ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ "Teaching for Success Online Conference" ကို အင္တာနက္မွတဆင့္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီ

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စီစဥ္သည့္ Teaching for Success Online Conference (www.teachingenglish.org.uk/events/teaching-success-online-conference) ကို ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ ဤ link (http://teachingforsuccess.eventbrite.com/?aff=eastasia) တြင္ သြားေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

ကမာၻတစ္လႊားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း (CPD) ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဤညီလာခံကို ကမာၻ႔ဆရာမ်ားေန႕ျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ျပီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသာမက သင္တန္းနည္းျပမ်ားကိုပါ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႕ခ်သည္ျဖစ္ေစ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ညီလာခံ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ မိမိတို႕ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူလာေစျပီး ၂၁ ရာစုတြင္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို စာသင္ခန္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္အသုံးခ်ႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္သည္။

ေန႕ရက္ ႏွင့္ ထိုေန႕အတြက္ အထူးျပဳ theme မ်ားကို ေအာက္ပါတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

  • ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႕) - The teacher as reflective practitioner
  • ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႕) - The teacher as reflective practitioner (2)
  • ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ (ေသာၾကာေန႕) - The learner 
  • ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ (စေနေန႕) - Assessing and managing learning (teacher and student)
  • ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) - 21st Century Skills/Core Skills 2 - Communication & collaboration, citizenship, leadership


အြန္လိုင္း ညီလာခံအား ေန႕စဥ္ ယူေကစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၅.၃၀ နာရီအထိ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅.၃၀ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိ) က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

အြန္လိုင္း ညီလာခံ တက္ရန္ စာရင္းေပးရန္ link - http://teachingforsuccess.eventbrite.com/?aff=eastasia

Views: 349

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service