ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑)

Myanmar Network တြင္ေနာက္လ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑တစ္ရပ္ကို အသစ္ထည့္သြင္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ အသင္းဝင္မ်ား ေမးျမန္းလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ comment အေနျဖင့္ ထားခဲ့ပါက တူညီရာေမးခြန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းျပီး ေမးခြန္းအနည္းအမ်ား အေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႕) သုံးၾကိမ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုျပီး ျမန္မာဘာသာ (သို႕) အဂၤလိပ္ဘာသာ မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အေျဖမ်ားကိုမူ အမ်ားနားလည္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (အဂၤလိပ္ဘာသာဥပမာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍) ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါက အမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖၾကားသြားပါမည္။

Views: 2504

Reply to This

Replies to This Discussion

thank

Wonder ကို Dictionary မွာ ရွာၾကည့္ ရင္ အ့ံၾသျခင္း၊ အံ့ၾသဖြယ္ဆို တဲ့ အဓၶိပါယ္ကို ေတြ႕ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ English speaker မ်ားက I wonder if I....... , I wonder if you စသည္ျဖင့္ သံုးတာ ၾကားဖူး၊ ႀကံဳဖူးပါတယ္။ ဘယ္လို အဓၶိပါယ္မ်ိဳး နဲ႕ သံုးတာျဖစ္ႏိုင္ပါလဲ ခင္ဗ်ာ...။ ထို႕ အျပင္ I am wondering ........ ကို ငါလိုက္ရွာ ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အဓၶိပါယ္မ်ိဳးနဲ႕ လည္း သံုးေနၾကပါတယ္...။ အဲလိုေရာ သံုးလို႕ ရပါလား...။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။

ရံုးလုပ္ငန္းသံုး အဂၤလိပ္စာ ေရးတဲ့အခါ ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ အသံုးမ်ား သိလိုပါတယ္။ အထက္သိုတင္ျပခ်က္မ်ား အေရးသားမ်ား ယဥ္ေက်းေသာ အသံုးမ်ားကို သိလိုပါသည္။

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ရုံးသုံးအဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဤသင္ခန္းစာမ်ားအညႊန္း၏ Business English က႑ တြင္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Hi .. I would like to know how to improve my english gammar skill and writing skill. Pls kindly share me English teach link or book or ebook for development in English

Hi Jay Jay! We have lots of articles about grammar and writing skills on Myanmar Network. You can find a list of them at this link

must နဲ႔ (have,has,had) to ကို ကြဲကြဲျပားျပားသိခ်င္ပါတယ္ရွင့္ ။ Perfect Tense ေတြအေၾကာင္းလဲ သိခ်င္ပါတယ္ရွင့္ သမီးေမးတာေလးေတြကို ျပန္ေျဖေပးနိုင္ရင္ ျပန္ေျဖေပးပါရွင့္

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။

Reporting with passive verbs ကိုအျမန္ဆုံး ရွင္းျပေစခ်င္ပါတယ္။ဒီလ ၁၄ရက္ေန႔စာေမးပြဲေျဖရမွာပါ။ နားမလည္လို႔ပါ

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။

အသံထြက္မွန္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရပါမလဲခင္ဗ်ာ ။

ေက်းဇူးျပဳျပီးေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service