ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႔ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့၀န္ထမ္းဘ၀ကုိ ဘယ္လုိစြန္႔ခြာမလဲ

လုပ္ငန္းခြင္မွာ လစာအေနနဲ႔ေရာ၊ အလုပ္အကုိင္အပုိင္းမွာပါ အဆင္ေျပေန တဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္ရွိ အလုပ္က ထြက္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းတစ္ ခုတည္ေထာင္မယ္ဆုိတာ တကယ့္ကုိ ႀကီး မားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ။ ေအာင္ျမင္ေန တဲ့ ၀န္ထမ္းဘ၀ကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္တဲ့ ေနရာမွာလည္း Right Time, Right Place, Right Decision ျဖစ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ လက္ရွိ အလုပ္မွာပဲ ေျမာမေနပါနဲ႔၊ ကုိယ္ပုိင္အ လုပ္ကုိ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါလုိ႔ ဆုိၾက ပါတယ္။

 

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႔ စြန္႔စားတဲ့ အခါ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့၀န္ထမ္းဘ၀ထဲက ေန ထြက္ခြာဖုိ႔အတြက္ ခက္ခဲေနတတ္ပါ တယ္။ ဒြိဟစိတ္ေတြ၊ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဖုံးလႊမ္းေနတတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆုိ အဆင္ေျပေျပအသားတက်ျဖစ္ေနတဲ့ ၀န္းက်င္တစ္ခုကေန စြန္႔ခြာဖုိ႔ ၀န္ေလး တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက Comfort Zone  ထဲကေနထြက္ဖုိ႔အတြက္ အကူအညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါ တယ္။

 

တျဖည္းျဖည္းေျခလွမ္းစပါ

ေျခလွမ္းစိပ္စိပ္နဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ေၾကာက္ စိတ္ေတြကုိ ေက်ာ္လႊားပါ။ ဒီေနရာကုိပဲ ဖက္တြယ္မထားပါနဲ႔။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ Risk ယူပါ။ အဲဒီလုိ risk ယူတဲ့ေနရာမွာ မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္၊ မွန္ကန္တဲ့ေနရာ၊ မွန္ ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ ေအာင္ျမင္ေန တဲ့ လုပ္ငန္းတုိင္းက ေသးငယ္တဲ့ ေျခလွမ္း ေလးကေန စတင္ၾကတယ္ဆုိတာ မေမ့ပါ နဲ႔။

 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တြန္းပါ

ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့၀န္ထမ္းတစ္ ေယာက္ဘ၀ကေန ထြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္မွန္း ခ်က္ရွိရပါမယ္။ ကုိယ္က တစ္ေန႔မွာ ၀န္ထမ္းအမ်ားႀကီးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမယ္ဆုိ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္တြန္းအား ေပးရပါမယ္။ ေအာင္ျမင္ၿပီးအသားက်ေန တဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ဘ၀က လွပတဲ့ ေနရာတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ အလုံးစုံဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္တဲ့ ေနရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ ပါဘူး။ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္တယ္လုိ႔ ထင္ရတဲ့ ေနရာကေနထြက္ဖုိ႔လည္း ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္တြန္းရမယ္၊ အရာရာတုိင္းကုိ သင္ယူဖုိ႔လည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တြန္းရ ပါမယ္။

 

အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ႀကိဳေတြးၿပီး စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔

လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနတဲ့ဘ၀ကုိ စြန္႔ လႊတ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္တဲ့ အခါ အဆင္မွေျပပါ့မလား၊ ဘယ္လုိ အ ခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳရမလဲစတဲ့အေၾကာင္းေတြေတြးၿပီး စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ လက္ ေတြ႕မလုပ္ၾကည့္ဘဲ က်႐ႈံးမွာကုိ စဥ္းစားၿပီး ေတြးေၾကာက္ေနတာကသာ ႀကီးမားတဲ့ က်႐ႈံးမႈတစ္ခုပါ။ တစ္ခါတေလမွာ က်႐ႈံး မႈကလည္း ကုိယ့္ရဲ႕ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေန တတ္ပါေသးတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့အေတြ႕ အႀကံဳပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်႐ႈံးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆရာတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္ကုိ သင္ၾကားသြားတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ အဲဒီ သင္ခန္းစာေတြကတစ္ဆင့္ သင္ယူ ၿပီး ပုိၿပီးႀကီးတဲ့ ေနာက္ထပ္စြန္႔စားမႈတစ္ ခုယူဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္သြားႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္မလာေသးတဲ့ အခက္အခဲ ေတြကုိ ႀကိဳေတြးၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ေနမယ့္ အစား အခက္အခဲေတြ၊ အ႐ႈံးေတြထဲကေန ဘယ္လုိသင္ယူမလဲဆုိတာ စဥ္းစားရပါ မယ္။

