ယဥ္ေက်းစြာ ျငင္းဆိုျခင္း (စကားေျပာ သင္ခန္းစာ)

သင့္ကို တစ္ေယာက္ေယာက္က အႀကံဉာဏ္ေပးတဲ့အခါ၊ တစ္ခုခုကို ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ျငင္းဆိုရတဲ့အခါမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။ No (ဟင့္အင္း) ဆိုၿပီးေျပာလိုက္ တာကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈသိပ္မရွိတဲ့ ပံုစံေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျငင္းဆိုဖို႔အေၾကာင္းရွိလာရင္ သူတစ္ပါး လက္ခံႏိုင္ၿပီး ယဥ္ေက်းစြာနဲ႔ ျငင္းဆိုလို႔ရမဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

 • Would you like to see a film tonight? (ဒီည ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားကားၾကည့္ခ်င္လား?)
  I’m afraid I can’t go out tonight. I’ve got a test tomorrow. (စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒီညေတာ့ အျပင္မထြက္ႏိုင္ဘူး။ မနက္ျဖန္မွာ စာေမးပဲြရွိလို႔။)
 • Why don’t we have some Chinese food? (တ႐ုတ္အစားအစာ စားၾကရင္ဘယ္လိုလဲ?)
  Sorry but I don’t particularly like Chinese food. (စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က တ႐ုတ္စာကို အထူးတလည္ မႏွစ္သက္လို႔ပါ။)
 • How about taking a nice walk? (လမ္းေလွ်ာက္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလဲ?)
  I’d really rather not take a walk this afternoon. (ဒီေန႔လယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္လမ္းမေလွ်ာက္ခ်င္ေသးလို႔ပါ။)
 • Would you like to come to the museum with us? (ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ျပတိုက္ကို လိုက္ခဲ့ပါလား?)
  Thank you, but it’s not my idea of a fun afternoon out. (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေန နဲ႔ ေန႔လယ္ေန႔ခင္းမွာ ဒီလိုသြားရတာကို မေပ်ာ္လို႔ ပါ။)
 • Let’s go for a drive. (ကားေလ်ာက္စီးရေအာင္။)
  Sorry, but I’m not really fond of driving for the fun of it. (စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ဒါေပမဲ႔ အေပ်ာ္သက္သက္ ကားေလွ်ာက္စီးရတာကို မႀကိဳက္လို႔ပါ။)
 • Why don’t you stay the night? (ညအိပ္လိုက္ပါလား?)
  That’s very kind of you, but I really have to get back to the city. (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿမိဳ႕ကို ျပန္မွ ျဖစ္မွာမို႔ပါ။)

** ကမ္းလွမ္းခ်က္ (offer) တစ္ခုခုကို မျငင္းပယ္ခင္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာရတာကို သတိျပဳပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ခုခုကို ေပးလာတဲ့အခါ ထိုတစ္စံုတစ္ခုကို မလုပ္ခ်င္၊ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးၿပီး မျငင္းပယ္ခင္ - အရင္ဦးဆံုး၊ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာတာက ယဥ္ေက်း ေၾကာင္း ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ “No” သက္သက္ ေျဖတာက လြန္စြာမွပင္ ႐ိုင္းပ်တယ္လို႔မွတ္ယူသြားႏိုင္ပါတယ္။

ျငင္းပယ္ဖို႔ ၀ါက်ေတြတည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ-

To မပါတဲ့ ႀကိယာရဲ႕ အေျခခံပံုစံကို

 • I’m afraid I can’t ……….. (စိတ္မေကာင္းေပမဲ့ မ……………. ႏိုင္ပါဘူး။)
 • I’d (really) rather not …….. (………..ကို သိပ္ၿပီးေတာ့ မ…………ခ်င္ပါဘူ။း)
  အစရွိတဲ့ ပံုစံေတြမွာ အသံုးျပဳရပါတယ္။


“Have to do” ကို to မပါတဲ့ ႀကိယာရဲ႕ အေျခခံပံုစံနဲ႔တဲြတဲ့ ပံုစံကိုေတာ့

 • Thank you (thank you forsaking, thank you very much, etc) but, I have to……… (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္……………….ကို လုပ္ဖို႔ရွိေနလို႔ပါ) - ဆိုတဲ့ ၀ါက်ပံုစံမွာ သံုးပါတယ္။
 • It’s not my idea of…………. ရဲ႔ေနာက္ က ေတာ႔ noun တြဲရပါမယ္။


ႀကိယာရဲ႕ ျဖစ္ဆဲကာလပံုစံ (V-ing)ကိုေတာ့

 • I don’t particularly like………. (……………. ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အထူးတလည္ မႀကိဳက္လို႔ပါ။)
 • I’m not (really) fond of …….. (………………ကို ကၽြန္ေတာ္ မႏွစ္သက္လို႔ပါ။) - ဆိုတဲ့ ၀ါက်မ်ိဳးမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။


Esl.about.com မွ Kenneth Beare မွ Saying 'No' Nicely မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 20277

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot your Lessons

 I enjoy learning your Lessons

Thanks
Thanks
Thanks
Thank u very much

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service