အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာတဲ့အခါ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း (usage) ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုပါ၊ စကားလံုး  အဓိပၸာယ္ျခင္း တူညီေပမယ့္ သံုးႏႈန္းတဲ့ ေနရာမတူညီၾကပါဘူး။ မိခင္ဘာသာ စကား ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာမွာလည္း အလားတူ အျဖစ္ေတြရွိပါတယ္။

ဥပမာ ဖေယာင္းတိုင္ မီးထြန္းတယ္၊ ေဆးလိပ္မီးၿငိတယ္၊ မီးေမႊးတယ္၊ အစရွိသည္ျဖင့္ အဓိပၸာယ္ျခင္း တူညီေပမယ့္ သံုးတဲ့ စကားလံုးပံုစံမ်ား မတူညီပါ။ ထို႔အတူ ဖေယာင္းတိုင္း မီးေမႊးတယ္၊ ေဆးလိပ္မီးထြန္းတယ္ လို႔လည္း ေျပာင္းလည္း သံုးလို႔မရႏုိင္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာလည္း ထိုနည္းတူပါ။ ေနစဥ္သံုးစြဲေနရတဲ့ Say, Tell, Speak, Talk စတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ “ေျပာသည္” ဆိုတဲ့  ျမန္မာလို အဓိပၸာယ္ျခင္း တူေပမယ့္ သံုးႏႈန္းတဲ့ ပံုစံမ်ား မတူညီပါ။

 

Say = refer

တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေျပာတဲ့စကားကို ျပန္လည္ ရည္ညႊန္းၿပီး ေျပာလိုတဲ့အခါ Say ကို သံုးရပါတယ္။ Say ကို singular subject နဲ႔တြဲသံုးတဲ့အခါ အသံထြက္ ပံုစံကို သတိထားရပါမယ္။ He says ကို ဆစ္(စ္)လို႔ ထြက္ပါတယ္၊ ေဆး(စ္)လို႔ အသံမထြက္ရသည္ကို လည္း သတိျပဳပါ။

 

ဥပမာ -

-       My father says like this. (အေဖက ဒီလိုေျပာတာ)

-       Did you say so? (မင္း အဲဒီလို ေျပာခဲ့ေသးလား)

-       I never say so. (ငါ အဲဒီလို တစ္ခါမွ မေျပာဖူးပါဘူး)

 

Tell = narrate

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု ကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေျပာျပသည့္အခါ Tell ကို သံုးႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ -

-       Please tell me the film that you watched last week. (ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က မင္းၾကည့္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကား  အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာျပပါ။)

-       Can you tell me about your family please? (မင္းရဲ႕မိသားစု အေၾကာင္းကို ေျပာျပႏိုင္မလား?)

 

Speak = language & chat

ဘာသာစကား စြမ္းရည္ကို ေျပာလိုေသာ အခါ၊ အလာဘ သလာဘ၊ စကားစျမည္ ေျပာလိုေသာအခါ Speak ကို သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ -

-       Do you speak English? (မင္း အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္လား?)

-       I want to speak with you. (မင္း နဲ႔ငါ စကားေျပာခ်င္လို႔) အာလာဘ၊ သလာဘ ေျပာလိုသည္ကို ဆိုလိုသည္။

 

Talk = discuss

အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ဦးတည္ၿပီး ေျပာဆိုလိုေသာ အခါ talk ကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။

 

-       What are you talking about? ( ဘာေတြ ေျပာေနၾကတာလဲ?)

 

ဒီေနရာ မွာ Chat နဲ႔ Discuss ကို နည္းနည္း ကြဲျပားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ Chat ဆိုသည္မွာ  ေရာက္တတ္ရာရာ ဦးတည္ခ်က္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေရရာရာ မရွိဘဲ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ Talk (discuss) ဆိုသည္မွာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ေအာက္မွာ အားလံုး ပါဝင္ေျပာဆိုၾကျခင္း ကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာ- မိန္းကေလးမ်ား ဆံုၾကသည့္အခါ ကိုရီးယား ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းေျပာၾကသည္ဆိုၾကပါစို႔၊ ထို႔အတူ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား ဆံုၾကသည့္အခါ ေဘာလံုးပြဲ အေၾကာင္းေျပာသည္ဆိုၾကပါစို႔၊ မည္သူက မွ တိတိက်က် သတ္မွတ္မထား ေသာ္လည္း အားလံုးက ကိုရီးယား ဇာတ္ကား၊ ကိုရီးယား မင္းသား/ မင္းသမီး၊ ေဘာလံုးပြဲအေၾကာင္း၊ ေဘာလံုးသမားမ်ား အေၾကာင္း စသည္မ်ားကို  ေျပာဆိုေနၾကျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလို ပါတယ္။

 

          အခ်ဳပ္ျပန္ေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ -

Say – refer

Tell – narrate

Speak – language & chat

Talk – discuss

 

ေဖာ္ျပပါ စကားလံုးမ်ားကို အျခား အဓိပၸာယ္မ်ားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ေျပာသည္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကို အဓိကေျပာလိုေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္မ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။ အလ်င္းသင့္လွ်င္ ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမယ္ …. ။

 

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

Be The Best !

Views: 2350

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks for sharing, now we clear the usage of above words.

Thanks.

Thank so much,Sir.

now i see ,how can use this word

Thanks for this lesson.

Thanks
I really appretiate your work!

thank

Thanks a lot, teacher.

Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service