ္လိုက္ႏိုင္ေအာင္ အခ်က္ျပစကားေလးေတြေျပာေပးရပါတယ္။ ဒါကို signposting လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီလိုစကားစုေလးေတြကိုအလြတ္က်က္မွတ္ထားမွသာစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတဲ့အေျခအေနမွာအဆင္ေျပေျပနဲ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ။
အဲဒါေတြကေတာ့

When you want to make your next point, you ‘move on’. ေနာက္အခ်က္တစ္ခ်က္ေျပာခ်င္ရင္ “move on” ဆက္သြားရပါမယ္

Moving on to the next point. (ေနာက္တစ္ခ်က္ကိုေျပာရရင္ေတာ့)
I’d like to move on to the next point if there are no further questions (ေမးခြန္းေတြေမးဖို႔မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေနာက္တစ္ခုကို သြားခ်င္ပါတယ္။)

When you want to change to a completely different topic, you ‘turn to’. (လံုး၀ျခားနားတဲ့
အေၾကာင္းအရာကိုေျပာင္းေျပာခ်င္တဲ့အခါ “turn to”  . . . ဘက္လွည့္  ပါတယ္။

I’d like to turn to something completely different. (တျခားကြဲျပားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုဘက္လွည့္ခ်င္ပါတယ္။)
Let’s turn now to our plans for next year. (အခု ေနာက္ႏွစ္အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စီမံကိန္းေတြဘက္လွည့္ၾကပါစို႔။)

When you want to give more details about a topic you ‘expand’ or ‘elaborate’. အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြရွင္းျပခ်င္တဲ့အခါ ‘expand’ or ‘elaborate’ လုပ္ပါတယ္။
I’d like to expand more on this problem we have had in Chicago. (ရွီကာဂို ကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျပႆနာအေၾကာင္းအက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။)
Would you like me to expand a little more on that or have you understood enough?
(ဒီအေၾကာင္းနည္းနည္းထပ္ရွင္းျပေစခ်င္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ အားလံုးသေဘာေပါက္ပါရဲ႕လား။)
I don’t want to elaborate any more on that as I’m short of time.
(ကၽြန္ေတာ့္မွာအခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့တဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္းထပ္ၿပီးေတာ့အေသးစိပ္မရွင္းလိုေတာ့ပါဘူး။)

When you want to talk about something which is off the topic of your presentation, you ‘digress’. ကိုယ္ presentation နဲ႔မဆိုင္တဲ့ျပင္ပကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုလမ္းေၾကာင္းေျပာင္း သြားခ်င္တဲ့အခါ “digress” လုပ္ပါတယ္။

I’d like to digress here for a moment and just say a word of thanks to Bob for organizing this meeting.
(ကၽြန္ေတာ္ခဏေလာက္ေဘးေခ်ာ္ၿပီးဒီအစည္းအေ၀းကိုစီစဥ္ေပးတဲ့ ေဘာ့ပ္ကို ေက်းဇူးတင္စကားေလးနည္းနည္းေျပာပါရေစ။)
Digressing for a moment, I’d like to say a few words about our problems in Chicago.
(စကားမစပ္ ရွီကာဂိုကျပႆနာေတြအေၾကာင္းတစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္းေလာက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။)

When you want to refer back to an earlier point, you ‘go back’.
(အရင္ေျပာၿပီးသားအခ်က္တစ္ခုကိုျပန္ညႊန္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ “go back” လုပ္ပါတယ္။
Going back to something I said earlier, the situation in Chicago is serious.
(ခုဏေလးကေျပာခဲ့တာကိုျပန္သြားရမယ္ဆိုရင္ ရွီကာဂိုကအေျခအေနေတြဟာ တကယ့္ကိုအေရးတႀကီးျဖစ္ေနပါၿပီ။)
I’d like to go back to something Jenny said in her presentation.
(ဂ်န္နီရဲ႕ သူ႔ Presentation ထဲမွာ ေျပာခဲ့တာတစ္ခုကိုျပန္သြားခ်င္ပါတယ္။)

