ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑) ၏ အေျဖမ်ား - အပိုင္း (၂)

ယခင္အပတ္တြင္  စတင္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာအေမးအေျဖ က႑တြင္ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထဲမွ "Be" ၊ "Future perfect continuous" ႏွင့္ "and Vs. as well as" မ်ားကို အသုံးျပဳပံုရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေအာက္မွာ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါျပီ။


Be

အဂၤလိပ္သဒၵါမွာ(အေျခခံအက်ဆံုး) ဝါက်တည္ေဆာက္ပံုကုိ ၾကည့္ရင္ subject + verb + object ဆုိျပီးမွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ verb ေတြအျပင္ verb ရဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ေပးေနတာက verb to be ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ verb to be ထဲမွာ ပါတာေတြကေတာ့ am, is, are, was, were, be, being, been တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ အဓိကတာဝန္ေတြကေတာ့ questions ေမးခြန္းဖြဲ႕တာ ၊ passive voice နဲ႔ ေရးတဲ့အခါ၊ progressive လို႔ ေခၚတဲ့ -ing ပံုစံနဲ႔ ေရးတဲ့အခါ စတာေတြမွာအေတြ႕မ်ားပါတယ္။ အျခားအသုံးေတြလညး္ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ Be ရဲ့ အေနာက္က noun, adjective, adverb အားလံုးတြဲသံုးလို႔ ရပါတယ္။ ဥပမာေလးေတြ ဖတ္ၾကည့္ရင္ ရွင္းသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။


Be + noun

 • My mother is a teacher.
 • Obama is the president of US.


Be + adjective

 • The fruit is very tasty.
 • The students are clever.


Be + V-ing

 • He was eating his lunch.
 • It has been raining for days.


Be + V-ed/en (passive voice)

 • The house was build in 1990.
 • The street is called Bo Gyoke Street.
 • The bike was made in the USA.


Be + poposition phrase

 • Ko Soe and his wife are from  Mandalay.
 • The flowers are on the table.


Be + adverb

 • As a student, he was always happy. (အျမဲတမ္းေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္)
 • They were never on time. (ဘယ္ေတာ့မွ အခ်ိန္မမွန္)

 

___________________

Future perfect continuous


Future perfect continuous tense ကို ဒီလိုသရုပ္ခြဲဲၾကည့္ရေအာင္။ Future = ေရွ႕လာမည့္ကာလ + Perfect Continuous = ေရာက္ရွိေနသည့္ ကာလမွာ တစ္စံုတစ္ခုကို (ထုိကာလတစ္ခုအထိ) ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းဆုိျပီးအလြယ္ မွတ္လိုုက္ၾကပါစိုု႔။ ဆုိလိုတာက အခုလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို ေနာင္အခ်ိန္မွာလည္းဆက္လက္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုေျပာခ်င္ရင္ သံုးပါတယ္။


ဥပမာ - ကၽြန္ေတာ္ အခုစာစက်က္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ၅ နာရီအၾကာမွာ ကၽြန္ေတာ္ သင္ခန္းစာတစ္ခုလံုးနီးပါးျပီးေလာက္ျပီလုိ႔ ဆုိလိုိခ်င္ရင္

 • I will have been studying the whole chapter in five hour's time.


ေနာက္ထပ္ ဥပမာေတြ ေပးရမယ္ဆုိရင္….

 • He will have been driving for an hour by the time he gets home. (အိမ္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ၁ နာရီေလာက္ေမာင္းခဲ့ ရေလာက္တယ္။)
 • In December, I will have been working here for two years. (ဒီဇင္ဘာဆုိရင္ ဒီမွာအလုပ္လုပ္လာခဲ့တာ ၂ နွစ္ေတာင္ ရွိေတာ့မယ္)
 • How long will you have been studying when you get your degree? (ဘြဲ႕ရတဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္စာေတြ လုပ္ခဲ့ျပီးေလာက္ျပီလဲ။ - ဘယ္ႏွႏွစ္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့လိုက္ရမလဲ)


