ဘာေၾကာင့္ အသံထြက္ၿပီး ဖတ္သင့္ပါသလဲ

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူအမ်ားစုမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ့အခ်က္က အဂၤလိပ္စာ စာဖတ္ျခင္းနဲ႔စာေရးျခင္းကုိ
နားေထာင္ျခင္းနဲ႔စကားေျပာခ်င္းေလာက္ အေရးမႀကီးဘူးလုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စာကုိအသံထြက္ၿပီးဖတ္ျခင္းဟာ အဂၤလိပ္စာေလ့လာတုိးတက္လုိသူေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ အသံထြက္ၿပီး ဖတ္သင့္ပါသလဲ?


ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဟာ အကၡရာတစ္ခုခ်င္းစီကုိ အသုံးျပဳေရးသားထားတဲ့ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိဖုိ႔အတြက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားမ်ားျပဳလုပ္ရပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အသံထြက္ဖတ္ျခင္းဟာ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေနတဲ့ ပညာေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အပုိင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ရွိေနပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ စာကုိ အသံထြက္ဖတ္ေစျခင္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းဟာ တကယ္ကုိ လုိအပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား နာမည္ေက်ာ္ဘာသာစကားပညာရွင္ Jomsky ေျပာတဲ့စကားတစ္ခုရွိပါတယ္။ မိခင္ဘာသာစကားကုိ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ စာဖတ္ျခင္းထက္ စကားေျပာျခင္းျဖင့္ ေလ့လာၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဘာသာစကားမ်ားကုိ ေလ့လာခ်ိန္မွာ စကားေျပာျခင္းထက္ အသံထြက္ဖတ္ျခင္းကုိ အရင္ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။

အသံထြက္ဖတ္ျခင္းဟာ လုိအပ္သလား?

ဘာသာစကားေလ့လာသူအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဒီေမးခြန္းရဲ႕အေျဖကုိ မလုိအပ္ဘူးလုိ႔ ထင္ၾကပါတယ္။ မူလတန္းမွာ စာသင္ခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဆရာ/ဆရာမေတြကအသံထြက္ဖတ္ျပၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက အသံထြက္ၿပီးလုိက္ဆုိၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ စာကုိအသံထြက္ဖတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ရေအာင္ ဆရာ/ဆရာမေတြက အခ်ိန္ေပးၿပီး သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ UK ကေက်ာင္းေတြမွာ အသံထြက္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သင္ၾကားေပးေနတဲ့ေက်ာင္းေတြရဲ႕ သင္ခန္းစာမွာ စာကုိအသံထြက္ ဖတ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကုိ အၿမဲတမ္းသင္ၾကားပုိ႔ခ်ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာလည္း စာကုိအသံထြက္ဖတ္ျခင္းကုိ သင္ၾကားမႈရဲ႕ အေရးႀကီးအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အသံထြက္ဖတ္ျခင္းရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁. အသံထြက္မွန္ကန္ေအာင္ေလ့က်င္ျခင္း

အသံထြက္ဖတ္ျခင္းဟာ စကားေျပာတဲ့အခါ အသံထြက္မွန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါတယ္။ အသံထြက္ဖတ္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ စာစုတုိမ်ား နဲ႔ အဂၤလိပ္နဲ႔ေရးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မိမိကြန္ပ်ဴတာမွ လည္းေကာင္း၊ မုိလ္ဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း အင္တာနက္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ စာကုိ အသံထြက္ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ စကားလုံးတုိင္းကုိ အသံထြက္မွန္ကန္စြာေျပာဆုိႏုိင္ရုံသာမက စာအျဖတ္အေတာက္မွန္ကန္စြာ ဖတ္ဆုိနုိင္မွာပါ။ ထုိေၾကာင့္ အသံထြက္ဖတ္ျခင္းဟာ အဂၤလိပ္ အသံထြက္ ေကာင္းမြန္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးေလ့က်င့္မႈျဖစ္ပါတယ္။

၂. ေကာင္းမြန္စြာစကားေျပာဆုိလာႏုိင္ျခင္း

ေလ့လာသူအမ်ားစုဟာ အဂၤလိပ္စာ ဖတ္ျခင္းနဲ႔ေရးျခင္းစြမ္းရည္ေတြကုိ အာရုံစုိက္ၿပီး ေလ့လာၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆုိရာမွာ မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည့္မႈအားနည္းေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ စာကုိ အသံထြက္ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ယုံၾကည္မႈတုိးပြားလာႏုိင္ပါတယ္။

၃. အဂၤလိပ္စာကုိပုိမုိနားလည္လာျခင္း

စာကုိ အသံထြက္ဖတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကုိယ္ဖတ္တဲ့စာကုိ နားလည္မႈလြယ္ကူလာျခင္း၊ မိမိအသံကုိျပန္လည္ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ အသံထြက္မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ သုံးသပ္ႏုိင္ျခင္း၊ မိမိဖတ္တဲ့စာကုိ ပုိမုိ အာရုံစူးစုိက္ႏုိင္ျခင္း စတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

၄. အသိပညာတုိးပြားလာျခင္း

မ်ားျပားတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစုံကုိ အသံထြက္ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ စကားလုံးတစ္ခုခ်င္းရဲ႕ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ အထားအသုိမ်ား၊ အသုံးျပဳပုံမ်ားကုိ ပုိမိုသိရွိလာႏုိင္ပါတယ္။

ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းရဲ႕ အေရးႀကီးအစိတ္အပုိင္းျဖစ္တဲ့ စာကုိအသံထြက္ဖတ္ျခင္းဟာ စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ စကားေကာင္းစြာေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းရဲ႕ အဓိက၀င္ရုိးတစ္ခုပါပဲ။ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနၾကတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔ စာကုိ အသံထြက္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိရဲ႕ အဂၤလိပ္စာကုိ ေကာင္းမြန္တုိးတက္ႏုိင္တယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2232

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks !

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service