To just give the outline of a point, you ’summarize’.
အခ်က္တစ္ခု၊ ေျပာခဲ့တာေတြရဲ႕အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုေပးခ်င္တဲ့အခါ “summarize” လုပ္ပါတယ္။
If I could just summarize a few points from John’s report.
(ဂ်ိဳးရဲ႕အစီရင္ခံစာကေန အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့...)
I don’t have a lot of time left so I’m going to summarize the next few points.
(အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမက်န္ေတာ့တဲ့အတြက္ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာပါ့မယ္။)

To repeat the main points of what you have said, you ‘recap’.
ကိုယ္ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာရဲ႕ အဓိကအခ်က္ကိုျပန္ထပ္ေျပာခ်င္တဲ့အခါ “recap” လုပ္ပါတယ္။
I’d like to quickly recap the main points of my presentation.
(ကၽြန္ေတာ္တင္ျပသြားတာေတြရဲ႕အဓိကအခ်က္ေတြကိုျပန္ထပ္ေျပာရရင္. . . )
Recapping quickly on what was said before lunch,……
(ေန႔လည္စာမတိုင္ခင္ကေျပာသြားတာေတြကို အျမန္ျပန္ေဆြးေႏြးရရင္ . . .)

For your final remarks, you ‘conclude’. အဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္၊ ကိုယ့္ရဲ႕သေဘာထားကိုေျပာခ်င္တဲ့အခါ “conclude”လုပ္ပါတယ္။
I’d like to conclude by leaving you with this thought ……
(. . . ဆိုတဲ့ ဒီစိတ္ကူးေလးကို လူႀကီးမင္းတို႔ထံေပးခဲ့ရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။)
If I may conclude by quoting Karl Marx …….
(ကားလ္မတ္စ္ ကိုကိုးကားၿပီးနိဂံုးခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ . . .)


ဒီေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာအားလံုးရဲ႕မူရင္းဟာ ဒီ http://www.effective-public-speaking.com/index.html ဆိုက္ကျဖစ္ပါတယ္။

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္။

This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပါေမာကၡအသစ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။)  အစား This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပ႐ိုဆက္ဆာအသစ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။) လို႔ျပင္ၿပီးဖတ္ေပးပါရန္။ ကၽြန္ေတာ္ေသေသခ်ာခ်ာမၾကည့္ဘဲမွားၿပီး႐ိုက္မိလိုက္တာပါ။ အေပၚမွာျပင္လိုက္ရင္ေအာက္က comment ေတြအလကားျဖစ္သြားမွာမလို႔ပါ။

ဇာနည္(MyWay!)

10-6-2012

[Unicode]


presentation လုပ်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးဟာပုံသေစကားစုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ ကိုယ်တင်ပြမည့်အကြောင်းအရာ
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တောင် ဘာသာစကားကန့်သတ်ချက်ရှိနေရင် အခက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီစကားစုတွေကို သိထားရင် စင်ပေါ်မှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။  

Starting a presentation (ဟောပြောမှုစတင်ခြင်း)
ဟောပြောမှုအဖွင့်ပိုင်းမှာ အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းတွေပါ၀င်သင့်ပါတယ်။
Get people's attention (ဟောပြောပွဲမစခင်မှာ ရောက်တတ်ရာရာစကားတွေပြောနေမှာဖြစ်တဲ့၊ ဆူညံနေတဲ့ပရိတ်သတ်ရဲ့အာရုံကို ကိုယ့်ဆီရောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း)
Welcome them (ပရိတ်သတ်ကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်း)
Introduce yourself (မိမိကိုယ်ကို ပရိတ်သတ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း)
State the purpose of your presentation (မိမိပြောမည့်အကြောင်းအရာ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်ပြခြင်း)
State how you want to deal with questions (မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုပြန်လည်ဖြေဆိုပေးမယ်ဆိုတာအသိပေးခြင်း)

