ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဧၿပီလ (၂၂)၊ (၂၃)၊ (၂၄) ႏွင့္ (၂၅) ရက္ေန႕တို႕တြင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

 

ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ မတ္လ (၄) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၅:၃ဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ 

 

ဤသင္တန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ (၄)မ်ိဳးစလံုး ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ေခတ္မီသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားစြာျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၇) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏိုင္ျပီ enquiries@mm.britishcouncil.orgသို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို အသက္အရြယ္အလုိက္ ပိုင္းျခားထားပါသည္။

 

အသက္(၇)ႏွစ္မွ (၉)ႏွစ္ - Primary Learners

အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္ - Tween Learners

အသက္(၁၃)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္ - Secondary Learners

အသက္(၁၆)ႏွစ္မွ (၁၇)ႏွစ္ - Young Adults

အသက္(၁၈)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ - Adult Learners

 

Placement Test Timetable for April 2013 Classes ( 29th April to 8th July 2013)
Day

Date

Written Test

Test for

Monday

22/04/2013

08:30

Adults

Monday

22/04/2013

09:45

Adults

Monday

22/04/2013

11:15

Primary & Tween

Monday

22/04/2013

13:30

Primary & Tween

Monday

22/04/2013

14:30

Secondary & Young Adults

Monday

22/04/2013

15:30

Secondary & Young Adults

Tuesday

23/04/2013

08:30

Secondary & Young Adults

Tuesday

23/04/2013

09:30

Secondary & Young Adults

Tuesday

23/04/2013

10:30

Adults

Tuesday

23/04/2013

13:30

Adults

Tuesday

23/04/2013

14:45

Primary & Tween

Tuesday

23/04/2013

15:45

Primary & Tween

Wednesday

24/04/2013

08:30

Primary & Tween

Wednesday

24/04/2013

09:30

Primary & Tween

Wednesday

24/04/2013

10:30

Secondary & Young Adults

Wednesday

24/04/2013

12:30

Secondary & Young Adults

Wednesday

24/04/2013

13:30

Adults

Wednesday

24/04/2013

14:45

Adults

Thursday

25/04/2013

08:30

Adults

Thursday

25/04/2013

09:45

Adults

Thursday

25/04/2013

11:15

Primary & Tween

Thursday

25/04/2013

13:30

Primary & Tween

Thursday

25/04/2013

14:30

Secondary & Young Adults

Thursday

25/04/2013

15:30

Primary & Tween

Note to all members: We won't be accepting any placement test fee on 18th, 19th and 20th March. We will start accepting the placement test fee again from 21st March (from Monday to Friday, 8:30 am to 5:30 pm.)

 

မတ္လ ၁၈၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂ဝ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမ်ားအား လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႕ ၾကာသာပေတးေန႕မွ စ၍ ပံုမွန္အတိုင္း တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:၃ဝ) အထိ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Views: 2623

Reply to This

Replies to This Discussion

is information  for mandalay or  yangon

For Mandalay Information, please contact Mandalay British Council at the following address;

Building 6/7, SY Compound

30th Street (between 77th and 78th)
Mandalay 
Telephone + 95 2 33904, Ext: 801
E-mail mdy.enquiries@mm.britishcouncil.org

Opening hours

Monday to Saturday:  8:30 a.m. to 4:30 p.m.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service