ထူးခၽြန္ေသာအလုပ္ေလွ်ာက္သူမ်ား ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္း (၇) ခု

သင္ ၀န္ထမ္းေတြကို အင္တာဗ်ဴး လုပ္ဖူးပါလိမ့္မယ္။ ကၽြႏု္ႏ္ုပ္လဲ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ အလုပ္သစ္ေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ ၀န္ထမ္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္ဖူးပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သင့္၀န္ထမ္းကို "ဘာေမးခ်င္တာရွိေသးလဲ" ဆိုၿပီး ျပန္ေမးတာဟာ အခ်ိန္ျဖဳန္းတဲ့ ေမးခြန္တစ္ခုလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင္ေမးခိုင္းလို႔ ေမးလိုက္ေပမယ့္လည္း အမ်ားစုက သင့္ရဲ႕အေျဖကို ဂရုစိုက္ၿပီးနားေထာင္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကိုသာ ပိုၿပီး အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးဖို႔ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကတာပါ။ သူတို႔အတြက္ကေတာ့ သင္ဘာေျဖလဲဆိုတာထက္ သူတို႔ ဘာေမးမလဲဆိုတာက ပိုအေရးႀကီးသြားပါၿပီ။


ဒါေပမယ့္ လူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလို အေျခအေနကို အေလးထားတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေလာင္းေတြကေတာ့ သင့္ကိုေမးခြန္းေတြေမးၿပီး သူအတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္းရွိမရွိ ဆိုတာေတြကို သိဖို႔ သင့္ကုမၸဏီနဲ႔ပတ္သတ္တာေတြကို ေမးျမန္းမွာပါ။ (အေတာ္ဆံုး ၀န္ထမ္းေလာင္းေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္ေတြရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။)


ထူးခၽြန္တဲ့၀န္ထမ္းေတြ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ေအာက္မွာ သူတုိ႔ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္း ၇ခုကို ေပးထားပါတယ္။


၁။ ပထမဆံုးရံုးတက္တဲ့ ရက္ (၉၀) အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီက ဘာေတြလုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။

တကယ္ေတာ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ စၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကတည္းက ထူးခၽြန္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုကို သိဖို႔ ရသတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္မျဖဳန္းတတ္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြမွာ အခ်ိန္ကုန္မခံတတ္ၾကပါဘူး။

သူတို႔ဟာ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့  အရာေတြကို ဖန္တီးျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။


၂။ အလုပ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး လိုခ်င္တဲ့ အဓိက အခ်က္သံုးခ်က္က ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ 


ထူးခၽြန္တဲ့၀န္ထမ္းေလာင္းေတြဟာ အေတာ္ဆံုး၀န္ထမ္းေတြျဖစ္ခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။ လုပ္တိုင္းမွာ မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိေနတတ္ၾကတယ္ဆိုတာကိုလည္း သူတို႔က နားလည္ထားၾကသလို သူတို႔မွာ ဒီလုပ္ငန္းကို လည္ပတ္ႏိုင္တဲ့ အဓိကအရည္အေသြးေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိနားလည္ၾကပါတယ္။


အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲရွိေနျခင္းဟာ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမယ္။ နည္းပညာထက္ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ရည္ရွည္ဆက္ဆံေရးထက္ ေဖာက္သည္အသစ္ေတြကို ရွာေဖြရတာဟာ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသစ္၀င္လာတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြကို အဆင့္ျမင့္တဲ့ပ့ံပိုးမႈေတြေပးတဲ့ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ထူးခၽြန္တဲ့ ၀န္ထမ္းေလာင္းေတြဟာ ၁။ သူတို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အသစ္မွာ သဟဇာတျဖစ္မျဖစ္သိခ်င္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သဟဇာတျဖစ္တယ္ဆိုရင္လဲ၊ သူတို႔ အေကာင္းဆံုး ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို သိခ်င္ၾကပါတယ္။


၃။ ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္က ဘာျဖစ္မလဲ။

၀န္ထမ္းသစ္ေတြခန္႔ထားတယ္ဆိုတာဟာ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအတြက္ လစာေကာင္းေကာင္းရဖို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကမယ္ဆိုတာကို သင္သိနားလည္ထားဖို႔လိုပါတယ္။


လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ အျခားေသာအရာေတြထက္ပိုၿပီး ကြဲျပားတာကိုေတြ႔ရပါမယ္။ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ HR( လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္) အဖြဲ႔ကို အလုပ္သစ္ေတြဖန္တီးတာထက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြရွာေဖြေပးတာကို ပိုၿပီးလိုခ်င္မွာပါ။ ဒါဟာ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ေကာင္းၿပီး၊ သင္တန္းေတြေပးဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စရိတ္ေတြကိုလည္း သက္သာေစမွာပါ။ သင့္ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈနည္းပညာေတြဟာ ထိေရာက္မႈရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းပညာေတြဟာ ျပသနာေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အျခားေသာ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။


ထူးခၽြန္တဲ့ ၀န္ထမ္းေလာင္းေတြဟာ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ သူတို႔ဘ၀ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔လဲ ခံယူထားတတ္ၾကပါတယ္။