Get people's attention
    If I could have everybody's attention. (တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော့်ကိုအာရုံစိုက်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ)
    If we can start. (စလို့ရပြီလားခင်ဗျာ)
    Perhaps we should begin? (စသင့်ပြီထင်ပါတယ်နော်)
    Let's get started. (စလိုက်ကြပါစို့)

Welcome them
    Welcome to Microsoft. (မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ)
    Thank you for coming today.  (ဒီနေ့ ဒီကိုကြွရောက်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်)
    Good morning, ladies and gentlemen. (မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ပရိတ်သတ်ကြီးခင်ဗျာ)
    On behalf of Intel, I'd like to welcome you. (အင်တဲလ်ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စား ပရိတ်သတ်ကြီးကိုကြိုဆိုပါရစေ)

Introduce yourself
My name's Jane Shaw. I'm responsible for travel arrangements. (ကျွန်မနာမည် Jane Shaw ပါ။ ကျွန်မကခရီးသွားအစီအစဉ်တွေကိုတာ၀န်ယူရပါတယ်။)
For those of you who don't know me, my name's Tom Stotter. (ကျွန်တော့်ကိုမသိသေးသူများအတွက် ကျွန်တော့်နာမည် Tom Stotter ပါ။)
As you know, I'm in charge of public relations. (အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော် က ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်။)
I'm the new Marketing Manager. (ကျွန်တော်ကတော့ ဈေးကွက်မန်နေဂျာအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။)

State the purpose of your presentation
This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပါမောက္ခအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။)
Today I'd like to discuss our failures in the Japanese market and suggest a new approach. (ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်ဈေးကွက်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကို ဆွေးနွေးပြီး ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုအကြံပြုလိုပါတယ်။)
This afternoon, I'd like to report on my study into the German market. (ဒီနေ့လည်ခင်းမှာ ဂျာမန်ဈေးကွက်အကြောင်း ကျွန်တော့်ရဲ့လေ့လာမှုကို တင်ပြလိုပါတယ်။)
What I want to do this morning is to talk to you about our new mobile telephone system.
(ဒီမနက်ကျွန်တော့်ဆန္ဒကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းစနစ်သစ်အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။)
What I want to do is to tell you about our successes and failures in introducing new working patterns.
What I want to do is to show you how we've made our first successful steps in the potentially huge Chinese market.

State how you want to deal with questions.
If you have any questions, I'll be happy to answer them as we go along. (မေးစရာမေးခွန်းများရှိခဲ့ရင်မေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောနေရင်းနဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားပါ့မယ်။)
Feel free to ask any questions. (မေးခွန်းများမေးကြပါ။ အားမနာပါနဲ့ခင်ဗျာ။)
Perhaps we can leave any questions you have until the end? (မေးစရာမေးခွန်းများရှိခဲ့ရင် အဆုံးကျမှမေးဖို့ဖြစ်နိုင်မလားခင်ဗျာ)
There will be plenty of time for questions at the end. (ကျွန်တော့်တင်ပြမှုအဆုံးမှာ  မေးခွန်းတွေအတွက်အချိန်အများကြီးပေးထားပါတယ်။)

Signposting
presentation တစ်ခုဟာ အဆင့်သုံးဆင့်၊ သို့မဟုတ် လေးဆင့် စသည်ဖြင့်အဆင့်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ တင်ပြဆွေးနွေးနေချိန်အတွင်းမှာ အပိုင်းတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ပိုင်း၊ အချက်တစ်ချက် ကနေ နောက်တစ်ချက်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ထိုသို့ပြောင်းတော့မယ့်အကြောင်း ပရိတ်သတ်လိုက်နိုင်အောင် အချက်ပြစကားလေးတွေပြောပေးရပါတယ်။ ဒါကို signposting လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုစကားစုလေးတွေကိုအလွတ်ကျက်မှတ်ထားမှသာစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခြေအနေမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။
အဲဒါတွေကတော့