ျခံဳေျပာရရင္ ေရွ႕ကာလတစ္ခု(Future) ေရာက္ရင္  မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ (ပမာဏ) (perfect = complete) ဘယ္ေလာက္ရွိေနျပီလဲ ကို (been + V-ing) န႔ဲတုိင္းတာေျပာဆုိိတာေပါ့ေနာ္။

___________________

and Vs. as well as

And နွင့္ as well as တုိ႔ဟာ အေပၚယံၾကည့္ရင္ တူတယ္လို႔ ထင္ရေပမဲ့ မတူညီပါဘူး။ And က သူ႔ေရွ႕ကေရာ ေနာက္ကပါ လာတဲ့ စကားလံုး ၊ စကားတြဲ ၂ ခုကို ေပါင္းစည္းေပးကာ compound လုပ္ေပးျပီး၊ as well as ကေတာ့ ေရွ႕ကစကားလံုးနဲ႔ ေနာက္ကစကားလံုးကုိ သီးျခားစီတြဲေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • John and Mary want to attend the course. (သူတုိ႔ ၂ ေယာက္စလံုးသင္တန္းတက္ခ်င္တယ္။)
 • John as well as Mary wants to attend the course. (John က သင္တန္းတက္ခ်င္တယ္။ Mary ေရာဘဲေပါ့။) ဒါေၾကာင့္ ဒီစာေၾကာင္းရဲ့ verb က singular ျဖစ္ရမယ္။


And က လူ ၂ ေယာက္စလုံး ကို ေပါင္း ျပီး action ၁ ခုကိုေဖာ္ျပတယ္။

As well as က လူ ၁ ေယာက္စီရဲ့ သီးျခား action ေတြ ကိုေဖာ္ျပတယ္။

 

 • Jack and Jill are coming.
 • Jack as well as Jill is coming.

ပထမဥပမာက -Jack နဲ႔ Jill တုိ႔ အတူတူလာၾကမယ္။

ဒုတိယဥပမာက - Jack လာလိမ့္မယ္။ Jill လညး္ လာလိမ့္မယ္။ (သပ္သပ္စီလာၾကမွာ)


အဲ့ဒီေတာ့ and နဲ႔ as well as ကြဲျပားပံုကိုနည္းနည္းျမင္ေလာက္ျပီေပါ့ေနာ္။


As well as နည္းတူ together with တုိ႔ along with လည္း and နဲ႔မတူၾကဘူးေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ and အေနနဲ႔ သံုးရမယ့္ ေနရာေတြမွာသူတို႔ကို မသံုးမိဖို႔ သတိျပဳရမယ္ေနာ္။


 ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာအေမးအေျဖက႑ မွာ ဆက္လက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေျဖရန္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို တိတိက်က်ေမးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2511

Reply to This

Replies to This Discussion

Simplest Sentence Construction ​ေတြကို ဥပမာနဲ႔တကြ တစ္​ခုခ်င္​း​ေဖာ္​ျပ​ေပးပါ႐ွင္​့

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ေမးခြန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑ တြင္ ေမးမွသာ ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္ ေျဖဆိုေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Upလို႔တစ္လံုးတည္းဆိုရင္ဘာအဓိပၸါယ္လဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သံုးေနၾကလို႔ပါ

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ေမးခြန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑ တြင္ ေမးမွသာ ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္ ေျဖဆိုေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Thank you so much MYANMAR NETWORK TEAM. Welcome your programs.

အတူတူ ရွိေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ကို ကား ႏွင့္ျဖစ္ေစ ၊ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျခလွ်င္ျဖစ္ေစ လိုက္ပို႔ေပးတာကို Pick Off လို႔ သံုးလို႔ရပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ Bring လို႔ သံုးေလ့ရွိပါတယ္။ သြားၾကိဳတာကိုေတာ့ Pick up လို႔သံုးၿပီး အဲဒါေတြ နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ေမးခြန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑ တြင္ ေမးမွသာ ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္ ေျဖဆိုေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူး
Thanks a lot
Thanks
thank
thz

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service