၄။ ဒီႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီရဲ႕ ဦးစားေပးရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာမ်ားပါလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ အခန္းက႑ကေရာ ဘာမ်ားျဖစ္ႏိုင္မလဲ။


လုပ္ငန္းခြင္မွာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အေရးပါမႈဟာ ရွိသင့္သလား။ ဒါဟာျဖစ္သင့္သလား။ ထူးခၽြန္တဲ့ ၀န္ထမ္းေလာင္းေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ကို ၀င္ေရာက္ၾကတာျဖစ္သလို၊ သူတို႔လို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြနဲ႔သာ အတူကြ အလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကပါတယ္။


၅။ လက္ရွိ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ကို အလုပ္အသစ္ထဲေခၚမွာပါလဲ


သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ကို ခ်စ္တဲ့၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကုိ အလုပ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့ေနရာေဟာင္းက ထူးခၽြန္တဲ့ အျခား၀န္ထမ္းေတြကို ဒီလိုနဲ႔ပဲ လုပ္ငန္းခြင္အသစ္ကို ေခၚေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူကိုရႏိုင္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔အျခင္းျခင္းအတြင္း စည္းရံုးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ တိုးတက္မႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေနအထား စတာေတြကို တည္ေဆာက္ရင္း အျခားေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အသစ္မ်ားကို သူတို႔ရဲ႕နည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာႏိုင္ေအာင္ ေရွ႔ေဆာင္ လမ္းျပေပးႏိုင္ပါတယ္။


ဒါေတြဟာ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ကို အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါတယ္။


၆။ အားလပ္ခ်ိန္မွာ ၀န္ထမ္းေတြ ဘာေတြလုပ္ခြင့္ရွိပါသလဲ။


သူတို႔ဘာလုပ္ခြင့္ရတယ္။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ လုပ္ခြင့္ရတယ္ဆိုတာေတြကို သိရတဲ့၀န္ထမ္းေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၀န္ထမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။


အာမခံခ်က္ဆိုတဲ့ေမးခြန္းဟာ ေျဖကိုေျဖရမယ့္ ေမးခြန္းပါ။ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခု မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျပာတဲ့စကားေတြဟာ ေယဘူယ်ဆန္ဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။ (၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ အားလပ္ခ်ိန္မွာ သူတို႔ဘာေတြလုပ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ သင့္ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြ ဘယ္လိုဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းမသိတာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါမယ္။)


ထူးခၽြန္တဲ့၀န္ထမ္းေတြဟာ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုအတြက္ လိုက္ဖက္ညီႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ လိုခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလဲ ယဥ္ေက်းမႈျခင္း အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။


၇။ လုပ္ငန္းအခက္အခဲတစ္ခုခုရွိလွ်င္ သင့္ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ နည္းပညာစိမ္ေခၚမႈ၊ ၿပိဳင္ဖက္ေတြရဲ႕ စိမ္ေခၚမႈ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲ စတဲ့ႀကီးမားတဲ့ စိမ္ေခၚမႈေတြကို ႀကံဳေတြ႔လာရႏိုင္ပါတယ္။


အခ်ိဳ႕ေသာ၀န္ထမ္းေတြဟာ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြဆီမသြားခင္မွာ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို အေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုလို သေဘာထားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဖိအားေပးမႈေၾကာင္းမဟုတ္ပဲ အလုပ္ကထြက္သြား ခ်ိန္မွာေတာင္ ဒီအေတြ႔အႀကံဳကို အခြင့္အေရးတစ္ခုလို ျမင္တတ္ပါတယ္။


သင့္ရဲ႕စတိုးဆိုင္အတြက္ ၀န္ထမ္းေတြကို အင္တာဗ်ဴးေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ အျခားတစ္ေနရာမွာလည္း စတိုးဆိုင္အတြက္ေခၚေနတယ္ဆိုပါစို႔။ အဆိုပါအားၿပိဳင္မႈအတြက္ သင့္အင္တာဗ်ဴးမွာ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္မွာ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းကို ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ဖြင့္ထားဆိုပါစို႔ စားေသာက္စရိတ္ တက္လာတာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာမ်ိဳးေတြကို ေမးသင့္ပါတယ္။


ထူးခၽြန္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ရွင္ေတြ ဘာေတြးေနတယ္ဆိုတာကို သိခ်င္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္ရွင္ေတြမွာ ဘယ္လိုစီမံကိန္းေတြရွိလဲဆိုတာကိုပဲ သိခ်င္ၾကသလို ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ သူတို႔ဟာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မျဖစ္ကိုသာ သိခ်င္ၾကတာပါ။
 

Inc.com မွ Jeff Haden ရဲ့ 7 Questions Only the Smartest Job Candidates Ask ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3766

Reply to This

Replies to This Discussion

That is really great for all of applicant.

                  But I would like to comment to asked about of the organization chart during interview process. Because some organization and companies didn't show organization structure in vacancy. So applicants need to know about of the organization structure especially related with their position.

Additional Tip!

Thz

thanks
Thank
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service