ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကပြင့္လင္းလာၿပီ။ ဒီမိုကေရစီလမ္းကိုေလွ်ာက္ေနၿပီလို႔ေျပာသံေတြဆူညံေနတဲ့ ေခတ္မွာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မေက်နပ္လို႔ျဖစ္ေစ၊ သေဘာမတူလို႔ျဖစ္ေစ ကန္႔ကြက္တာေတြ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာေတြအတန္အသင့္ လုပ္ႏိုင္လာၾကပါၿပီ။ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူေတြအတြက္ ေနာက္က်မက်န္ေနရေအာင္ ဆႏၵျပျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေလးေတြေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

 

Protest (ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း)

a situation in which several people are showing publicly that they don't like something.

e.g.    The senator rose to register his protest (Noun)

They are protesting against the new law. (Verb)

          She protested that she was innocent. (Verb)

လူစုလူေ၀းတစ္ခုဟာသူတို႔ရဲ႕မေၾကနပ္ခ်က္တစ္ခုကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ကန္႔ကြက္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကိုဆိုလိုသည္။

 

Protester (ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူ)

A person who is protesting against something.

အေပၚကလို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ကန္႔ကြက္မႈမွာ ပါ၀င္တဲ့သူ

 

Strike (သပိတ္ေမွာက္ျခင္း)

A refusal to work organized by a body of employees as a form of protest, typically in an attempt to gain a concession or concessions from their employer.

e.g. Dockers voted for an all-out strike.

ဒါကေတာ့ မိမိတို႔ လိုလားတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ရေအာင္ အလုပ္သမားသမဂၢက အလုပ္မဆင္းဘဲသပိတ္ ေမွာက္တာမိ်ဳး၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ေက်ာင္းမတက္ဘဲသပိတ္ေမွာက္တာမ်ိဳးကိုဆိုလိုပါတယ္။

 

Demonstration (ဆႏၵျပျခင္း)

a public meeting or march protesting against something or expressing views on a political issue:

a pro-democracy demonstration

demonstrations against the poll tax

Protest နဲ႔ Demonstration ဟာတစ္ခါတစ္ရံမွာအဓိပၸါယ္တူအေနနဲ႔သံုးႏိုင္သလိုအနည္းငယ္ကြဲလြဲစြာလဲသံုးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ demonstration is a form of protest ဆႏၵျပမယ္၊ သပိတ္ေမွာက္မယ္၊ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမယ္၊ စာေရးကန္႔ကြက္မယ္၊ စတဲ့ကန္႔ကြက္နည္းေတြအမ်ားႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ demonstration ဆိုတာ မေထာက္ခံတဲ့အခါမွာလည္းျပတာရွိသလို၊ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပတာလည္းရွိတတ္ပါတယ္။

 

Leaflet (လက္ကမ္းေၾကာ္ၿငာ)

A little book or a piece of paper with information about something.

ဆႏၵျပသူတို႔က သူတို႔လိုလားတဲ့အခ်က္ေတြ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ဘာေၾကာင့္ဆႏၵျပရသလဲ၊ သပိတ္ေမွာက္ရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းတရားေတြကို အမ်ားျပည္သူကို ေ၀ငွကာရွင္းျပစည္း႐ံုးတဲ့ စာအုပ္ငယ္၊ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

 

Pamphlet (လက္ကမ္းစာေစာင္)

A very thin book with a paper cover with information about something.

လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာထက္အနည္းငယ္ပိုထူၿပီး အဖံုးပါ စာအုပ္ပါး။

 

Crowd (လူထု)

A large group of people in the street.

လမ္းမေပၚရွိလူစုလူေ၀း

 

Site-in (ထိုင္သပိတ္)

A form of protest that involves sitting on the ground and refusing to move.

ေနရာတစ္ေနရာတြင္ထိုင္ရာမထ ဖယ္မေပးဘဲ ဆႏၵျပျခင္း။

 

Hunger strike(အစာအငတ္ခံဆႏၵျပ)

A prolonged refusal to eat, carried out as a protest by a prisoner.

e.g. One hundred students began a hunger strike

အထူးသျဖင့္ေထာင္တြင္းမွာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပၾကတာမ်ိဳးပါ။ ေထာင္တြင္းအစာငတ္ခံဆႏၵျပျခင္းဟာ အျပင္မွာအစာငတ္ခံဆႏၵျပထာထက္ပိုၿပီး ေလးနက္မႈရွိတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အျပင္မွာအစာငတ္ခံဆႏၵျပတာဟာအစားအေသာက္ကို တစ္ေယာက္ေယာက္က တိတ္တဆိတ္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ယူဆတတ္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။

 

Riot (အဓိက႐ုဏ္း၊ ဆူပူအံုႂကြမႈ)

A situation in which people in the street are violent/burning things, etc.

e.g. Riots broke out in the capital.

