အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (problem/rest/step/think)

 

No problem! (ျပႆနာမရွိပါဘူး)


You say no problem! when you think that something will be easy to do or get:

(ျပႆနာမရွိပါဘူး (no problem!) ကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို လြယ္လင့္တကူလုပ္ႏိုင္တယ္ (သို႔) ရရွိႏိုင္တယ္လို႔ ထင္တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။)

 

 • 'I need my car back by Saturday'
  ငါ့ကားကို စေနေန႔ ျပန္လိုခ်င္တယ္။

  'No problem!
  It will be ready by tomorrow evening.'
  ျပသနာမရွိပါဘူး။
  နက္ျဖန္ညေနဆိုရင္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါျပီ။
 • 'I'm looking for a one-bedroom flat in this area.'
  ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းပါတဲ့ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို ရွာေနပါတယ္။

  'No problem!
  There are quite a few vacant just now.'
  ပသနာမရွိပါဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္ လြတ္ေနတဲ့အခန္းအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါတယ္။

 

You can also say no problem! to show that you can do something that somebody has asked you to do and that you are willing to do so:

(ရပါတယ္/ ကိစၥမရွိပါဘူး (no problem) ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္အား တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္ကို  လိုလို လားလား လုပ္ေပးခ်င္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည္႔ အေနျဖင့္ ေျပာႏိုင္သည္။)

 

 • 'Can you mend this torn dress for me?'
  ဒီျပဲေနတဲ့ ဂါ၀န္ကို ခ်ဳပ္ေပးႏိုင္မလား?
  'No problem! It will be ready tomorrow.'
  ရပါတယ္၊ နက္ျဖန္ဆိုရင္ အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။

 

You can also use no problem! as an informal reply when somebody thanks you for doing something:

(ရပါတယ္။ ကိစၥမရွိပါဘူး (no problem) ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာရာတြင္လည္း ရင္းႏွီးစြာ တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏိုင္သည္။)

 

 • 'Thanks for giving me a lift to the station.
  ဘူတာ႐ံုကို ကားၾကံဳတင္လာတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ။
  'No problem!'
  ရပါတယ္။ ကိစၥမရွိပါဘူး

 

And the rest (က်န္တာကေရာ)


You say and the rest to show that the actual number or amount of something is more than has been stated:

(ကို တစ္စံုတစ္ခု၏ အေရအတြက္ (သို႔) ပမာဏသည္ ေဖာ္ျပထားသည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကို ေဖာ္ျပလိုပါက သံုးပါသည္။)

 

 • 'A car like that would cost about $60,000.'
  ဒီလိုကားမ်ိဳးက ေဒၚလာ ၆၀ ၀၀၀ ေလာက္ေတာ့ ေပးရမယ္။

  'And the  rest! I'd say nearer $70,000.'

  က်န္တာကေရာ!  ကၽြန္ေတာ္႔ အျမင္ေျပာရရင္ ေဒၚလာ ၇၀ ၀၀၀ နားကပ္ေနတယ္။
 • It’ll take us at least three days to finish this work.'
  ဒီအလုပ္ကိုၿပီးဖို႔ အနည္းဆံုး ၃ ရက္ေလာက္ေတာ့ ငါတုိ႔လုိလိမ့္မယ္။

  'And the  rest! Only half the workers are
  working on this project.
  က်န္တာကေရာ!   ဒီစီမံကိန္းမွာ အလုပ္သၼားက တစ္၀က္ပဲ အလုပ္လုပ္ေနတာ။

 

Step on it (ျမန္ျမန္ေမာင္းပါ)


You say step on it in an informal context when you mean that there is a need for hurry or speed, especially with reference to driving a car:

(ျမန္ျမန္ေမာင္းပါ (step on it) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကေတာ့ ကားေမာင္းတာနဲ႔ ပိုျပီး ဆီေလ်ာ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အလ်င္လိုတယ္ ျမန္ျမန္ေမာင္းပါဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါပဲ။)

 

 • You'll have to step on it or be late for the interview.
  မန္ျမန္ေမာင္းပါ ! မဟုတ္ရင္ အင္တာဗ်ဴးေနာက္က်ေတာ့မယ္။
 • Step on it. I promised my mother that we wouldn’t be late for lunch.
  ျမန္ျမန္ေမာင္းပါ !
  အေမ့ကို ေန႔လည္စာစားဖို႔ေနာက္မက်ပါဘူးလို႔ ကတိေပးထားတယ္။

 

I thought as much (ငါ ထင္သားပဲ)


You say I thought as much when you have found out that you were right about something that you thought or suspected:

ငါထင္သားပဲ (I thought as much) ကို တစ္စံုတစ္ရာအား သင္ေတြးထင္ (သို႔) သံသယရွိထား တဲ့အတိုင္း ဟုတ္မွန္ေနသည့္အခါတြင္ အသံုးပါျပဳပါသည္။)

 

 • I thought as much. That boy who's making all the noise is our neighbour's son.
  ငါထင္သားပဲ။
  အဲဒီဆူညံသံေတြကို လုပ္ေနတဲ့ ေကာင္ေလးက ငါတို႔ အိမ္နီးခ်င္းရဲ႕ ကေလးပဲ။
 • I thought as much. The girl who got the job is the manager's daughter.
  ငါထင္သားပဲ။
  အလုပ္ရသြားတဲ့ေကာင္မေလးက မန္ေနဂ်ာရဲ႕ သမီးပဲ။

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 3465

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks alot for all.

thanks for all

thanks a lot for sharing your knowledge

Thank you so much for sharing.

thanks

 

thanks a lot for sharing

ေက်းဇူးပါေနာ္...

Thank u

Many thanks

thanks

Thank you so much for sharing.

thank you very much

they are very useful for me

 

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service