ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ Reading Challenge စာဖတ္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္


စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ အသက္၇ႏွစ္ မွ ၁၅ႏွစ္ အတြင္း ကေလးမ်ားအတြက္ စာဖတ္ျပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာ (၂၇) ရက္ေန႕အထိ အမွတ္ ၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ကေလးမ်ား၏ စာဖတ္ေသာ အေလ့အထကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္ အဆိုပါ Reading Challenge စာဖတ္ျပိဳင္ပြဲကို အဆင့္ (၂) ဆင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။


ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္ရွိ Knowledge Garden တြင္ ခင္းက်င္းျပသထားေသာ Record Breakers မွ စာအုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ အနည္းဆုံး ၆ အုပ္ျပည္႔ေအာင္ ဖတ္႐ႈရပါမည္။


ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ မိမိဖတ္႐ႈထားေသာ စာအုပ္မ်ားမွ ႏွစ္သက္ရာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရြးခ်ယ္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္(Book Review) ေရး၍၎၊ စာအုပ္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဇာတ္္ေကာင္အား ပုံတူေရးခ်ယ္ျပီး (Drawing Competition) သို႔၎ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။


ျပိဳင္ပြဲအျပီးတြင္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆုေပးပြဲကို က်င္းပေပးပါမည္။ Book Review ႏွင့္ Drawing Competition တြင္ ဆုရရွိေသာသူမ်ားအား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို ေပးအပ္သြားပါမည္ ျဖစ္ျပီး ဆုေပးပြဲတြင္ စာအုပ္ (၆) အုပ္ ဖတ္႐ႈျပီးစီးသည့္ သူမ်ားအား ဆုတံဆိပ္ (Record Breakers Medal) ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာ (certificate) မ်ားေပးအပ္ပါမည္။ ဆုေပးပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကို ဒီဇင္ဘာလ ပထမအပါတ္တြင္ ေၾကညာေပးပါမည္။


ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Reading Challenge စာဖတ္ျပိဳင္ပြဲသည္ ယူေကတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ Summer Reading Challenge ၏ ပံုစံအား နမူနာယူျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္၌ ကေလးမ်ား မိမိတို႕ ရပ္ကြက္ျမိဳ႕နယ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ အသင္းဝင္ကာ ၎တို႕ႏွစ္သက္ရာ စာအုပ္ (၆) အုပ္အား ဖတ္႐ႈေစျပီး ဖတ္႐ႈေသာ ကေလးမ်ားအား အမွတ္တရ စတစ္ကာမ်ား၊ ဆုမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ စာဖတ္ရန္ အားေပးၾကသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈရွိေစရန္ ဆြဲေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးၾကပါသည္။


ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ Reading Challenge စာဖတ္ျပိဳင္ပြဲအား အသင္းဝင္ ကေလးမည္သူမဆို ပါဝင္ႏိုင္ျပီး အသင္းမဝင္ရေသးပါကလည္း အသင္းဝင္ေရာက္ကာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ပါသည္။


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) ဖုန္း ၀၁ ၃၇၀၉၃၃ လိုင္းခြဲ ၃၃၁၆ သို႕ ဖုန္းဆက္၍၎ library.enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍၎ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျပိဳင္ပြဲဝင္လိုသူမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

Information for Participants.pdf

Views: 658

Reply to This

Replies to This Discussion

၁၇ႏွစ္သမားေတြဝင္ျၿပိဳင္ခြင့္မရွိဘူးေပါ့ 

ဟုတ္ကဲ့ အသက္ ၇ ႏွစ္ မွ ၁၅ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္။ 

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service