မၾကာခဏဆိုသလို ဆႏၵျပေနရာကေန တစ္ဘက္ဘက္ကတင္းမာသူတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ လူထုဟာေဒါသနဲ႔တုန္႔ျပန္ရာကေန ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ကာပစၥည္းမ်ားခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ျခင္းစတဲ့အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္လာေလ့ရွိပါတယ္။

 

Baton Charge (နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ႏွိမ္နင္းျခင္း)

A situation in which the police run at protesters with their batons (the long stick they use to hit people).

လူအုပ္ကိုၿဖိဳခြဲရာမွာ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕ေတြက ဆႏၵျပသူမ်ားထံနံပါတ္တုတ္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းေလ့ရွိပါတယ္။ နံပါတ္တုတ္ကို ေနာက္တစ္မ်ိဳး truncheon လို႔လဲေခၚပါေသးတယ္။

 

March (ခ်ီတက္သည္။ စီတန္းလွည့္လည္သည္)

When a large group of people "march" for a cause, the all walk together.

အေရးတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ လူထူႀကီးက စီတန္းလွည့္လည္ကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။

 

Slogan (ေႂကြးေၾကာ္သံ)

A short phrase that explains what something is about.

ဆႏၵျပသူမ်ားက ကိုယ္လိုခ်င္တာကို တို႔အေရးျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေႂကြးေၾကာ္ၾကသည္။ ေႂကြးေၾကာ္သံ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို လူထုကို ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သလို အာဏာပိုင္တို႔ကိုလည္းဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။

 

 

Turn violent (႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္)

If a situation "turns violent", it becomes violent and people may get hurt.

အေျခအေနေတြ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္လာၿပီးလူထုေတြထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့အေျခအေနပါ။

 

Disperse the crowd (လူစုခြဲ)

If the police "disperse the crowd", they do things to break up the group of people.

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာလူထုကိုၿဖိဳခြဲဖို႔ မီးသတ္ပိုက္ျဖင့္ထိုးျခင္း၊ မီးခိုးဗံုးႏွင့္ပစ္ျခင္း၊ ရာဘာက်ည္ဆန္ျဖင့္ပစ္ျခင္း စတဲ့နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

 

Impose a curfew (အျပင္မထြက္ရအမိန္႔) Lift a curfew (ကာဖ်ဴးအမိန္႔႐ုတ္သိမ္း)

If the government "impose a curfew", they say that it's illegal to leave your house after a certain time (6pm, for example)

e.g. You'll be in trouble if you get home after curfew.

႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္တာမ်ားလာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရွိလာတဲ့အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းဖို႔သတ္မွတ္ အခ်ိန္အတြင္းအျပင္မထြက္ရအမိန္႔ကို အစိုးရကထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါတယ္။ dusk-to-dawn curfew ညမထြက္ရအမိန္႔၊ ေန၀င္မီးညိမ္းအမိန္႔ေတြေပါ့။ သူကစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔တြဲလာတတ္ပါတယ္။

 

Kettling

A situation in which the police force people into a restricted area and keep them there for a period of time.

လူအုပ္ကို ေနရာတစ္ခုအတြင္းေရာက္ေအာင္ဖိအားေပးကာထိန္းသိမ္းထားျခင္း

 

Armband (လက္ပတ္)

Strip of material worn around the upper arm as a form of identification or protest or mourning

၈၈ အေရးအခင္းတုန္းက ဆႏၵျပသူေတြ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ဒီမိုကေရစီကိုေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ခြပ္ေဒါင္းပံုလက္ပတ္ေတြ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ဖက္ကႏွိမ္နင္းေရးဘက္ေတာ္သားေတြကေတာ့ တာ၀န္ဆိုတဲ့လက္ပတ္ေတြ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။

 

Megaphone (ေအာ္လံ)

A funnel-shaped device used to direct and amplify the voice. (လူအမ်ားႀကီးၾကားႏိုင္ေအာင္ ေအာ္လံေတြသံုးၾကရတယ္။ အသံခ်ဲ႕စက္တပ္ၿပီးသားေအာ္လံကို loud-hailer (US and Canadian) bullhorn) လို႔ေခၚၾကေသးတယ္။

 

Placard (ဆိုင္းဘုတ္)

A printed or handwritten notice or sign for public display, either fixed to a wall or carried during a demonstration.

ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ၊ ေဆာင္ပုဒ္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လက္ေရးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ပံုႏွိပ္လို႔ျဖစ္ေစ ကတ္ထူျပားေပၚမွာေရးသားေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။

 

Banner (နဖူးစည္းစာတမ္း)

a long strip of cloth bearing a slogan or design, carried in a demonstration or procession or hung in a public place.

e.g. A nuclear disarmament banner was carried round the war memorial

placard ကေသးလို႔မေၾကနပ္ရင္ ဒီထက္ပိုထင္ရွားေအာင္ပိတ္သားေပၚျဖစ္ျဖစ္၊ အခုေခတ္စားေနတဲ့ဗင္ႏိုင္းနဲ႔႐ိုက္ႏွိပ္လို႔ျဖစ္ျဖစ္ အသိေပးႏိုင္ပါတယ္။

 

Barricade (အတားအဆီး)

An improvised barrier erected across a street or other thoroughfare to prevent or delay the movement of opposing forces.

e.g. The police action led to riots, with hundreds of demonstrators building barricades and burning vehicles

တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဘက္ သြားလာေရးလမ္းေၾကာင္းေတြပိတ္သြားေအာင္ အျပန္အလွန္အတားအဆီးေတြလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ သံစည္ပိုင္းေတြ၊ သံဆူးႀကိဳးေတြနဲ႔ေပါ့။

 

Tear gas (မ်က္ရည္ယိုဗံုး)

Gas that causes severe irritation to the eyes, chiefly used in riot control to force crowds to disperse.

e.g. Police used water cannon and tear gas against demonstrators

အေျခအေနဆိုးရြားလာတဲ့အခါ လူစုကြဲေအာင္အင္းအားသံုးၿဖိဳခြင္းရာမွာမ်က္ရည္ယိုဗံုးေတြ လည္းသံုးတယ္။

 

Water cannon (စူးအားျပင္းေရႁပြတ္/ မီးသတ္ပိုက္)

A device that ejects a powerful jet of water, typically used to disperse a crowd.

လူစုခြဲရာတြင္သံုးသည့္စူးအားျပင္းေရႁပြတ္၊ မီးသတ္ပိုက္နဲ႔ထိုး ေနာက္မီးခိုးဗံုးန႔ဲပစ္တဲ့အခါ ေရမြန္းတဲ့ဒဏ္နဲ႔မ်က္ရည္ယိုတဲ့ဒဏ္ဘယ္ေလာက္ျပင္းတယ္ဆိုတာ သိၾကမွာပါေနာ္။

 

Riot police (လံုထိန္းရဲ)

A special section of a police force trained to deal with noisy, violent groups

ဆူပူမႈကိုထိန္းသိမ္းဖို႔အထူးေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္

 

ကဲဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အသံုးအႏႈံးေလးေတြအေျခခံသိႏိုင္ပါၿပီ။ ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုခုမွာပါ၀င္လို႔ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ေတြလာေမးတဲ့အခါ ျပန္ေျဖႏိုင္မယ္၊ facebook ေပၚကေန ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲသတင္းအတိုအထြာေလးေတြလည္းတင္ႏိုင္မယ္ေလ။

 

 

 

 

ဒီ dialogue ေလးနဲ႔တြဲေလ့လာလိုက္ရင္ပိုအဆင္ေျပသြားမွာပါ။

 

 

Dialogue

Marianne and Declan are organising a protest against plans to turn local park into a car park.

 

Marianne:   OK, so what's the plan?

Declan:         Well, they're going to dig up the park on Monday. So, I thought that we should set up

our camp in the park on Sunday night. Then, on Monday morning, we can stage a sit-in.

Marianne:    Great! How many people are coming?

Declan:       Well, there's you, and, erm, there's me.

Marianne:    Is that it?

Declan:       You don't think it's enough?

Marianne:    A demonstration needs hundreds, even thousands, of people.

Locals are really angry about this issue. We can easily get a big crowd of

protestors together. Have you been handing out those leaflets?

Declan:       Erm... I've been a bit busy with work and stuff.

Marianne:    What about the placards? Have you put some catchy slogans on them?

Declan:       I've got this. (He holds up a small piece of paper. Marianne reads it.)

Marianne:    "Save the park." That isn't very catchy. And it's quite small. In fact, I can hardly read it.

What about this,  "Hands off our trees!"?

Declan:       Yeah, that's great!

Marianne:    And we'll need a megaphone so the crowd can hear us! And let's chain ourselves

to the trees. They'll have to cut through us with the chainsaws!

Declan:       Erm... I was thinking of something a bit more peaceful. What if the riot police come? 

What if they charge... or throw teargas?

Marianne:    Even better! Imagine the publicity.

Declan:       Actually, I've got to go to work on Monday. So, erm, I'll be off. (Walking away)

Hey, but good luck, and I hope it all goes well.

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

 

 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

 

Views: 3689

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank You....

Thank You.

thank for sharing.... teacher 

Thank so much

ရာသီစာေလးေပါ့.....

Well noted.

TKS

Thanks!

Thanks, sir.

Thanks you

Dear Sayar,

                 Thank you very much for your modernized post .

Thida.

thanks

Thank you so much.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service