When you want to make your next point, you ‘move on’. နောက်အချက်တစ်ချက်ပြောချင်ရင် “move on” ဆက်သွားရပါမယ်။

Moving on to the next point. (နောက်တစ်ချက်ကိုပြောရရင်တော့)
I’d like to move on to the next point if there are no further questions (မေးခွန်းတွေမေးဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ခုကို သွားချင်ပါတယ်။)

When you want to change to a completely different topic, you ‘turn to’. (လုံး၀ခြားနားတဲ့
အကြောင်းအရာကိုပြောင်းပြောချင်တဲ့အခါ “turn to”  . . . ဘက်လှည့်  ပါတယ်။
I’d like to turn to something completely different. (တခြားကွဲပြားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဘက်လှည့်ချင်ပါတယ်။)
Let’s turn now to our plans for next year. (အခု နောက်နှစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေဘက်လှည့်ကြပါစို့။)

When you want to give more details about a topic you ‘expand’ or ‘elaborate’. အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေရှင်းပြချင်တဲ့အခါ ‘expand’ or ‘elaborate’ လုပ်ပါတယ်။
I’d like to expand more on this problem we have had in Chicago. (ရှီကာဂို ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအကြောင်းအကျယ်တ၀င့်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။)
Would you like me to expand a little more on that or have you understood enough?
(ဒီအကြောင်းနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြစေချင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် အားလုံးသဘောပေါက်ပါရဲ့လား။)
I don’t want to elaborate any more on that as I’m short of time.
(ကျွန်တော့်မှာအချိန်သိပ်မကျန်တော့တဲ့အတွက် ဒီအကြောင်းထပ်ပြီးတော့အသေးစိပ်မရှင်းလိုတော့ပါဘူး။)

When you want to talk about something which is off the topic of your presentation, you ‘digress’. ကိုယ် presentation နဲ့မဆိုင်တဲ့ပြင်ပကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းပြောင်း သွားချင်တဲ့အခါ “digress” လုပ်ပါတယ်။

I’d like to digress here for a moment and just say a word of thanks to Bob for organizing this meeting.
(ကျွန်တော်ခဏလောက်ဘေးချော်ပြီးဒီအစည်းအေ၀းကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ ဘော့ပ်ကို ကျေးဇူးတင်စကားလေးနည်းနည်းပြောပါရစေ။)
Digressing for a moment, I’d like to say a few words about our problems in Chicago.
(စကားမစပ် ရှီကာဂိုကပြဿနာတွေအကြောင်းတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်ပြောချင်ပါတယ်။)

When you want to refer back to an earlier point, you ‘go back’.
(အရင်ပြောပြီးသားအချက်တစ်ခုကိုပြန်ညွှန်းချင်တယ်ဆိုရင် “go back” လုပ်ပါတယ်။
Going back to something I said earlier, the situation in Chicago is serious.
(ခုဏလေးကပြောခဲ့တာကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုရင် ရှီကာဂိုကအခြေအနေတွေဟာ တကယ့်ကိုအရေးတကြီးဖြစ်နေပါပြီ။)
I’d like to go back to something Jenny said in her presentation.
(ဂျန်နီရဲ့ သူ့ Presentation ထဲမှာ ပြောခဲ့တာတစ်ခုကိုပြန်သွားချင်ပါတယ်။)

To just give the outline of a point, you ’summarize’.
အချက်တစ်ခု၊ ပြောခဲ့တာတွေရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကိုပေးချင်တဲ့အခါ “summarize” လုပ်ပါတယ်။
If I could just summarize a few points from John’s report.
(ဂျိုးရဲ့အစီရင်ခံစာကနေ အချက်တစ်ချို့ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တော့...)
I don’t have a lot of time left so I’m going to summarize the next few points.
(အချိန်အများကြီးမကျန်တော့တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့အချက်တွေကို အကျဉ်းချုပ်ပြောပါ့မယ်။)