 

ဆင္ေျခေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားတုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ ႐ုိးသားပါ

ဒီအခ်က္က အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္ပါ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ႐ုိးသားရပါ မယ္။ "ဒီအလုပ္အတြက္ အခုအခ်ိန္က အခ်ိန္ေကာင္း မဟုတ္ေသးဘူး} လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဆင္ေျခေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစား မယ့္အစား "ငါ ဒီအလုပ္ကုိ စတင္ဖုိ႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတယ္" လုိ႔ ႐ုိး႐ုိးသားသား ေျပာသင့္ပါတယ္။ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ေန ရာ တစ္ခုကုိသြားဖုိ႔အတြက္ ဘယ္အခ်က္ ေတြက ကုိယ့္ကုိအမွန္တကယ္အေႏွာင့္ အယွက္ေပးေနသလဲဆုိတာ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ အ႐ုိးသားဆုံးေျဖၾကည့္ပါ။ အ ေကာင္းဆုံးေနရာအတြက္ ေရွ႕ဆက္ လွမ္းတက္ဖုိ႔ အႀကီးမားဆုံးအခြင့္အလမ္း ေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။

 

စုိးရိမ္ေသာက မမ်ားပါနဲ႔

အမွားလုပ္မိတဲ့အခါမွာ အလြန္အ မင္း စုိးရိမ္ေသာကေရာက္မယ့္အစား ၿပံဳး ႏုိင္ရယ္ႏုိင္ဖုိ႔ သင္ယူပါ။ စြန္႔စားမႈယူတဲ့အခါ မွာ မေအာင္ျမင္ခင္ မလြဲဧကန္ပါ၀ငလာမွာကေတာ့ က်႐ႈံးမႈလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဆုိးက်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ အလြန္အမင္းစုိးရိမ္ပူပန္ ေနတာက အမ်ားအျမင္မွာ အ႐ူးတစ္ ေယာက္နဲ႔ တူေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အရာကုိမဆုိ အၿပံဳးမပ်က္ေျဖရွင္းပါ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္မယ့္သူက ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။

 

လက္ရွိေအာင္ျမင္တဲ့၀န္ထမ္းဘ၀ကေန ဘယ္လုိစြန္႔ခြာျခင္းက ကုိယ့္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေစသလဲဆုိတာကုိ သုံးသပ္ပါ

တကယ္လုိ႔ ကုိယ္က ကုိယ္ပုိင္လုပ္ ငန္းတစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ စဥ္းစားလုိက္ ၿပီ၊ ဒီအလုပ္က ထြက္သင့္တဲ့အခ်ိန္တန္ၿပီ ဆုိရင္ ပထမဆုံး စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္က လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနတဲ့၀န္ထမ္းဘ၀ကေန ဘယ္လုိစြန္႔ခြာမလဲ။ အဲဒီလုိစြန္႔ခြာတဲ့ေနရာ မွာ ဘယ္လုိစြန္႔ခြာျခင္းမ်ဳိးက ကုိယ့္အ တြက္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေစသလဲစတာ ေတြကုိ အရင္ဆုံးစဥ္းစားရပါမယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးနဲ႔ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ ရာပညာရပ္ေတြကုိ ဘယ္လုိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေအာင္လုပ္မလဲ၊ ဒီေနရာထက္က်ယ္ေျပာ တဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ဘယ္ လုိရပ္တည္မလဲစတာေတြကုိလည္း စဥ္း စားရပါမယ္။

 

ေလ့လာစရာအသစ္တစ္ခုကုိ သင္ယူပါ

ကုိယ့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္ၿပီး သက္ေသာင့္ သက္သာျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာကေနထြက္ခြာ ဖုိ႔အတြက္ ဒီအခ်က္ကလည္း အေကာင္း ဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္ မႈအသစ္တစ္ခုဒါမွမဟုတ္ ဘာသာစကား အသစ္တစ္ခုခုကုိ ထပ္မံသင္ယူၿပီး ကုိယ့္ ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳဗဟုသုတကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။  အသစ္အသစ္ေတြကုိ အၿမဲမျပတ္ေလ့လာ သင္ယူၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ပါ။

ေက်ာ့ေကခုိင္

Views: 3350

Reply to This

Replies to This Discussion

အမ်ားၾကီး အက်ိဳးရွိပါတယ္၊ ခုလို မွ်ေဝေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္

Very good.Thank you.
Thanks a lot.really nice.
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service