ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑)

Myanmar Network တြင္ေနာက္လ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑တစ္ရပ္ကို အသစ္ထည့္သြင္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ အသင္းဝင္မ်ား ေမးျမန္းလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ comment အေနျဖင့္ ထားခဲ့ပါက တူညီရာေမးခြန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းျပီး ေမးခြန္းအနည္းအမ်ား အေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႕) သုံးၾကိမ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုျပီး ျမန္မာဘာသာ (သို႕) အဂၤလိပ္ဘာသာ မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အေျဖမ်ားကိုမူ အမ်ားနားလည္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (အဂၤလိပ္ဘာသာဥပမာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍) ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါက အမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖၾကားသြားပါမည္။

Views: 2568

Reply to This

Replies to This Discussion

Myanmar Network တြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အဂၤလိပ္ဘာသာဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ Myanmar Network သည္ mobile phone မ်ားႏွင့္သုံးပါက လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာသုံးႏိုင္သည့္ website အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို လာေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးမ်ား၏ အညႊန္းကို ဤ link တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

I Like this program.

Thank you ko Arkar Kyaw. We are glad that you like it. 

က်ေနာ္သည္ အရြယ္လြန္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရးကို ယခုမွစတင္ေနရေသာ ျပည္ပေရာက္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ ဤက႑၌ သိလုိသည့္အရာမ်ား ပါ၀င္ေမးျမန္းခြင့္ရႏိုင္ပါသလား။ ရသည္ဆိုပါက သက္ႀကီးအရြယ္မ်ား အြန္လိုင္းမွ ဘြ႔ဲရသည္အထိ သင္ယူႏိုင္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိပါက ညႊန္ျပေပးေစလိုပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္ကိုတာ၀န္ယူေနသူမ်ားအားလုံးကိုုေက်းဇူးတင္ေလးစားလ်က္ပါ။

Interesting question for adults!  Waiting to hear the best answer for U Ba Gyi's question.  

ဤက႑မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာဆိုင္ရာ အေမးအေျဖက႑ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွ ဘြဲ့ရသည္အထိ သင္ယူႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိလိုသည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လိုသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝက္ဗ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Dear U Ba Gyi, here, some of free online learning sources: http://uopeople.edu/ http://ocw.mit.edu/ http://academicearth.org/. May be easy to learn.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ Ko Oo ခင္ဗ်ာ

က်ေန္ာ ႀကိဳးစားေလ့လာၾကည့္ပါအုံးမယ္ခင္ဗ်ား

အလယ္​တန္​းဆင္​့အဂၤလိပ္​စာသင္​ၾကား​ေရးနဲ႔ ပတ္​သက္​ၿပီး ဘယ္​လိုစာအုပ္​ရႏိုင္​မလဲခင္​​ဗ်ာ။ Teacher Guideလိုမ်ဳိး​ေပါ့။

ဤက႑မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာဆိုင္ရာ အေမးအေျဖက႑ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဝက္ဗ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

I've waited for a long time like that. Thanks in deed. အသံုးမ်ားတ့ဲ  ျမန္မာဆိုရိုး(အီဒီယံ) ေတြကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ တြဲၿပီး ေလ့လာလိုပါတယ္။ (ဥပမာ- သဲထဲေရသြန္ လို႔ျမန္မာကဆိုရင္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ Go up in smoke လို႔မွတ္သားဖူးပါတယ္။ ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္းရူး၊ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္၊ မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္၊ မ်က္စိစပါးေမႊးစူး၊  အစရွိတ့ဲ ေနာက္ထပ္အသံုးေတြကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေလ့လာပါရေစ..)

Thank you for your comment. We have sent your request to the teachers. 

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service