To repeat the main points of what you have said, you ‘recap’.
ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ အဓိကအချက်ကိုပြန်ထပ်ပြောချင်တဲ့အခါ “recap” လုပ်ပါတယ်။
I’d like to quickly recap the main points of my presentation.
(ကျွန်တော်တင်ပြသွားတာတွေရဲ့အဓိကအချက်တွေကိုပြန်ထပ်ပြောရရင်. . . )
Recapping quickly on what was said before lunch,……
(နေ့လည်စာမတိုင်ခင်ကပြောသွားတာတွေကို အမြန်ပြန်ဆွေးနွေးရရင် . . .)

For your final remarks, you ‘conclude’. အဆုံးသတ်မှတ်ချက်၊ ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုပြောချင်တဲ့အခါ “conclude”လုပ်ပါတယ်။
I’d like to conclude by leaving you with this thought ……
(. . . ဆိုတဲ့ ဒီစိတ်ကူးလေးကို လူကြီးမင်းတို့ထံပေးခဲ့ရင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်ချင်ပါတယ်။)
If I may conclude by quoting Karl Marx …….
(ကားလ်မတ်စ် ကိုကိုးကားပြီးနိဂုံးချုပ်ရမယ်ဆိုရင် . . .)


ဒီဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်အကြောင်းအရာအားလုံးရဲ့မူရင်းဟာ ဒီ http://www.effective-public-speaking.com/index.html ဆိုက်ကဖြစ်ပါတယ်။
အမှားပြင်ဆင်ချက်။
This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပါမောက္ခအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။)  အစား This morning I'd like to present our new processor. (ဒီမနက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။) လို့ပြင်ပြီးဖတ်ပေးပါရန်။ ကျွန်တော်သေသေချာချာမကြည့်ဘဲမှားပြီးရိုက်မိလိုက်တာပါ။ အပေါ်မှာပြင်လိုက်ရင်အောက်က comment တွေအလကားဖြစ်သွားမှာမလို့ပါ။


ဇာနည်(MyWay!)
10-6-2012

Views: 7671

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you, sir.

ကုိဇာနည္ေရ....အခုလုိ တင္ထားေပးတာ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ..

ကြ်န္ေနာ္တခု ေထာက္ၿပလုိတာက...State the purpose of your presentation  ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ  "processor" ကုိ  "ပါေမာကၡ" လုိ႔ ဘာသာၿပန္ထားတာ မွားေနတယ္ထင္လုိ႔ပါခင္ဗ်ာ...

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္...:-)

US ကတကၠသိုလ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီက တကၠသိုလ္ေတြမွာေခၚတဲ့ ကထိကရာထူးေတြကို professor လို႔ပဲသံုးတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ sense နဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပါေမာကၡလို႔ျပန္တာ မွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီကတကၠသိုလ္ေတြရဲ႕အသံုးအႏႈံးကိုပဲယူၿပီး ျပန္လိုက္တာပါ။ ျမန္မာတကၠသိုလ္ေတြမွာ ပါေမာကၡရာထူးကို professor လို႔သံုးေနလို႔ပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အခုလုိ ရွင္းၿပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Thanks!

Processor ?? Professor ??

That is very useful for us.

I appreciate your effort.

tks a lot..

Thank you very much.

ကိုဇာနည္ေရ အခုလိုတင္ေပးတာေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္

ေနာက္လည္းတင္ထားေပးပါေနာ္

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ဆရာ...

ကိုဇာနည္ေရ---ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္

ဆရာ ကိုဇာနည္

အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမးစရာရွိရင္ ေမးခြင္႔ရွိနိူင္မလားသိခ်င္ပါတယ္။

ေမးလို႔ရရင္ myomoethu.2008@gmail.com ကေန ေမးခ်င္ပါတယ္။

သိပါရေစရွင္႔

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service