ယခင္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ မိမိဆႏၵကို ႐ွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းအေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဓိက နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ “no” (ဟင့္အင္း) လို႕ ေျပာတတ္ဖို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “no” လို႕ ေျပာတတ္ဖို႕ ေလ့က်င့္ရတာ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “no” လို႕ ေျပာတတ္မွ အလုပ္တြင္က်ယ္ၿပီး ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့နည္းမွ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြကိုလည္း ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျငင္းသင့္တာေတြကို ျငင္းမွ သက္ဆုိင္သူေတြအားလံုးအတြက္ ပိုၿပီး အက်ိဳး႐ွိႏုိင္ပါတယ္။

ဘယ္လို (ဘယ္အခ်ိန္မွာ) ျငင္းရမယ္ဆိုတာကို သိနားလည္ေအာင္ ေလ့က်င့္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ လူတုိင္းကို ကူညီခ်င္တဲ့သူ၊ အကူအညီ ေတာင္းလာရင္ ျငင္းရမွာ အားနာတတ္တဲ့သူေတြအတြက္ အထူးသျဖင့္ လိုအပ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ “no” လို႕ ေျပာမထြက္ဘဲ ျဖစ္တတ္ပါသလား။

•           တစ္ဘက္သား စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။

•           ဘာေၾကာင့္ ျငင္းရတယ္ဆိုတာ ႐ွင္းမေနခ်င္ဘူး။

•           တစ္ဘက္သားက မေကာင္းသျဖင့္ အဓိပၸာယ္နားလည္သြားႏိုင္တဲ့ စကားမ်ိဳး မေျပာခ်င္ဘူး။

•           မေတြ႕တာ လ နဲ႕ခ်ီ ၾကာေနလို႕ ခပ္ျမန္ျမန္ ထ ျပန္ရမွာ အားနာေနတယ္။

•           တစ္ဘက္သားက ကိုယ့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးပါသူျဖစ္တယ္။

•           ကူညီခ်င္ေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ အခ်ိန္မ႐ွိဘူး။

 

အဲဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျငင္းသင့္ေပမယ့္ ေျပာမထြက္ဘူး ျဖစ္တတ္တယ္ဆိုရင္ မၾကာေသးခင္က အဲဒီလို ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဥပမာေတြကို ျပန္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

“no” လို႕ ေျပာလိုက္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ဖို႕ ေအာက္ပါတို႕အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

•           မိမိကိုယ္ကိုေလးစားမႈ

•           ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးမ်ားနဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ယံုၾကည္မႈ

•           မိမိတစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ရာမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိမႈ

•           မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈဟာ အျခားသူေတြရဲ႕ အကဲျဖတ္ခ်က္ေပၚ မူမတည္ဘူးဆိုတာ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း

•           ကိုယ့္ရဲ႕ အကန္႕အသတ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အေျမာ္အျမင္ ႐ွိမႈ

 

အခက္အခဲတစ္ခုကေတာ့ “no” လို႕ ေျပာဖို႕ လိုအပ္တဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို ကြၽမ္းက်င္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရး မပ်က္ျပားေစဘဲ “no” လို႕ ေျပာႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း အၾကံျပဳခ်က္ ၇ခု ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ I have deadlines for several projects at the moment. အခု အခ်ိန္မီ အၿပီးသတ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ ႐ွိေနလို႕ပါ။ (အခု လက္႐ွိ အခ်ိန္ မ႐ွိေၾကာင္းကို ႐ွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မီ မၿပီးႏုိင္မွန္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ လုပ္မယ္ဆိုရင္ မၿပီးႏိုင္မွန္း သိလ်က္နဲ႕ အလုပ္ေတြကို ထပ္ၿပီး လက္မခံပါနဲ႕။)

၂။ I don’t think I have the necessary skills to complete this kind of work.  ဒီအလုပ္မ်ိဳးကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ိဳး မ႐ွိပါဘူး။ (ကိုယ္မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို လက္မခံပါနဲ႕။)


၃။ I really don’t have the time at the moment.  အခု တကယ့္ကို အခ်ိန္မ႐ွိလို႕ပါ။ (အလုပ္မအားလို႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။)

၄။ You will do a great job yourself.  ကိုယ္တိုင္လုပ္ရင္ အရမ္းေကာင္းမွာပါ။ (အထက္စီးက ေျပာသလို ျဖစ္မယ္လို႕ ထင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္က ကိုယ္တုိင္လုပ္ႏုိင္ရက္သားနဲ႕ သူ႕ကိုယ္သူ ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိလို႕ အကူအညီေတာင္းေနတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။)

၅။ Why don’t I arrange a meeting with John who I’m sure can help?  ဂြၽန္က အကူအညီေပးႏုိင္မယ္ထင္တယ္။ ဂြၽန္နဲ႕ ေတြ႕ရေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္ေလ။ (လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြကို အျခား ကြၽမ္းက်င္သူေတြဆီ ၫႊန္းေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးကို အားေကာင္း ေစႏုိင္တယ္။ အသံုး၀င္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။)

၆။ I’d be happy to help later. ေနာက္ေတာ့ ကူညီေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ (တကယ္ကူညီခ်င္မွ တကယ္ကူညီႏိုင္မွ ဒီလို ေျပာပါ။)

၇။ No. မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ (ဂ႐ုျပဳၿပီး ေျပာမယ္ဆိုရင္ တိုက္႐ိုက္ျငင္းဆန္လို႕ ရပါတယ္။ အက်ယ္ႀကီးမေျပာပါနဲ႕။ သိပ္ျမန္ျမန္ႀကီး မေျပာပါနဲ႕။)

အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ စကားေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အကူအညီေတာင္းလာသမွ်ကို ေခါင္းညိတ္မေနဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Views: 5449

Reply to This

Replies to This Discussion

good

Thank you so much. Now i know more how to say NOOOOOO

Thank

Thank for your kindness.Can you post another lessons for us?

It'll b very useful for everyone.Thanks.

Thanks!! I couldn't say "no", too.

very good .

Thank you

Thanks a lot.

thanks you

Thanks
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service